Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Kiertotaloudesta bisnestä

Kiertotaloudesta uutta bisnestä

Kiertotalous on luonnonvarojen säästämistä ja järkevää käyttöä, mutta se tarkoittaa myös uutta liiketoimintaa JA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ YRITYKSELLE.

Kiertotaloudessa materiaalit valitaan ja tuotantoprosessit suunnitellaan niin, että kaikki resurssit ovat tehokkaassa käytössä, hyödynnettävissä tai kierrätettävissä mahdollisimman pitkään. Tuote ja valmistus suunnitellaan niin, että myös tuotannon ylijäämä voidaan hyödyntää joko omassa tai muiden tuotannossa. Korjaus-, huolto-, vuokraus- ja jakamispalveluiden avulla pidennetään tuotteiden käyttöikää ja mahdollistetaan uudelleenkäyttö. Käyttöiän lopussa materiaalit otetaan talteen, kierrätetään tai hyödynnetään muutoin kestävällä tavalla. Näin tuotteista ja materiaaleista saadaan mahdollisimman suuri arvo ja samalla säästetään materiaalikustannuksissa.

Tehokas kiertotalous syntyy yhteistyössä. Lahden seudulla yrityksillä on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet löytää kumppaneita, jotka voivat hyödyntää tai tarjota toinen toisilleen resursseja, raaka-aineita ja palveluita. Näin yritykset voivat hyödyntää keskinäisiä alihankinta- ja jatkojalostusketjuja kalliiden laiteinvestointien sijaan.

LADEC auttaa yrityksiä kiertotalouden hyödyntämisessä

Autamme yritystäsi tunnistamaan mahdollisuudet saada kiertotaloudesta kustannussäästöjä ja uutta liiketoimintaa sekä löytämään yhteistyökumppaneita. Lähdemme aina liikkeelle yrityksesi konkreettisesta tarpeesta – oli se sitten halu vähentää tai löytää hyötykäyttöä kustannuksia tuovalle ylijäämämateriaalille, löytää uusioraaka-aineita tuotantoon tai luoda uusia palvelukonsepteja.

Neuvomme ja avustamme lupa-asioissa, tutkimus- ja tuotekehityskumppanien sekä pilotointi- ja referenssikohteiden löytämisessä ja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä.

Viime aikoina olemme auttaneet uusien käyttökohteiden löytämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi

  • elintarviketeollisuuden sivuvirroille
  • hiilidioksidille
  • tuhkille ja lietteille
  • betoniteollisuuden ylijäämämateriaaleille
  • rakennus- ja purkujätteille
  • kierrätysmuoville

Uutta liiketoimintaa voidaan synnyttää myös palveluihin: logistiikkaan, huolto-, korjaus-, leasing- ja vuokrauspalveluihin sekä uudenlaisiin jakamispalveluihin. Autamme näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa, kumppanien etsimisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Palvelemme Lahdessa, Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Orimattilassa ja Padasjoella toimivia yrityksiä. Maksutta. 

Ota yhteyttä niin käydään läpi mahdollisuudet löytää kustannussäästöjä ja uutta bisnestä yrityksellesi!


LADEC Lahden seudun kiertotalousosaamisen edistäjänä

Lahden kaupunkiseudulla on jo vuosikymmeniä hyödynnetty kiertotalouden eri muotoja kasvun vauhdittajana, minkä puolesta puhuvat maakunnan tuhannet työpaikat kierrätyksessä, materiaalien hyötykäytössä ja uusiutuvan energian ratkaisuissa. Lahden seudulle onkin muodostunut yksi Suomen merkittävimmistä ympäristöosaamisen ja –liiketoiminnan keskittymistä, joka on tunnettu erityisesti kierrätykseen sekä veden ja maaperän puhdistukseen liittyvästä osaamisestaan. Helsingin yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun ympäristöalan tutkimus ja koulutus ovat kansainvälisesti arvostettuja.

LADEC on mukana edistämässä Lahden kaupunkiseudun ympäristöosaamista, investointeja ja uusien ratkaisujen kokeiluja. Autamme korkeakouluja, kaupunkiseudun kuntia ja yrityksiä löytämään toisensa ja tekemään yhdessä töitä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi.

Tutustu:

Maaperän tutkimuskeskus SOILIA