Viking Malt - Yhteiskuntavastuuraportista jatkuvan kehittämisen työkaluksi


Toimivalle yritykselle Sijoitu Lahden seudulle Kiertotalous 5.2.2021

Viking Malt on saanut kansainvälisen palkinnon erinomaisesta kehityksestään vastuullisuustyössä. Yrityksen innovaatiotoiminnasta ja laadusta vastaava Vice President Annika Wilhelmson kertoo, että vastuullisuusraportista on muodostunut yrityksen strategista johtamista ja käytännön toimintaa ohjaava työkalu, jonka pohjalta käydään jatkuvaa vuoropuhelua myös asiakkaiden kanssa.

- Kokemuksesta voimme sanoa, että yhteiskuntavastuun raportointia ei kannata liikaa pelätä. Liikkeelle voi lähteä varsin matalalla kynnyksellä, eikä ensimmäisen tuotoksen tarvitse olla täydellinen. Raportoinnin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin kannattaa kuitenkin perehtyä, sillä raportin tekeminen vaatii yritykseltä henkilöresursointia tai ulkopuolisen konsultin apua, Annika Wilhemson sanoo.

Viking Maltilla yhteiskuntavastuuraportin tekemiseen ryhdyttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019.

- EU-lainsäädäntö velvoittaa isoja yrityksiä laatimaan vastuullisuusraportin. Tartuimme toimeen, kun Ruotsin yksikössämme tulkittiin, että myös meidän tulee tehdä sellainen. Olimme toki aiemminkin raportoineet yksittäisten toimintojemme vastuullisuudesta erilaisten vastuullisuusportaalien kautta, mutta varsinaista vastuullisuusraporttia ryhdyimme tekemään ensimmäisen kerran vasta muutama vuosi sitten, Wilhelmson kertoo.

Viking Maltin hallituksen puheenjohtaja Pär-Gustaf Relander naurahtaa ja sanoo epäilleensä aluksi raportin laatimisen hyötyä yritykselle.

- En ollut lainkaan innoissani raportista, koska alkuun näytti siltä, että kokoamme materiaalia vain lainsäädäntövelvoitteen takia. Matkan varrella kuitenkin kirkastui, ettei kyse ollutkaan vain siitä. Vastuullisuusraportista muodostui meille uudenlainen muutosjohtamisen työkalu sekä väline oman liiketoimintamme kehittämiseen, Relander kuvailee.
Viking-Malt_Annika-Wilhelmson_350x526px.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Maltin Annika Wilhelmsonin mukaan yhteiskuntavastuuraportti on tiivistänyt yhtiön ja sen asiakkaiden välistä yhteistyötä.

 

Hyvästä parhaaksi

Annika Wilhelmsonin mukaan lainsäädännön lisäksi kimmoke raportin tekemiselle tuli myös asiakkailta, jotka tarvitsivat vastuullisuusraportissa olevia tietoja omien tuotteidensa hiilijalanjäljen laskemiseen.

- Olimme toki tehneet ennenkin asioita hyvin ja keränneet raportissa kysyttyjä tietoja, mutta emme itseämme, vaan lähinnä viranomaisia ja asiakkaita varten. Kun yhteiskuntavastuuraportin tekeminen tuli ajankohtaiseksi, ajattelimme, että kun sen kerran teemme, niin tehdään se niin hyvin kuin mahdollista.

Ja hyvä raportista tulikin. Kehitys oli niin nopeaa, että kestävän kehityksen luokituksia antava EcoVadis arvioi Viking Maltin vastuullisuustyön pk-yritysten vuoden 2019 parhaaksi ja palkitsi sen kultaisella mitalilla.

Yrityksen päivittäisessä toiminnassa vastuullisuus näkyy Annika Wilhelmsonin mukaan mm. maltaiden valmistuksessa, jossa pyritään minimoimaan raaka-aineen hävikkiä sekä kierrättämään tuotannon sivujakeet lähes sataprosenttisesti.

- Yhteiskuntavastuuseen kuuluu kolme osaa: Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Yrityksenä olemme osa yhteiskuntaa ja tuomme siihen paljon hyvää. Yhteiskuntavastuu ohjaa meitä ympäristöä kunnioittavaan yrityskulttuurin ja arvopohjan rakentamisessa. Arvot puolestaan tukevat päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoamme.

Sosiaaliseen vastuuseen liittyen Viking Maltilla on käytössä mm. anonyymi Whistleblowing-kanava, jonka kautta työntekijät voivat viestiä ulkopuoliselle toimijalle asioista, joita eivät uskalla tai halua sanoa omalla nimellään tai kasvotusten vaikkapa esimiehelleen.

- Anonyymi kanava on johdon tapa varmistaa, ettei asioita jää pimentoon vain sen takia, että niitä ei syystä tai toisesta haluta sanoa ääneen, Wilhelmson selventää.

Koko arvoketju mukana

Yhteiskuntavastuuraportti tiivistänyt Viking Maltin ja sen asiakkaiden välistä yhteistyötä ja tuonut vuoropuheluun uuden aiheen.

- Enää emme puhu asiakkaiden kanssa vain kaupallisista asioista, vaan myös tästä. Aihe kiinnostaa, sillä yleensä kun asiat tekee hyvin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta, myös liiketoiminnalla menee hyvin, Annika Wilhemson sanoo.

- Kun esimerkiksi parannamme hiilijalanjälkeämme, pienentää se myös asiakkaidemme lopputuotteiden hiilijalanjälkeä. Arvoketjuumme kuuluvat myös raaka-aineen toimittajat eli viljelijät. Yhdessä Baltic Sea Action Groupin ja Reaktorin kanssa lanseeraamme heille parhaillaan maailmanlaajuisesti uniikkia verkkokoulutusta, jossa käsitellään tapoja, joilla hiilijalanjälkeä voi pienentää maanviljelyssä, hän jatkaa.

Mentoriyrityksenä pienemmille

Viking Malt on yksi LADECin organisoiman, Kestävä Lahti -säätiön rahoittaman Kehityksen mittarointi pk-yrityksissä -hankkeen mentoriyrityksistä.

Annika Wilhemson sanoo yrityksen jakavan mielellään kokemuksiaan aiheesta. Myös Pär Relander on mielissään hankkeesta ja toivoo sen jättävän Lahden seudulle pysyvän työkalun toiminnan kehittämiseen.

- Lahden alueen teollisuusyritysten toiveena on, että Euroopan Ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeen tänne jäisi jotain jatkuvaa, joka parantaa alueen toimintaa ja mahdollistaa paikallisten yritysten kehittämisen. Koska paljon hyvää on jo tehty ja tehdään jatkuvasti, yritysten saavutukset voisi esimerkiksi koota tavalla tai toisella yhteen foorumiin, jota yritykset voisivat hyödyntää omassa markkinoinnissaan. Sen avulla pääsisimme kertomaan myös muille, miten hyvä ja toimiva arvoketju täällä jo on, Relander ehdottaa.

 

Teksti: Taru Schroderus

 ​​​​