Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Merimerkit

Hankkeen nimi
Merimerkit
Rahoitusohjelma
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR)
Toteutusaikataulu
1.1.2023 - 31.12.2025
Diaarinumero
A80495
Budjetti
284 481 €
Hankkeen kuvaus

Merimerkit-ryhmähankkeen päätavoitteena on vahvistaa meriteollisuusyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja resilienssiä tuottamalla uusia ratkaisuja verkostossa tapahtuvan vastuullisuutta tukevan innovoinnin edistämiseksi huomioimalla rakennettavien toimintamallien taloudelliset, ympäristölliset ja liiketoimintakohtaiset painotukset.

Tavoitteeseen pyritään tiivistämällä erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomen alueen yritysten välistä ylimaakunnallista yhteistyötä seuraavien osatavoitteiden kautta:

1. Meriteollisuuden nykytila-analyysi eli kartoitusten ja selvitysten tekeminen meriteollisuuden tilanteesta kotimaassa sekä ulkomailla 2. Kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen 3. Meriteollisuusverkoston uudet toimintamallit ja innovointi 4. Viestintä ja tiedonjakaminen

Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
Turun yliopisto kauppakorkeakoulu Porin yksikkö
Yhteyshenkilö
Ville Uimonen
ville.uimonen@ladec.fi
+358 50 574 3222
Hankkeen hissipuhe

Merimerkit-hanke (Dnro A80495) on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima, yhdessä Turun yliopiston kanssa vuosina 2023-2025 toteuttama hanke, jolla pyritään vahvistamaan ja kehittämään Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueiden yritysten välistä yhteistyötä ja madaltamaan yritysten kynnystä hakeutua yhä lähemmäs meriteollisuuden kansainvälisiä toimintaverkostoja. Hanketta toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton myöntämällä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (EAKR) rahoituksella.