Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Food Campus Finland kasvattamaan Suomen ruokaosaamista ja -vientiä


9.8.2023

Päijät-Hämeen Viljaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ovat muodostaneet uuden, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivan yhteistyöalustan. Alusta tähtää Suomen ruokaviennin kaksinkertaistamiseen ja sen jalostusarvon merkittävään kasvattamiseen.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on asetettu visioksi Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen. Ruokaviennin kasvuohjelma tavoittelee suomalaisen ruoan potentiaalin täysimittaista hyödyntämistä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista, riittävää TKI-rahoitusta sekä koko elintarviketuotannon arvoketjun – alkutuotannon, teollisuuden ja sitä tukevien alojen – johdonmukaista kehittämistä.

Päijät-Häme yhtenä Suomen suurimmista elintarviketeollisuuden keskittymistä luo otollisen toimintaympäristön tähän kehitystyöhön. Johtavien alan yritysten ja viljelijöiden yhteenliittymä Päijät-Hämeen Viljaklusteri, alueen oppilaitokset sekä kaupunki ja elinkeinoyhtiö ovat päättäneet muodostaa uuden yhteistyöalustan, Food Campus Finlandin, vastaamaan haasteeseen. Food Campus Finland on konkreettinen toimenpidekokonaisuus, joka käynnistää ja toteuttaa ruokaviennin kansallista kasvuohjelmaa.

Food Campus Finlandin päämääränä on kasvattaa merkittävästi Suomen elintarviketeollisuuden jalostusarvoa ja TKI-toimintaa, ja sitä kautta synnyttää uutta kansainvälistä kasvua alalle. Alusta keskittyy erityisesti kasviperäisiä raaka-aineita hyödyntävään elintarviketuotantoon sekä uusiin, tulevaisuuden ruoan ja juoman tuotannon ratkaisuihin.

Alusta kokoaa yhteen ruoan tuotantoa ja vientiä tukevan ekosysteemin: perinteisen arvoketjun lisäksi myös esimerkiksi pakkaamiseen, logistiikkaan, turvallisuuteen, muotoiluun ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja kehitystyön. Veturiyritysten lisäksi pk- ja start-up-yritysten sekä arvoverkostojen vahvistaminen on keskeistä alan kehittymiselle.

Toiminta käynnistyy syksyn 2023 aikana

Food Campus Finland panostaa yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä elintarvikesektorin osaamiseen kaikilla koulutustasoilla sekä kansainvälisen tason TKI-infraan. Lisäksi tarkoituksena on houkutella Suomeen uusia investointeja sekä tiivistää alan kansallista koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Alustan rahoitus tulee kumppanien omien panosten lisäksi mm. EU:n tutkimus- ja klusteriohjelmista. 

Yhteistyöalustan toiminta organisoidaan ja käynnistyy syksyn 2023 aikana. Yksi ensimmäisistä merkittävistä avauksista on syksyllä avattava kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotekehitysympäristö Food Pilot Plant, joka vahvistaa kansallisesti koko toimialan TKI-toimintaa. Tuotekehitysympäristön toiminnasta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu ja se on toteutettu kiinteässä yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa. 

Uudessa tuotekehitysympäristössä maanantaina 7.8. vieraillut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi näkevänsä potentiaalin ja kannusti Lahden toimijoita hyödyntämään hallituksen kasvavan TKI-panostuksen.

”Elintarvikealan tulee ottaa oma siivunsa kasvavista TKI-investoinneista. Elintarvikeala on merkittävä niin kansallisesti kuin koko kansainvälisen ruokakriisin ratkaisemisessa”, Essayah totesi. 

---
Pääkuvassa ylhäällä, ylärivissä vasemmalta oikealle: Kirsi Taivalantti, Pasi Raja, Sonja Falk, Marjo Loponen (keskellä), Tapio Luoma-aho, Iina Mattila, Marjo Anttoora. Alarivissä vasemmalta oikealle: Hanna Ylä-Mononen, Sari Essayah, Niina Pautola-Mol, Päivi Saarelainen, Päivi Nerg, Antti Kalliomaa, Henna Eskonsipo-Bradshaw ja Jari Eskola. Kuva: Sanna Henttonen, LUT-yliopisto
---

Lisätietoa:

Turo Kilpeläinen
rehtori | LAB-ammattikorkeakoulu
044 708 5085

Tomi Tura
toimitusjohtaja |  Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
050 323 1050

Hanna Ylä-Mononen
puheenjohtaja | Päijät-Hämeen Viljaklusteri 
044 504 9266 

---
Päijät-Hämeen Viljaklusteri 
Päijät-Hämeessä toimii aktiivisesti Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Vuonna 2003 perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljaraaka-ainetta jalostavien yritysten yhteistyöverkosto, jossa on edustettuna koko arvoketju viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Sen tehtävänä on edistää klusteriyritysten ja viljelijöiden verkostoitumista, tukea viljaa jalostavien yritysten välistä yhteistyötä sekä nostaa maakunnan viljaosaamisen profiilia. Viljaklusterin yli 20 teollisuusyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 M€ ja ne työllistävät alueella yli 3000 henkeä.  

LAB-ammattikorkeakoulu 
LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksiamme ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. Meillä työskentelee 9 400 opiskelijaa sekä 550 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. 

LUT-yliopisto
Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössämme on 8 000 jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Olemme yksi maailman parhaista yliopistoista ilmastoteoissa.

Koulutuskeskus Salpaus  
Koulutuskeskus Salpauksen yksi strategisista painopistealueista on työelämän kanssa tehtävä yhteistyö, ja teemme vuosittain yhteistyötä noin 4 000 yrityksen tai organisaation kanssa. Pitkäjänteisellä ja luottamuksellisella yhteistyöllä mahdollistetaan, että yritysten henkilöstön osaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeita ja yrityksiin saadaan riittävästi uutta osaavaa työvoimaa. Yhteistyössä rakennamme ratkaisuja, joilla edistetään elintarvikealan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta sekä alueellista veto- ja pitovoimaa.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
LADEC kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena yritysympäristönä. Autamme toiminta-alueemme yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, yrittäjyyteen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä seudullemme sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Palvelemme 7 kunnassa: Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila ja Padasjoki. Neuvontapalvelumme on maksutonta.