Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Lahti Sports Hub -hankkeessa lisätään urheilualan toimijoiden liiketoiminnan kehitystä tutkimusyhteistyön keinoin


20.2.2023

LahtiSportsHub_artikkeli_20-02-2023_kuvituskuva_1200x750px.jpg

Lahti Sports Hub -koordinaatiohankkeessa otettiin harppaus tutkimukselliseen kehitykseen 17.2. LUT-yliopiston Lahden kampuksella järjestetyssä aamiaistilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin miten, Lahden seudun ja suomalaisen urheiluliiketoimintaosaamisen, urheilusektorin innovaatiot sekä kestävät urheilutapahtumat tuodaan kansalliseksi voimavaraksi, ja miten hankkeella voidaan käytännössä tukea Lahden seudun urheilualan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 

”Lahti Sports Hub on paitsi hanke, myös aktiivinen sporttiyritysten verkosto, joka tuottaa lisäarvoa toimijoilleen. Alkuvuonna olemme tiivistäneet kansainvälisiä yhteyksiä Euroopan ja Aasian urheilutoimijoihin, ja uutena avauksena meillä on esiselvityksessä yksi isompi infrakokonaisuus Keniaan. Seurojen kanssa toimimme aktiivisesti, ja olimme muun muassa mukana kehittämässä Päijät-Hämeen urheiluakatemian strategiaa. Jalkapallo on tänä keväänä laajasti mielenkiintomme kohteena, jonka osalta olemme päässeet aloittamaan LaLiga Techin kanssa yhteistyön”, summasi hankkeen projektipäällikkö Jani Backman. 

Liiketoiminnan kehitykseen uusia hyötyjä LUTin tutkimusosaamisella 

Kyseessä oli vuoden ensimmäinen Sports Hub-hankkeen yritys- ja kehityskumppaniverkostolle suunnattu power breakfast aamiaistilaisuus, jossa teemana oli Sports Engineering ja sen hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä. Tutkijatohtori Tero Rantalan mukaan Sports Engineering on insinöörilähtöinen tutkimus- ja kehittämistapa urheiluun.

”Hyödynnämme muun muassa materiaali- ja välinekehitystä, fysiikkapohjaista mallintamista ja simulointia. Haluamme tuoda niin sanotusti insinööridopingia tähän kenttään. LUTin tavoite on profiloitua Sports Engineering -toiminnan kärkiosaajaksi Suomessa”, Tero Rantala kertoi.  

Globaalisti katsottuna Hollanti on Sports Engineeringin ykkösmaa, jossa toimintatapa on jo vakiintunut osaksi kilpaurheilua ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehitystä. Tero toivoo myös suomalaisilta yrityksiltä rohkeutta lähteä hyödyntämään Sports Engineering -ajattelua. LUT-yliopisto toivookin yritysten rohkeasti esittävän uusia liiketoimintahaasteita, joihin tutkijat ja opiskelijatiimit voivat kehittää kaupallisesti kannattavia ratkaisuja. Sports engineeringiä toteutetaan hyvin usein käytännössä projektin kautta. Yrityksiä kuunnellaan herkällä korvalla tutkimuksellisista ja tuotekehityksellisistä kehitystarpeista, jonka ympärille projekti voidaan suunnitella.

Sports Engineeringillä potkua kaupallistamiseen  

Sports Engineeringin hyödyntämisestä on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi simuloinnin, väliteknologian ja mentaalipuolen tutkimuksen saralta. Korkean urheilu- ja terveysteknologian osaamisessa on valtavia kaupallisia mahdollisuuksia, myös vientinäkökulmasta. Rantalan mukaan esimerkiksi simulaatiomalleilla saadaan esille sellaista tietoa, jota muuten olisi mahdotonta mitata. Biomekaniikka puolestaan tarjoaa vaihtoehtoja esimerkiksi hiihtäjän liikeanalyysin sekä voimantuotannon mittaamiseen.  

”Sports Engineering tarjoaa lisäarvoa myös paraurheilun saralla välinekehityksen ja tehonmittauksen avulla. Sports Engineering ei rajoitu yksittäiseen lajiin, vaan esimerkiksi Liiketunnistuspuvulla pystytään tekemään tarkkoja liikeanalyysejä eri tempoisiin lajeihin. Terveysteknologian saralla simulointia voidaan hyödyntää esimerkiksi osteoporoosin etenemisen ennakoimiseen, jolloin siihen voidaan myös vaikuttaa. Biosignaaleja mittaamalla voidaan arvioida henkistä kuormitusta niin työympäristössä kuin urheilusuorituksessa, jolloin voidaan vaikuttaa palautumiseen ja mentaaliseen palautumiseen ja siten edistää terveempiä ja pidempiä työuria”, Rantala listaa, ja jatkaa: ”Yllä mainitut esimerkit kuvaavat hyvin sitä, että emme ole millään tapaa lajisidonnaisia. Sports Engineeringiä pystytään soveltamaan yksilö- ja joukkuelajeihin, välinekehitykseen tai yhtä hyvin urheilijan tuottaman tehon mittaamiseen.”   

Lahti Sports Hubin avulla sports engineeringin hyödyntäminen osaksi liiketoiminnan kehitystä 

Rantala muistuttaa, että mikäli sports engineeringin hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä kiinnostaa, voi yhteyttä ottaa joko suoraan LUTiin tai edetä Lahti Sports Hubin kautta. Muiltakin kuin urheilualan yrityksiltä tulevia puolivalmiita ajatuksia ja ideoita pystytään kehittämään tutkijoiden tai opiskelijatiimien kanssa kohti kaupallista potentiaalia. 

”Kutsumme kaikki urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan toimijat, tai näihin aloihin kiinteästi liittyvät toimijat mukaan verkostoitumaan, kehittymään yhdessä muiden yritysten kanssa ja kehittämään liiketoimintaa sports engineering osaamista hyödyntäen. Autamme myös kartoittamaan mukaan lähtevän yrityksen mahdollisuutta hyödyntää Business Finlandin co-innovation rahoitusta kehittämistyössään”, toteaa Jani Backman päivän lopuksi. 

Lisätietoa:

LUT yliopisto  
Tutkijatohtori Tero Rantala  
tero.rantala@lut.fi | 040 567 5680 
 
Lahti Sports Hub –hanke 
Projektipäällikkö Jani Backman 
jani.backman@ladec.fi  | 040 522 4346

---
Teksti: Anri Vuori, LADEC
---

 
Lahti Sports Hub - Kansainvälinen urheiluliiketoimintaekosysteemi on LADECin koordinoima hanke, jota rahoitetaan EU:n kestävä kaupunkikehittäminen 2021- 2027 - Lahden ekosysteemisopimus (EAKR) rahoitusohjelmasta. Rahoitusviranomainen on Uudenmaan liitto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.   

EU-osarahoittama_2021-2027_varillinen_FI_100x100px.jpg