Kilpailutukset - tarjouspyynnöt

ICT-palvelut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle

LADEC on hankkimassa yhtiön tarpeisiin ICT-kumppania, joka huolehtii yhtiön ICT-kokonaisuudesta kattaen laitteiden ja järjestelmien ylläpidon ja päivittämisen sekä toimii myös yhtiön kehittäjäkumppanina tiedonhallinnan ja järjestelmien osalta.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-järjestelmässä 16.3.2020. Hankintailmoitus nähtävissä TÄSTÄ LINKISTÄ. Tarjouspyyntö katsottavissa pdf-muodossa TÄSTÄ.

Tarjousten jättöaika:
30.3.2020 klo 23.59 mennessä.

Kysymysaikana esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla viimeistään 23.3.2020 klo 16 mennessä.  Kysymysaikana kysymyksiä esitettiin yhteensä yksi.

 

Kysymys:
Tarjouspyynnössä on mainittu, että sopimus tullaan tekemään JYSE2014 palvelut -ehtojen mukaisesti. Kyseisissä ehdoissa on nykyisestä markkinakäytännöstä hyvin poikkeavia vastuita, mm. vahingonkorvauksen vastuunrajaus 5 x sopimussummaan. Näiden ehtojen käyttö saattaa estää tarjouksen jättämisen. Voidaanko JYSE2014-ehtojen sijaan noudattaa JIT2015-ehtoja, jotka ovat hyvin laajasti julkisissa hankinnoissa käytetyt ja sisällöltään tasapainoisemmat osapuolten välillä?

Vastaus:
Tässä ICT -palvelujen hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 palvelut -sopimusehtoja.