Kiertotaloudesta bisnestä

Kiertotaloudesta uutta bisnestä

Kiertotalous on luonnonvarojen säästämistä ja järkevää käyttöä, mutta se tarkoittaa myös uutta liiketoimintaa ja säästöjä yritykselle.

Kiertotaloudessa tuotanto ja käyttö suunnitellaan niin, että materiaalit ja niiden arvo säilyvät mahdollisimman pitkään: tuotannossa käytetään materiaalit tehokkaasti, osat ja raaka-aineet otetaan käytön jälkeen talteen ja hyödynnetään uudelleen, tuotannon sivuvirtoja ja jätteitä käytetään muiden tuotteiden raaka-aineina. Näin tuotteista ja materiaaleista saadaan mahdollisimman suuri arvo ja samalla säästetään materiaalikustannuksissa. 

Vain harvoin yritykset pystyvät itse hyödyntämään esimerkiksi kaikkia tuotannon sivuvirtoja tehokkaimmalla tavalla. Lahden seudulla yrityksillä on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet löytää kumppaneita, jotka voivat hyödyntää tai tarjota raaka-aineita ja sivuvirtoja. 

LADEC auttaa yrityksiä kiertotalouden hyödyntämisessä

Autamme yritystäsi tunnistamaan mahdollisuudet saada kiertotaloudesta säästöjä ja uutta liiketoimintaa sekä löytämään kumppaneita jotka voivat hyödyntää tai tarjota materiaaleja.

Lähdemme aina liikkeelle yrityksesi konkreettisesta tarpeesta – oli se sitten nurkissa lojuva, kustannuksia tuova ylijäämämateriaali, tarve löytää uusiomateriaalia tai uusi idea hyötykäytöstä.

Neuvomme myös lupa-asioissa, tutkimus- ja tuotekehityskumppanien sekä pilotointikohteiden löytämisessä ja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä. 

Viime aikoina olemme auttaneet uusien käyttökohteiden löytämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi:

  • elintarviketeollisuuden sivuvirroille
  • hiilidioksidille
  • tuhkille ja lietteille
  • betoniteollisuuden ylijäämämateriaaleille
  • rakennus- ja purkujätteille
  • kierrätysmuoville

Yhä enemmän uutta liiketoimintaa syntyy myös palveluihin: kuljetuksiin, korjaus- ja huoltopalveluihin, leasing- ja vuokrauspalveluihin sekä uudenlaisiin jakamispalveluihin. Autamme näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa, kumppanien etsimisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Ota yhteyttä niin käydään läpi mahdollisuudet löytää säästöjä ja uutta bisnestä yrityksellesi!

LADEC Lahden seudun kiertotalousosaamisen edistäjänä

Lahden kaupunkiseudulla on jo vuosikymmeniä hyödynnetty kiertotalouden eri muodot kasvun vauhdittajana, minkä puolesta puhuvat maakunnan tuhannet työpaikat kierrätyksessä, materiaalien hyötykäytössä ja uusiutuvissa energiaratkaisuissa. Lahden seudulle onkin muodostunut yksi Suomen merkittävimmistä ympäristöosaamisen ja –liiketoiminnan keskittymistä, joka on tunnettu erityisesti kierrätykseen sekä veden ja maaperän puhdistukseen liittyvästä osaamisestaan. Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöalan tutkimus ja koulutus ovat kansainvälisesti arvostettuja. 

LADEC on mukana edistämässä Lahden kaupunkiseudun ympäristöosaamista, investointeja ja uusien ratkaisujen kokeiluja. Autamme korkeakouluja, kaupunkiseudun kuntia ja yrityksiä löytämään toisensa ja tekemään yhdessä töitä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. 

Tarjoamme yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön myös korkeatasoisia tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjä:

Tutustu Lahden seudun ympäristö- ja kiertotalousosaamiseen: 

www.lahtibusinessregion.fi/cleantech
www.smartlahti.fi