Kestävän kehityksen raportointi kuntoon - viisi alueemme yritystä mukana kehityshankkeessa


Toimivalle yritykselle Sijoitu Lahden seudulle Kiertotalous Pienyritykselle 5.7.2021

Vastuullisuuteen liittyvä raportointi nähdään yrityksissä osana strategista johtamista sekä käytännön toimintaa ohjaavana työkaluna. Kestävään kehitykseen liittyvät asiat kiinnostavat päijäthämäläisiä yrityksiä entistä enemmän, ja vuoden 2021 alkupuoliskolla mittareita ja raportointia kehitettiinkin viidessä yrityksessä osana LADECin, LUT-yliopiston ja Lahden Teollisuusseuran yhteistä hanketta.

Kestävän kehityksen mittarointi pk-yrityksissä- hankkeessa LUT-yliopiston opiskelijat pääsivät perehtymään viiden hyvin erilaisen yrityksen vastuullisuustyöhön ja raportointiin. Mukana olivat Halton, Lunawood, Potius, kierrätysoperaattori Risain ja Selka. Yritysten vastuullisuussuunnitelmia tai muita pienempiä kehityskohteita ideoi ja vei eteenpäin yhteensä kolmisenkymmentä LUT-yliopiston kiertotalouden ja Helsingin yliopiston ympäristöekologian opiskelijaa. 

-    Opiskelijoille annettu projektityön viitekehys oli, että heidän tulisi pystyä tunnistamaan mukana olevien yritysten toiminnasta erilaisia kestävän kehityksen näkökulmia. He miettivät myös, miten erilaisia vastuullisuuteen liittyviä asioita voi mittaroida ja kuinka niistä tulisi viestiä, apulaisprofessori Ville Uusitalo kertoo.

LUT-yliopiston apulaisprofessori Ville Uusitalo

LUT-yliopiston apulaisprofessori Ville Uusitalo

 

Viking Malt ja UPM toimivat hankkeessa pk-yritysten mentoriyrityksinä. Viking Maltin innovaatiotoiminnasta ja laadusta vastaava Vice President Annika Wilhelmson sanoo yrityksen jakavan mielellään kokemuksiaan vastuullisuudesta. Wilhelmsonin mukaan yrityksen palkitusta vastuullisuusraportista on muodostunut strategista johtamista ja käytännön toimintaa ohjaava työkalu, jonka pohjalta käydään jatkuvaa vuoropuhelua myös asiakkaiden kanssa. 

-    Vastuullisuus kiinnostaa, sillä yleensä kun asiat tekee hyvin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta, myös liiketoiminnalla menee hyvin, Wilhemson toteaa.

Positiivinen kokemus

Julkisten tilojen kalustevalmistaja Selka Oy:n toimitusjohtaja Juha Nevalainen on itsekin LUT:n alumneja. Hän kehuu opiskelijoiden ennakkoluulotonta ja uteliasta asennetta ja kiittelee myös mahdollisuutta oppia mentoriyritysten toimintavoista. 

-    Opiskelijoiden ottaminen mukaan hankkeeseen oli ehdottomasti hyvä asia. Heillä ei ollut valmista temppukirjastoa, kuten alan konsulteilla, vaan he lähtivät liikkeelle teorian pohjalta ja miettivät laaja-alaisesti erilaisia vaihtoehtoja. Saimme hankkeen lopputuloksena raportin, jossa olevia asioita pyrimme jalostamaan käyttöön.  
Nevalaisen mukaan hanke oli kokonaisuudessaan positiivinen kokemus. 

-    Opimme tuntemaan Lahden alueelta muutaman uuden yrityksen ja kuulimme, miten niissä toimitaan. Muutamat niistä olivat vastuullisuustyössä hyvinkin pitkällä ja tekivät sitä erittäin suunnitelmallisesti, Nevalainen kertoo.

Potius Oy:n toimitusjohtaja Sampo Katainen on Nevalaisen kanssa samoilla linjoilla. Hän sanoo projektin olleen vaivaton ja poikineen yritykselle konkreettinen lopputuloksen.

-    Tavoitteemme oli selvittää hankkeen avulla, mistä betonielementin hiilijalanjälki muodostuu. Pääsimme opiskelijaryhmän kanssa aiheessa askeleen eteenpäin ja saimme selkeät työkalut projektimme seuraavaan vaiheeseen, Katainen kertoo.

Lunawoodin vastuullisuuspäällikkö Johanna Kilpi-Koski

Lunawoodin vastuullisuuspäällikkö Johanna Kilpi-Koski

 

Pala kerralla

Lunawoodin vastuullisuuspäällikkö Johanna Kilpi-Kosken mukaan hankkeen tuloksia on esitelty yrityksessä johtoryhmää ja hallitusta myöten. 

-    Palaute on ollut erittäin hyvää. Projekti koettiin merkitykselliseksi ja opiskelijayhteistyö sujui mallikkaasti. Opiskelijat tekivät yritykselle kattavan analyysin vastuullisuusraportin kehityskohteista, joista saatiin selkeät askelmerkit jatkokehitykselle. 

Kilpi-Koskella oli hankkeessa sattumalta kaksoisrooli, sillä hän osallistui kurssille myös kiertotalouden diplomi-insinööriopiskelijan roolissa. Nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi kurssin jälkeen. 

-    Tehtävänämme oli haastaa Lunawoodia yrityksen vastuullisuusraportin pohjalta ja miettiä, mitä yrityksessä on tehty hyvin ja mitä voitaisiin tehdä vieläkin paremmin. Jaoimme seitsemänhenkisen opiskelijaryhmämme kolmeen osaan: yksi katsoi vastuullisuusraporttia suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, toinen suhteessa kilpailijoihin ja kolmas markkinoinnin näkökulmasta. Työ sai hyvää palautetta laajasta katsantokannastaan. Se antoi paljon uusia teemoja ja ideoita myös Lunawoodin vastuullisuusteemojen viestintään, Kilpi-Koski kertoo. 

Opiskelijan ja vastuullisuuspäällikön näkökulmasta hän sanoo kuunnelleensa suurella mielenkiinnolla Viking Maltin ja UPM:n puheenvuoroja.

-    Kummankin viesti oli, että suuret kokonaisuudet muodostuvat pienistä asioista. Se viesti on hyvä pitää mielessä nyt, kun ryhdymme jatkotoimenpiteisiin. Koko kakkua ei tarvitse haukata kerralla, Kilpi-Koski päättää.

LADEC sai hanketta varten Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden projektirahan Kestävä Lahti -säätiöltä. Syksyn 2021 aikana yrityksille on taas mahdollisuus saada opiskelijoita mukaan kehittämään yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteitä.

 

Teksti: Taru Schroderus


Lisätietoa hankkeesta:

Essi Artima-Sulkinoja
essi.artima-sulkinoja(at)ladec.fi
+358 50 414 4095