Yrityspalveluseteli Lahti 2022

Lahden kaupunki on tarjonnut vuodesta 2019 alkaen Yrityspalveluseteleitä voidakseen aktivoida lahtelaisyrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistääkseen yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Kokemukset ovat olleet sekä palveluntuottajien että palvelusetelin käyttäjien osalta positiivisia ja yrityspalvelusetelillä on ollut merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksiin.

LAHDEN KAUPUNGIN YRITYSPALVELUSETELIT 2022

Tänä vuonna 2022 Lahden kaupunki on varannut yrityspalveluseteleihin 200 000 euron määrärahan, josta lahtelaisille yrityksille tullaan myöntämään kolmeen eri käyttötarkoitusteemaan liittyviä yrityspalveluseteleitä:

 • Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteli (arvo 5 000 €) -> Lue lisää
 • Kestävän kasvun yrityspalveluseteli (arvo 2 500 €) -> Lue lisää
 • TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteli (arvo 5 000 €) -> Lue lisää

Lue lisää -> Lahden kaupungin elinvoimajaoston päätös vuoden 2022 yrityspalveluseteleistä

 

lahti_yrityspalveluseteli_myma_2022_1200x369px.jpg

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN YRITYSPALVELUSETELI 2022

Lahden kaupunki myöntää vuonna 2022 Myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteleitä enintään 35:lle lahtelaiselle mikro- tai pienyritykselle (1-49 työntekijää työllistävä) myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis –tukea. 

Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin lahtelaisyrityksille suunnattu hakuaika (21.4.-4.5.2022) on päättynyt! 

Seteleitä hakeneille tehdään myöntämisehtojen perusteella esikarsinta. Raati valitsee setelien saajat pisteyttämällä esikarsinnan läpäisseet hakemukset. 

Lue lisää ->Mitä tapahtuu setelin myöntämisen jälkeen

Tutustu tämän yrityspalvelusetelin palveluntuottajiin!

-> Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin 2022 palveluntuottajat palvelupaketteineen tästä

 

lahti_yrityspalveluseteli_keka_2022_1200x369px.jpg

KESTÄVÄN KASVUN YRITYSPALVELUSETELI 2022

Lahden kaupunki myöntää vuonna 2022 Kestävän kasvun yrityspalveluseteleitä enintään 10:lle lahtelaiselle mikro- tai pienyritykselle (1-49 henkeä työllistävä) ympäristöasioiden kehittämiseen ja ympäristöasioista viestimiseen liittyvien palveluiden ostamiseen. 

Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin suuruus on 2500 euroa ja saajan omavastuu 500 euroa. Omavastuun käyttämisellä sitoutetaan asiakasyritystä kehittämistyöhön. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis –tukea. 

Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin haku on nyt avoinna lahtelaisyrityksille - Kannattaa hakea nopeasti, sillä setelit myönnetään ehdot täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä!

Tutustu tämän yrityspalvelusetelin palveluntuottajiin!

-> Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin 2022 palveluntuottajat palvelupaketteineen löydät tästä

 

lahti_yrityspalveluseteli_tki_2022_1200x369px.jpg

TKI-TOIMINNAN KEHITTÄMISEN YRITYSPALVELUSETELI 2022

Lahden kaupunki myöntää vuonna 2022 TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteleitä enintään 10:lle lahtelaiselle, enintään 20 henkilöä työllistävälle yritykselle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvien palveluiden (esimerkiksi muotoilu-, tuotekehitys- tai markkinatutkimuspalvelut) ostamiseen. 

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin suuruus on 5 000 euroa ja saajan omavastuu 1 000 euroa. Omavastuun käyttämisellä sitoutetaan asiakasyritystä kehittämistyöhön. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis –tukea.

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin haku on nyt avoinna lahtelaisyrityksille - Kannattaa hakea nopeasti, sillä setelit myönnetään ehdot täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä!

Tutustu tämän yrityspalvelusetelin palveluntuottajiin!

-> TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin 2022 palveluntuottajat palvelupaketteineen löydät tästä

 

YRITYSPALVELUSETELEIDEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

 • Myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli sekä Kestävän kasvun yrityspalveluseteli on tarkoitettu mikro- ja pienyrityksille (työntekijämäärä 1-49 henkilöä), joilla on kotipaikka ja kiinteä toimipiste Lahden kaupungissa.
 • TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteli on tarkoitettu korkeintaan 20 henkilöä työllistäville yrityksille, joilla on kotipaikka ja kiinteä toimipiste Lahden kaupungissa.
 • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
 • Yrityspalvelusetelillä toteutetaan toimenpiteitä, joilla edesautetaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.
 • Asiakasyrityksellä tulee olla edellytykset kokoaikaiseen ja kannattavaan liiketoimintaan, halukkuus kasvaa ja/tai uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
 • Yrityspalvelusetelihakemuksessa tulee olla kuvattuna selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Yrityksen tilaajavastuun mukaiset velvoitteiden tulee olla kunnossa ja ne tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.
 • Yritys ei voi samalla toimia yrityspalvelusetelin palveluntuottajana.
 • Yrityspalvelusetelin tulee tarjota merkittävää tukea yrityksen myynnin ja markkinoinnin tai vastuullisuuden kehittämiseen, sitä ei ole tarkoitettu mainonnan rahoitukseksi.
 • Yrityksen toimialalla ei tule olla esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle.
 • Yritys ei saa olla hyödyntänyt Lahden kaupungin yrityspalveluseteliä vuoden 2019-2021 hauissa.
 • Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin hakijoille tehdään edellä mainittujen kriteerien perusteella esikarsinta, jonka jälkeen setelin saajat valitsee nelihenkinen raati esikarsinnan läpäisseet hakemukset pisteyttämällä. Raadissa on yksi (1) Lahden kaupungin edustaja, kaksi (2) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n edustajaa sekä yksi (1) yrittäjäjärjestön edustaja.
 • Kestävän kasvun sekä TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelit myönnetään Lahden kaupungin elinvoimajohtajan viranhaltijapäätöksellä ehdot täyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä.

MITÄ TAPAHTUU SETELIN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN?

Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin myöntämisen jälkeen

 • LADEC tekee asiakasyrityksen kanssa noin tunnin mittaisen lähtökartoituksen, jossa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan tilaa ja keskustellaan yrityksen kehittämistarpeista. -> LADEC ilmoittaa Lahden kaupungille, että kartoitus on tehty.
 • Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille. Palveluntuottajavalinta on tehtävä 15.6.2022 mennessä tai muutoin yrityspalveluseteli siirtyy varasijalla olevalle yritykselle.
 • Palveluntuottaja saa laskuttaa Lahden kaupungilta 50 % yrityspalvelusetelin arvosta työn aloittamisen yhteydessä.
 • Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 31.10.2022 mennessä.

 • Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.

Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin myöntämisen jälkeen 

 • Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille.
 • Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 31.10.2022 mennessä.
 • Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.
 • LADEC tekee asiakasyritykselle loppuhaastattelun, jossa kerätään kokemuksia prosessista ja suunnitellaan yrityksen jatkokehittämistä sekä tarvetta LADECin tai muiden toimijoiden palveluille.

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin myöntämisen jälkeen

 • Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselleen sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille.
 • Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle. Työn tulee valmistua 30.11.2022 mennessä.
 • Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.

Kaikille yrityspalvelusetelin saaneille yrityksille tehdään vuoden 2023 alussa kysely, jolla selvitetään yrityspalvelusetelin vaikuttavuutta yritysten liiketoiminnan kehittymiselle.