Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Verkostoista buustia bisnekseen

YRITYSVERKOSTOista uutta osaamista, kumppaneita ja asiakkaita

Me LADECissa neuvomme ja autamme toki yksittäisiä alueemme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa, mutta näemme myös tosi tärkeänä edistää alueemme yritysten keskinäistä verkostoitumista, yhteistyötä ja yhdessä uuden oppimista ja osaamisen jakamista. Tämä kaikki mahdollistuu tehokkaasti yritysverkostoissa. 

LADEC voi tarjota paikallisille yritysverkostoille esimerkiksi näitä palveluita:

 • Yhteinen kehittämishanke tai -ohjelma 

 • Yrityskehityspalvelut (kansainvälistyminen, tuotekehitys, liiketoiminnan kehityspalvelut jne.) 

 • Yhteiset koulutukset ja valmennukset 

 • Yhteiset messuosastot ja -osallistumiset 

 • Yhteistyön tukeminen työvoima-asioissa (rekrytointi, keskinäinen hyödyntäminen) 

 • Tiedonhankinta ja kokoaminen yrityksille tärkeistä teemoista 

 • Verkoston osaamisen ja menestystarinoiden viestintä ja markkinointi ulospäin 

Verkostojen toiminta ja LADECin palvelut verkostoissa mukana oleville yritysryhmille perustuvat aina kunkin verkoston yritysten tarpeisiin ja tavoitteisiin.

LADECin koordinoimia yritysverkostoja ovat:

Lahti GEM - Lahden sähköisen liikenteen klusteri

Lahti Sports Hub 

Lahden seudun Meriklusteri

Päijät-Hämeen Viljaklusteri

 

Lahti GEM - Lahden sähköisen liikenteen klusteri

Lahti GEM on LADECin vuonna 2021 perustama liikenteen vihreän sähköistymisen teknologioiden ja ratkaisujen kehittämistä sekä kaupallistamista edistävä klusteri, jossa on mukana yhteensä noin 40 toimijaa ja organisaatiota - yritystä, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä kaupunkeja.  

Kehittämistyössä fokuksena ovat erityisesti raskaan liikenteen ajoneuvojen, erikoisajoneuvojen ja työkoneiden sähköistysratkaisujen luominen, vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja jakeluinfrastruktuuriteknologioiden sekä hiilineutraalien energiajärjestelmien kehittäminen ja rakentaminen. Automaatio ja digitalisaatio sekä data-analytiikka ovat myös keskeisiä osa-alueita. 

Kehittämis- ja tutkimustyön mahdollistamiseksi LUT-yliopiston Lahden kampukselle avattiin marraskuussa 2023 Kempower Electric Mobility Research Center (EMRC). 

Miten pääsee mukaan? 

Lahti GEMin toimintaan ovat tervetulleita kaikki toimijat, joilla on liikenteen sähköistymiseen liittyvää toimintaa tai jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan päästöttömän liikenteen tulevaisuutta. 

Lue lisää -> www.lahtigem.fi

Lue lisää -> LUT-yliopisto ja Kempower avaavat Lahteen sähköisen liikenteen tutkimuskeskuksen

Kysy lisää - ota yhteyttä: 

Pekka Komu 
+358 40 741 3299 
pekka.komu@ladec.fi 

---

Lahti GEM -klusterin yhteistyömalli käynnistettiin ja toimintaa kehitettiin vuosina 2021-2022 ”Liikenteen hiilineutraalin sähköistymisen ekosysteemi” -hankkeessa (Dnro 8/00.01.05.21/2021), Päijät-Hämeen liiton LADECille myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE). Päijät-Hämeen liitto myönsi vuodeksi 2022 lisäksi LADECin pienemmälle ”Sähköisen liikenteen mittausteknologian kehittäminen” -hankkeelle samasta määrärahasta lisärahoitusta.

Vuoden 2023 alussa LADEC käynnisti ”Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin kansainvälistymishanke GLOBAL GEM -hankkeen, jota rahoitetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahalla.

Vuonna 2024 Lahti GEM:n toiminta mahdollistuu Päijät-Hämeen liiton "GEM Launcher" -hankkeelle (Dnro 195/15.00.10.00/2023) myöntämällä AKKE-määrärahalla.

Paijat_Hameen_Liitto_logo_vaaka_FI.png

 


 

 

Lahti Sports Hub 

Lahti Sports Hub on noin 50 yrityksen ja organisaation verkosto, johon kuuluu kaksi kansallisesti merkittävää urheiluopistoa Lahden seudulla.

Verkosto kokoaa alueen urheiluosaamisen liiketoiminnan, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteisen brändin ja toimintamallin alle. Lahti Sports Hubin kautta jaetaan tietoa urheilusektorin liiketoiminnan eri ulottuvuuksista ja järjestetään verkottumistilaisuuksia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteena on kehittää paikallista urheilun liiketoimintaekosysteemiä ja edistää Lahden seudun roolia urheiluviennin ja kansainvälisen urheilusektorin innovaatiotoiminnan veturina. Lahden seudulle pyritään houkuttelemaan ja synnyttämään uutta kansainvälistä liiketoimintaa, investointeja, urheilutapahtumia ja tutkimusyhteistyötä sekä tuomaan alueen ja suomalaisen urheiluliiketoimintaosaamisen innovaatiot yhteiseksi kansalliseksi voimavaraksi.

Liittyminen Lahti Sports Hubiin on maksutonta.

Tutustu Lahti Sports Hub -verkostoon: https://www.lahtisportshub.fi

Kysy lisää - ota yhteyttä:

Isto Vanhamäki
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

---
Lahti Sports Hub -ekosysteemiä on kehitetty LADECin toimesta vuodesta 2021 alkaen Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla "Lahti Sport Business Gateway" -hankkeessa" (6/00.01.05.21/2021) sekä "Lahti Sports Hub -koordinaatio" -hankkeessa (Dnro 107/00.01.05.21/2021).

Verkoston toimenpiteet liittyvät Lahden kaupungin ja valtion välisessä, kansainvälisen urheiluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvässä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa linjattujen tavoitteiden toteuttamiseen. Urheiluliiketoiminta on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian keihäänkärjistä.

Vuosina 2023-2025 tehtävät toimenpiteet mahdollistuvat LADECin hallinnoiman Lahti Sports Hub - Kansainvälinen urheiluliiketoimintaekosysteemi -hankkeen (Dnro A80038) saamalla, Uudenmaan liiton myöntämällä EU:n kestävä kaupunkikehittäminen 2021-2027 - Lahden ekosysteemisopimukseen liittyvällä EAKR-rahoituksella. 

 

EU-osarahoittama-Uudenmaanliitto-innokaupungit_900px.jpg

 

 

 


Lahden seudun Meriklusteri

LADECin vuonna 2017 perustamassa Lahden seudun Meriklusterissa on mukana yli 120 paikallista yritystä, jotka tavoittelevat meriteollisuuden kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja. Tavoitteena on muodostaa mukana olevista yrityksistä yhtenäinen ja meriteollisuuden alan tarpeita huomioiva yhteistyöryhmä sekä kehittää mahdollisimman ketterä yhteistyömalli ja kasvupolku kohti meriteollisuuden risteilijäalusrakentamisen sektoria.

Toiminta ja tapahtumat – hyödyt yrityksille 

LADEC järjestää klusterin yrityksille vuosittain meriteollisuuden yhteistyöpäiviä, joissa meriteollisuuden päätoimijayritykset (kuten telakat, kokonais- ja järjestelmätoimittajat) etsivät osavalmistajia ja yhteistyökumppaneita Lahden seudulta meriteollisuuden projekteihin. Näiden meriteollisuuden yhteistyöpäivien ansiosta jo kymmenet klusterin yrityksemme ovat päässeet kiinni merkittäviin kauppoihin meriteollisuudessa.

Lisäksi LADEC järjestää meriklusterin yrityksille yhteisesiintymisiä alan messuilla sekä tuottaa ja julkaisee yritysten tuotteita sekä palveluita esittelevää markkinointimateriaalia. 

Miten pääsee mukaan? 

Meriklusteriin pääsevät mukaan ja sen toimintaan voivat osallistua kaikki meriteollisuudesta kiinnostuneet Lahden seudun yritykset. 

Lue lisää -> Lahti Region Maritime Cluster, Spring 2022

Lue lisää -> Lahden seudun Meriklusteri 2017-2022

Kysy lisää - ota yhteyttä: 

Ville Uimonen 
+358 50 574 3222 
ville.uimonen@ladec.fi 

---
Merimerkit-hanke (Dnro A80495) on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima, yhdessä Turun yliopiston kanssa vuosina 2023-2025 toteuttama hanke, jolla pyritään vahvistamaan ja kehittämään Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueiden yritysten välistä yhteistyötä ja madaltamaan yritysten kynnystä hakeutua yhä lähemmäs meriteollisuuden kansainvälisiä toimintaverkostoja. Hanketta toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton myöntämällä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (EAKR) rahoituksella.

Rahoittajalogonauha_EU-EAKR_ Phliitto_satakuntaliitto_varsinaissuomenliitto_1500x300px.png

 


 

 


Päijät-Hämeen Viljaklusteri

Vuonna 2003 perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöiden sekä viljaraaka-ainetta jalostavien yrityksien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Tavoitteena on edistää viljelijöiden sekä klusteriyritysten verkottumista, tukea viljaa jalostavien yritysten yhteistyötä sekä kohottaa maakunnan viljaosaamisen profiilia.  

Päijät-Hämeen Viljaklusterissa on edustettuna koko arvoketju viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Viljaklusterin puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Villähteen Leipä Oy:n toimitusjohtaja Hanna Ylä-Mononen.

Toiminnassa ovat mukana seuraavat yritykset, joiden tuotteet näkyvät kuluttajien arjessa monin eri tavoin:

 • Fazer Mylly
 • Fazer Leipomot
 • Hartwall
 • Hollolan Hirvi
 • Kinnarin Tila
 • Lammin Sahti
 • Pekan Leipä
 • Pulla-Pojat
 • Senson
 • Sinuhe
 • Teerenpeli
 • Viipurilainen Kotileipomo
 • Villähteen Leipä
 • Viking Malt
 • Vääksyn Mylly

Toiminnassa ovat mukana myös:

 • Koulutuskeskus Salpaus
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • MTK Häme
 • Osuuskauppa Hämeenmaa
 • K-Citymarket Lahti Laune

Tiesitkö tämän? Viljaklusteriyritysten vuosina 2017–2023 tekemillä, noin 165 miljoonan euron investoinneilla on Lahden seudulle merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Toiminta ja tapahtumat – hyödyt yrityksille

Viljaklusteri on toiminut aktiivisesti jo 20 vuotta ja toiminnan keskiössä ovat olleet muun muassa kiertotalousasiat (esim. tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen) sekä vilja-alan tunnettavuuden edistäminen. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on viime aikoina tiivistetty entisestään yhteistyötä Päijät-Hämeen koulutussektorin kanssa.

Viljaklusteriin kuuluva Viljaklubi on alueen viljelijöitä edustava keskustelufoorumi, joka yhteistyössä viljaa alueella jalostavien yhtiöiden kanssa järjestää vuosittain mm. vilja-alan ajankohtaisseminaareja.

Lue lisää -> www.viljaklusteri.fi

Lue lisää -> Food Campus Finland kasvattamaan Suomen ruokaosaamista ja -vientiä

Miten pääsee mukaan?

Klusteriin mukaan liittymisen mahdollisuuksista voit kysyä klusterin yhteistyön koordinoinnista vastaavalta LADECin Henrik Yli-Seppälältä.

Kysy lisää - ota yhteyttä:

Henrik Yli-Seppälä
+358 440 263 584
henrik.yli-seppala@ladec.fi