Kilpailutukset - tarjouspyynnöt

Tällä hetkellä LADECilla ei ole käynnissä hankintojen kilpailutuksia.

ICT-palveluita koskeva markkinavuoropuhelu käynnistetty

LADEC käynnisti 29.10.2019 markkinavuoropuhelun tulevaan ict-palveluittensa hankintaan liittyen. Tavoitteena on, että kevään 2020 aikana otetaan käyttöön uudistettu kumppanuusmalli.

LADEC kutsuu ICT-alan yritykset markkinavuoropuheluun koskien palvelukumppanuuden toteutusta. Tilaisuus järjestetään Lahdessa 19.11.2019 kello 13.00-15.00. Tilaisuudessa esitellään LADECin suunnitelmat ja tavoitteet hankinnalle. Tämän tilaisuuden jälkeen yrityksillä on mahdollisuus sopia kahdenkeskiset tapaamiset tilaajan kanssa esitelläkseen omia näkemyksiään ICT-palvelukumppanuushankinnasta.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja ICT-palveluyritysten välillä. Vuoropuhelun avulla:

•    selvitetään sitä, miten ICT-palvelukumppanuus vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön ja sen henkilöstön tarpeita  
•    varmistetaan, että hankintaprosessi tukee oikeanlaisen ICT-palvelukumppanin hankintaa.

Markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy varaa oikeuden muuttaa tässä ilmoitettua aikataulua ja toteutussuunnitelmaa.

Markkinavuoropuheluun halukkaita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen riina.kivekas@ladec.fi 12.11.2019 mennessä.

Sähköpostin viestikenttään maininta "varhainen markkinavuoropuhelu". Viestissä tulee ilmoittaa yhteyshenkilön tiedot ja vuoropuhelutilaisuuteen osallistujien henkilömäärä. Viestissä voi myös ehdottaa vuoropuhelutilaisuudessa käsiteltäviä teemoja, esittää kysymyksiä tai kertoa odotuksista palveluntilaajaa kohtaan.​​​​​

LADEC on julkaissut tästä korvaavan markkinavuoropuhelun käynnistämisestä ilmoituksen julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 29.10.2019.