Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Yrityspalveluseteli Lahti 2023

Lahden kaupunki on tarjonnut vuodesta 2019 alkaen Yrityspalveluseteleitä voidakseen aktivoida lahtelaisyrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistääkseen yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Kokemukset ovat olleet sekä palveluntuottajien että palvelusetelin käyttäjien osalta positiivisia ja yrityspalvelusetelillä on ollut merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksiin.

 

(Sivua päivitetty 6.10.2023: Kaikki hakuajat päättyneet)

LAHDEN KAUPUNGIN YRITYSPALVELUSETELIT 2023

Vuonna 2023 Lahden kaupunki varasi yrityspalveluseteleihin 200 000 euron määrärahan, josta lahtelaisille yrityksille myönnettiin kolmeen eri käyttötarkoitusteemaan liittyviä yrityspalveluseteleitä:

 • Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteli (arvo 5 000 €) -> Lue lisää
 • TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteli (arvo 5 000 €) -> Lue lisää
 • Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalveluseteli (arvo 5 000 €) -> Lue lisää

 

lahti_yrityspalveluseteli_5000_myma_2023_900x276px.jpg

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN kehittämisen YRITYSPALVELUSETELI 2023

Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteleiden hakuaika on päättynyt (hakuaika oli 11.4.-1.5.2023)

Lahden kaupunki teki 16.5.2023 päätöksen myöntää vuoden 2023 Myynnin ja markkinoinnin Yrityspalveluseteleitä yhteensä 35:lle lahtelaiselle mikro- tai pienyritykselle (1-49 työntekijää työllistävä) myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Setelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea. 

-> Lahden kaupungin elinvoimajaoston päätös vuoden 2023 Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteleistä

-> Lahden kaupungin viranhaltijapäätös Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteleiden 2023 saajista (35 yritystä)

-> Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalvelusetelin palveluntuottajat ja palvelupaketit

-> Mitä tapahtuu setelin hakemisen / myöntämisen jälkeen
 

 

lahti_yrityspalveluseteli_5000_keka_2023_900x276px.jpg

KESTÄVÄN KASVUN kehittämisen YRITYSPALVELUSETELI 2023

Lahden kaupunki varasi vuonna 2023 TKI-toiminnan kehittämiseen sekä Kestävän kasvun kehittämiseen tarkoitettuihin yrityspalveluseteleihin 60 000 euron määräisen yhteisen määrärahan, josta kaupunki päätti myöntää yhteensä enintään 15 kappaletta yrityspalveluseteleitä lahtelaisille mikro- tai pienyrityksille (1-49 työntekijää työllistävä).

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalveluseteleitä kaupunki päätti myöntää 5-10 kappaletta. Setelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu on 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea. 

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalveluseteleiden hakuaika on päättynyt (hakuaika oli 22.5.-31.8.2023).

-> Lahden kaupungin elinvoimajaoston päätös vuoden 2023 TKI-toiminnan ja Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalveluseteleistä 

-> Yrityspalveluseteleiden myöntämisen periaatteet

-> Mitä tapahtuu setelin hakemisen / myöntämisen jälkeen

-> Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin palveluntuottajat ja palvelupaketit
 

lahti_yrityspalveluseteli_5000_tki_2023_900x276px.jpg

TKI-TOIMINNAN KEHITTÄMISEN YRITYSPALVELUSETELI 2023

Lahden kaupunki varasi vuonna 2023 TKI-toiminnan kehittämiseen sekä Kestävän kasvun kehittämiseen tarkoitettuihin yrityspalveluseteleihin 60 000 euron määräisen yhteisen määrärahan, josta kaupunki päätti myöntää yhteensä enintään 15 kappaletta yrityspalveluseteleitä lahtelaisille mikro- tai pienyrityksille (1-49 työntekijää työllistävä).

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteleitä kaupunki päätti myöntää 5-10 kappaletta. Setelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu on 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea. 

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelit on tarkoitettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvien palveluiden (esimerkiksi muotoilu-, tuotekehitys- tai markkinatutkimuspalvelut) ostamiseen.

TKI-toiminnan  kehittämisen yrityspalveluseteleiden hakuaika on päättynyt (hakuaika oli 22.5.-31.8.2023). 

-> Lahden kaupungin elinvoimajaoston päätös vuoden 2023 TKI-toiminnan ja Kestävän kasvun yrityspalveluseteleistä

-> Yrityspalveluseteleiden myöntämisen periaatteet

-> Mitä tapahtuu setelin hakemisen / myöntämisen jälkeen

-> TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin palveluntuottajat ja palvelupaketit
 

YRITYSPALVELUSETELEIDEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

 • Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen, TKI-toiminnan kehittämisen sekä Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelit 2023 on tarkoitettu mikro- ja pienyrityksille (työntekijämäärä 1-49 henkilöä), joilla on kotipaikka ja kiinteä toimipiste Lahden kaupungissa.
 • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
 • Yrityspalvelusetelillä toteutetaan toimenpiteitä, joilla edesautetaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.
 • Asiakasyrityksellä tulee olla edellytykset kokoaikaiseen ja kannattavaan liiketoimintaan, halukkuus kasvaa ja/tai uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
 • Yrityspalvelusetelihakemuksessa tulee olla kuvattuna selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Yrityksen tilaajavastuun mukaiset velvoitteiden tulee olla kunnossa ja ne tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.
 • Yritys ei voi samalla toimia yrityspalvelusetelin palveluntuottajana.
 • Yrityspalvelusetelin tulee tarjota merkittävää tukea yrityksen myynnin ja markkinoinnin tai vastuullisuuden kehittämiseen, sitä ei ole tarkoitettu mainonnan rahoitukseksi.
 • Yrityksen toimialalla ei tule olla esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle.
 • Yritys ei saa olla hyödyntänyt Lahden kaupungin aiempien hakujen yrityspalveluseteleitä.
 • Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalvelusetelin hakijoille tehdään edellä mainittujen kriteerien perusteella esikarsinta, jonka jälkeen setelin saajat valitsee nelihenkinen raati esikarsinnan läpäisseet hakemukset pisteyttämällä. Raadissa on yksi (1) Lahden kaupungin edustaja, kaksi (2) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n edustajaa sekä yksi (1) yrittäjäjärjestön edustaja.
 • Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelit myönnetään elinvoimajohtajan viranhaltijapäätöksellä ehdot täyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä.
 • TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelit myönnetään elinvoimajohtajan viranhaltijapäätöksellä ehdot täyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä sen jälkeen, kun asiakasyritys ja toteuttajaorganisaatio ovat sopineet toteuttamistavasta ja aikatauluista.

MITÄ TAPAHTUU SETELIN HAKEMISEN / MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN?

Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalvelusetelin myöntämisen jälkeen

 1. LADEC sopii setelinsaajayrityksen kanssa noin tunnin mittaisen lähtökartoituksen, jossa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan tilaa ja keskustellaan yrityksen kehittämistarpeista. -> LADEC ilmoittaa Lahden kaupungille, että kartoitus on tehty.
 2. Setelinsaajayritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille. Palveluntuottajavalinta on tehtävä 15.6.2023 mennessä tai muutoin yrityspalveluseteli siirtyy varasijalla olevalle yritykselle.
 3. Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 15.11.2023 mennessä.
 4. Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin hakemisen / myöntämisen jälkeen

 1. Lahden kaupunki ilmoittaa hakemusjärjestyksen mukaan ehdot täyttäville setelin saajille setelin saamisesta, jonka jälkeen setelilupauksen saanut yritys valitsee tarpeisiinsa sopivan palvelupaketin kaupungin kilpailuttamien ja hyväksymien palveluntuottajien palvelupakettivaihtoehdoista.
 2. Setelin saajan ja palveluntuottajan sovittua valitun palvelun toteuttamistavasta ja aikataulusta ja ilmoitettua niistä Lahden kaupungille, kaupunki tekee lopullisen viranhaltijapäätöksen setelin myöntämisestä kyseiselle yritykselle.
 3. Palveluntuottaja toteuttaa palvelupaketin mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 30.11.2023 mennessä.
 4. Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin hakemisen / myöntämisen jälkeen 

 1. Lahden kaupunki ilmoittaa hakemusjärjestyksen mukaan ehdot täyttäville setelin saajille setelin myöntämisestä.
 2. Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille.
 3. Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 30.11.2023 mennessä.
 4. Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.
 5. LADEC tekee asiakasyritykselle loppuhaastattelun, jossa kerätään kokemuksia prosessista ja suunnitellaan yrityksen jatkokehittämistä sekä tarvetta LADECin tai muiden toimijoiden palveluille.

---

Kaikille yrityspalvelusetelin saaneille yrityksille tehdään vuoden 2024 alussa kysely, jolla selvitetään yrityspalvelusetelin vaikuttavuutta yritysten liiketoiminnan kehittymiselle.