Kilpailutukset - tarjouspyynnöt

Tällä hetkellä LADECilla on käynnissä seuraava hankintaan liittyvä kilpailutus:

Asiantuntijapalvelu tukemaan kansainvälistymistä sekä Invest in -työtä Venäjälle

Pyydämme tarjouksia asiantuntijapalveluista, joilla täydennetään yhtiömme Venäjä-tiimin henkilöstön työtä Venäjällä. Palvelu suoritetaan 1.9.2021 –31.8.2024 välisenä aikana, jonka jälkeen sopimusta voidaan vielä jatkaa enintään yhden (1) vuoden optiokaudella. Palvelujen laadukas toteuttaminen edellyttää Venäjällä tapahtuvaa palvelutuotantoa kaikissa kahdeksassa federaatiopiirissä.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, eli kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen.

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee esittää 31.5.2021 klo 8.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@ladec.fi . Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 4.6.2021 tällä verkkosivulla.

 

Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön ei tullut kysymyksiä.

 

Sitovat kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään 18.6.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@ladec.fi . Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntö -> Hilma -järjestelmä www.hankintailmoitukset.fi

 

Tutustu muiden julkisten organisaatioiden hankintojen tarjouspyyntöihin:

HankintaSampo

HILMA - hankintailmoitukset.fi