Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Lahden seudun Meriklusteri 2017-2022

lahden seudun meriklusteri 2017-2022

Meriklusteritoiminta sai alkusysäyksen vuonna 2016 järjestetystä yritystapaamisesta, jossa LADECin edustajat keskustelivat erään alueemme yrittäjän kanssa elinkeino- ja kehitysyhtiön palveluiden sekä palvelumallien kehittämisestä ja siitä, miten yrittäjän näkökulmasta katsottuna alueellinen kehitysyhtiö LADEC voisi tuottaa aiempaa laajempaa hyötyä alueen yrityksille. Tapaamisen ja keskustelun lopputuloksena LADEC perusti keväällä 2017 Lahden seudun Meriklusterin.

Lahden seudun Meriklusterin toiminnan käynnistämisvaiheessa mukaan tulosta ilmaisi vahvan kiinnostuksensa 34 yritystä. Sittemmin kiinnostuneita on ilmaantunut koko ajan lisää. Muutamassa vuodessa yli 120 Lahden seudulla toimivan yrityksen yhteistyöverkostoksi (tilanne vuonna 2022). 

Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja syventäminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen muoto, jota voidaan vahvistaa klusterimaisella toiminnalla.

Klusterin kautta edistetään alueemme yritysten verkostoitumista ja voidaan myös osaltaan rohkaista yrityksiä kansainväliseen vientiin. 

Lahden seudun Meriklusterin toiminta on mahdollistunut julkisrahoitteisten hankkeiden ansiosta

Joulukuu 2017 - maaliskuu 2021

Klusterin toimintaa vahvistettiin ja alueen yritysten välistä yhteistyötä kehitettiin ja kynnystä lähestyä meriteollisuuden toimintaverkostoa madallettiin Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman tuella toteutetun Lahden seudun Meriklusteri -hankkeen rahoituksella ajalla 14.12.2017 - 31.3.2021. Näina klusterin toiminnan alkuvuosina hanketta vetänyt Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (LADEC) järjesti klusteriyrityksille yhteistyön lujittamiseksi yhteisiä tapaamisia. Yrityksiä ja niiden tuotteita tuotiin myös esille meriteollisuuden verkostoissa sekä painetussa julkaisussa. Hankkeen rahoituksella tehtiin myös jatkon kannalta tärkeää alaan liittyvää selvitystyötä. 

EAKR-Vipuvoimaa-ELY-logonauha_500px.jpg

 

 

 

Huhtikuu 2021 - kesäkuu 2022

LADECin toteuttamassa "Lahden Seudun Meriklusteri & Kasvun eväät" -hankkeessa (Dnro 54/00.01.05.21/2021) alueen yrityksiä pidettiin tietoisina meriteollisuuden alaan liittyvästä tilanteesta ja liiketoimintamahdollisuuksista, ja näin ollen motivoitiin klusteriyrityksiä jatkamaan kehitystoimiaan meriteollisuuden toimiala huomioiden. Kasvun eväät-hanketoiminnan kautta yrityksille mahdollistettiin yhteismessuosallistuminen Turun Navigate-messuille vuonna 2022, toteutettiin klusteriyrityksille verkostoitumisseminaari ja päivitettiin Lahden seudun Meriklusterin julkaisumateriaali sekä järjestettiin kansainvälinen meriteollisuuden markkinakatsauspäivä Lahdessa, jossa kuulimme tilannekatsaukset mm. Norjan, Saksan, Ranskan, Italian ja Tanskan meriteollisuuden tilanteesta ja liiketoimintamahdollisuuksista.  Tätä hanketta rahoitti Päijät-Hämeen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE). 

vellamo.jpg