Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

I3-INSHAPE - Innovation Ecosystem for Healthy Active People in Europe

inshape-kartta.jpg

 

I3-INSHAPE-hankekokonaisuus on viidessä Euroopan maassa, yhteensä 21 kumppanin toimesta toteutettava innovaatiohanke, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Suomesta hankkeessa ovat mukana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahdessa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

I3-INSHAPE-hankkeessa tuetaan pk-yritysten innovaatioiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Kansainvälistymisvalmiutta mitataan etenkin teknologisten valmiuksien edistymisellä (TRL level). Pk-yritykset valitaan mukaan validointiprosessin kautta ja osallistuvat hankkeeseen partnereina. Nämä yritykset saavat omaa budjettinsa ja niitä tukee hankkeen laaja, kansainvälinen I3-INSHAPE-hankekonsortio. Hankkeeseen valitut yritykset toimivat pääasiassa urheilun, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan aloilla, ja niiden ratkaisut tähtäävät kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hankkeen mottona on "from healthcare to care for health". I3-INSHAPE-hankkeesta on tarkoitus kehittää toimijoiden välinen arvoverkko ja osaamiskeskus, joka tukee jatkossakin yrityksiä ja joka lisää alueiden välistä yhteistyötä.

LADECin vastuulla I3-INSHAPE-hankkeessa ovat toimenpiteet, joilla pyritään tunnistamaan sijoittajaverkostoja ja tuetaan yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja skaalautumista.  Hankkeen toimenpiteet tukevat LADECin koordinoiman urheiluliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän Lahti Sports Hub -alustan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä ja Lahden kansallisen roolin vahvistamista urheiluosaamisen viennissä. Myös Lahden seudun tunnettuus kansainvälisenä investointikohteena lisääntyy.

Hankekokonaisuuden kokonaisbudjetti on noin 9,6 miljoonaa euroa. Budjetista ohjautuu Lahden seudulle LADECin ja LAB-ammattikorkeakoulun ajalla 1.9.2023 - 31.8.2026 toteutettaviin toimenpiteisiin yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa. LADECin osuus on runsaat 0,5 miljoonaa.


Hankkeen eteneminen
 

Kick off-tapahtuma Eindhovenissa syyskuussa 2023: I3-INSHAPE-project kick off

Eindhovenin Philips-stadionilla 21.-22.9.23 järjestetty aloitustilaisuus merkitsi kolmivuotisen hankkeen alkua. Hankkeen kumppanit ja siihen valitut pk-yritykset kokoontuivat esittelemään työpaketit (WP eli workpackage), joiden avulla hanketyö käyntännössä toteutuu ja jotka loivat pohjan yhteistyölle ja konkreettisille saavutuksille. Tilaisuus käynnisti WP:t 1 ja 2, joista jälkimmäisestä LADEC vastaa.
 

WP3:n käynnistys Barcelonassa joulukuussa 2023: Scaling up and legal insights 

Projektin kolmas työpaketti käynnistyi Barcelonassa 14.-15.12.23 konferenssissa, jonka järjestivät espanjalaiset hankkeen kumppanit Indescat ja Acciò. Konferenssin teemana oli Best practices on international scalability, fundraising, and legal tips. Tilaisuus oli suunnattu urheilualan start-upeille ja pk-yrityksille. Tämä istunto, osana laajempaa I3-INSHAPE-hanketta, pyrki vauhdittamaan sijoituksia pk-yrityksiin ja tarjoamaan arvokkaita näkemyksiä kansainvälisestä skaalautumisesta ja oikeudellisista näkökohdista.

Lue uutinen Eindhovenin ja Barcelonan tilaisuuksista täältä.

 

WP4 Kick off -tapahtuma Valenciassa helmikuussa 2024

I3-INSHAPE -projekti pyrkii tukemaan pk-yrityksiä urheilu- ja hyvinvointialoilla keräämällä ja hyödyntämään dataa optimaalisin keinoin. Valenciassa käynnistetyi helmikuussa 2024 neljäs työpaketti, joka keskittyy kehittämään I3-INSHAPE-prjektiin data portaalin ja palveluhakemiston. Tarvetta kartoitettiin partnereiden kesken kahden päivän ajan Valencian yliopistolla, ja työn keskiössä tulee olemaan hankkeen digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen, joka helpottaa yritysten datan hyödyntämistä liiketoiminnassaan ja edistää hankkeessa tehtävää yhteistyötä Euroopan alueiden välillä.

Lue uutinen Valencian tilaisuudesta täältä.

 

I3-INSHAPE-hankepartnerit Lahdessa huhtikuussa 2024: Commercializing sport innovations

Huhtikuussa kansainvälinen I3-INSHAPE-hankekonsortio kokoontui vuorostaan Lahteen, jossa ensimmäisen päivän osallistavan pienryhmätyöskentelyn avulla saavutettiin hankkeen jatkon kannalta tärkeitä käytännön tavoitteita. Ensimmäisenä päivänä toteutettiin osallistava pienryhmätyöskentely, jonka avulla hahmoteltiin hankkeen strategisia tavoitteita, syvennettiin ymmärrystä yritysten palvelupolusta ja I3-INSHAPE:n arvolupauksesta. Lisäksi keskusteltiin sopivista teknologisista ratkaisuista ja alustoista, jotka voisivat tukea hankkeen etenemistä. Avoimen tiedonjakamisen hubit nousivat keskiöön, kun käsitettä ja käytännön yhteistoimintaa suunniteltiin eteenpäin.

Toinen päivä oli omistettu kaikille avoimelle seminaarille Sibeliustalolla, jossa pääteemana oli urheiluinnovaatioiden kaupallistaminen. Lähes kymmenen asiantuntijaa valotti verkostojen merkitystä yrityksille ja tarjosi tuoreimpia näkemyksiä käyttäjäkeskeisestä tuote- ja palvelukehityksestä. Osallistujat saivat arvokasta tietoa myös koulutus- ja innovaatiopalveluista yrityksille sekä kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen kohteista nykypäivän urheiluteknologian kasvuyrityksissä. Iltapäivän sessiossa pureuduttiin teemaan "From healthcare to care for health", korostaen ennaltaehkäisevän terveydenhoidon merkitystä yhteiskunnille ja yksilöille. Hybriditapahtuma keräsi noin 80 osallistujaa yhteen, joten tapahtuma oli merkittävä myös kansainvälisen verkostoitumisen kannalta.

Lue lisää Lahden tilaisuudesta täältä.

 

FI Euroopan unionin osarahoittama_POS.png

 

Lue lisää -> http://epsi.eu/project/inshape/
 

Lisätietoja antaa - ota yhteyttä:

LADEC-Vuori-Anri-3616_face_100x150px.jpg


Anri Vuori
Projektipäällikkö
+358 50 518 0067
anri.vuori@ladec.fi