Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Lahti Sports Hub - Kansainvälinen urheiluliiketoimintaekosysteemi

Hankkeen nimi
Lahti Sports Hub - Kansainvälinen urheiluliiketoimintaekosysteemi
Rahoitusohjelma
EU:n kestävä kaupunkikehittäminen 2021- 2027 - Lahden ekosysteemisopimus (EAKR)
Toteutusaikataulu
1.1.2023 - 30.6.2025
Diaarinumero
A80038
Budjetti
484 123 €
Hankkeen kuvaus

Hankkeen pääasiallisena liiketoiminnallisen kehittämisen tavoitteena on yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä toiminnan uudistuminen kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia tukemalla. Käytännön toimien osalta tämä tarkoittaa liiketoimintaosaamisen kehittämistä, digitalisaation edistämistä sekä liiketoiminnan kasvua edistävien investointien ja TKI-toiminnan tukemista yhdessä sidosryhmien kanssa urheilusektorilla sekä urheilusektoriin tiiviisti linkittyvillä toimialoilla. Hanke ja sen kautta rakentuva Lahti Sports Hub-toimintamalli toimii mahdollistajana, joka luo yhdessätekemisen tilaisuuksia sekä mahdollistaa matchmaking-toiminnan urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin sidoksissa olevien toimijoiden kesken hyödyntäen Lahden seudun osaamista ja olosuhteita.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena Lahden alueesta muodostuu Suomeen kansainvälinen urheiluliiketoiminnan innovaatiokeskus, joka mahdollistaa kansainvälisen urheiluliiketoiminnan innovaatiokehityksen kansainvälisten verkostojen ja arvoketjujen kautta. Konkreettisia tuloksia hankkeen osalta ovat vienti- ja innovaatiotoiminnan merkittävä kasvu, urheiluun liittyvien tuotteiden ja palveluiden viennin kasvu, Lahden alueen houkuttelevuuden kasvu kotimaisten ja kansainvälisten yritysten näkökulmasta, urheilusektorin tuotekehitysympäristön kehittyminen sekä pitkällä aikavälillä työllisyystilanteen paraneminen.

Rahoitusviranomainen
Uudenmaan liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Jari Rask
jari.rask@ladec.fi
+358400551112