Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Tunnusluvut ja vastuullisuusraportointi

LADEC kuuluu Lahti-kaupunkikonserniin ja soveltaa siten konsernin ohjeistusta toiminnassaan.

Yhtiön toiminnan mittareiden toteuma raportoidaan kvartaaleittain LADECin hallitukselle. Lisäksi yhtiön toimintasuunnitelmassa on huomioitu Lahden kaupunkistrategia ja sen toteutumista raportoidaan Lahti-konsernin ohjeiden mukaisesti. 

Lahden kaupungin talousarviossa on asetettu LADECille yhtiökohtaiset tavoitteet. Lisäksi konserniyhtiöille on asetettu 
kaikkia yhtiöitä koskevia, yleisiä tavoitteita mm. terveeseen ja pitkäjänteiseen taloudenpitoon sekä toiminnan vastuullisuuteen liittyen.

Keskeisimmät yhtiön taloutta, toimintaa sekä johtoa ja vastuullisuutta kuvaavat raportoitavat asiat ovat seuraavat:

LADEC-tilinpaatos-tunnusluvut_2023-2019_nettikuva_600x600px.png

Hallituksen kokoukset vuonna 2023

Hallitus kokoontui vuonna 2023 yhteensä 9 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 92 %.

Vastuullisuus

Vuoden 2023 aikana laadittiin Vastuullisuus LADECissa -suunnitelma ja raportointimalli, jossa kuvataan  yhtiössä seurattavat vastuullisuuden osa-alueet ja kehityskohteet. Suunnitelmassa valittiin 3-4 raportoitavaa GRI-standardin mukaista mittaria.

Muut Lahti-konserniyhtiöille asetetut yhteiset tavoitteet on raportoitu seuraavasti: 

Hiilineutraalius Lahti-konsernin tasolla vuoteen 2025 mennessä

  • Yhtiökohtaiset päästölaskelmat tehtiin 2022 keväällä vertailemalla vuosia 2019 ja 2021. Seuraava päästölaskelma tehdään alkuvuonna 2025 vuoden 2024 lukuja koskien.
  • Liikkumisen hiilijalanjäljen vähentämiseksi toteutettiin yhtiön henkilöstön työmatkaliikkumisen kannusteita testannut pilotti.
  • Yhtiöllä ei ole omia rakennushankkeita. 

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus työllistämisessä

Toimintavuoden 2023 aikana harjoittelijoita on työskennellyt yhtiössä kolme henkilöä yhteensä viidellä harjoittelujaksolla.

Taloudellinen toiminta ja vastuullisuus hankinnoissa

  • Yhtiö toimii kuntien budjettirahoituksen asettamissa raameissa eikä yhtiöjärjestyksen mukaan tuota voittoa.
  • Vuonna 2023 tehtyjen yli 10 000 euron määräisten paikallisten hankintojen - eli hankintojen, joissa toimittajien rekisteröity kotipaikka oli LADECin toiminta-alueella - yhteismäärä oli 267 502,30 euroa. 
  • Vuoden 2024 aikana yhtiön hankinnoissa täsmennetään sosiaalisten ja eettisten kriteerien huomiointia.