Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Tiekartta tulevaisuuteen -seminaarissa pohdittiin rohkean uudistumisen tärkeyttä markkinoiden turbulenssissa


Toimivalle yritykselle Alkuvaiheen yritykselle Pienyritykselle 28.9.2022

Vain muutos on pysyvää, ja sitä ymmärtämällä yritys voi luoda toimintaansa uutta merkitystä. Yrityksessä henkilöstön osaamisen päivittäminen, strategiatyö ja tulevaisuuskuvan ammattimainen, jopa rohkea uudistaminen, lisää yritysten pärjäämistä ympäristön, talouden ja energiaepävarmuuden turbulenssissa.

Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun -hankkeen avausseminaarissa Lahden Seurahuoneella 22.9.2022 haettiin työkaluja muutokseen ja käytiin avointa keskustelua strategian ja resilienssin merkityksestä muutoksen keskellä.   

– Strategia on pelikirja, jolla visio voidaan toteuttaa. Visio tarkoittaa onnistumisen positiota. Missio taas on syy olla olemassa. Kaikki nämä ovat päivittyviä määreitä, jotka ohjaavat yritystä. Ennakointi ja skenaariotyöskentely valmistavat yrityksiä erilaisiin haasteisiin ja tarttumaan mahdollisuuksiin”. Näin hankkeen projektipäällikkö, LADECin Kimmo Seppänen avasi seminaarin. Hänen mukaansa brändi on myös osa strategiatyötä ja itse asiassa positio kohderyhmien mielissä. Omaa brändiä muuttuneessa markkinatilanteessa kannattaa tarkastella 360-asteen katsannolla, ja mm. kilpailijoiden seuraaminen auttaa ymmärtämään omaa positiota toimijoiden kartalla ja asiakkaiden silmissä. 

”Muutos on pysyvää ja sitä ymmärtämällä yrittäjä voi luoda tekemiselleen uutta merkitystä” 

Sitran ennakoinnin asiantuntijan Liisa Poussan johdolla pohdittiin mistä tulevaisuus on rakennettu ja mikä estää muutosta. Nykyhetken työntö, tulevaisuuden imu ja menneisyyden voimat painottelevat toistensa kanssa.  

– Teknologia sulautuu kaikkeen, kaikki digitalisoituu. Työn tekeminen korona-aikana siivitti etätyökalujen haltuunottoa ja kiihdytti digiloikkaa. Tulevaisuuskuva on kautta aikakausien ollut teknologiapainotteinen. Se, minkälaiset odotukset meillä on tulevaisuuteen ja liiketoimintakenttään nähden, määrää sen, minkälaisia päätöksiä teemme. Luomme helposti liian yksipuolisen kuvan tulevaisuuden toimintakentästä, emmekä osaa nähdä heikkoja signaaleja. Heikko signaali auttaa haastamaan pinttyneitä tulevaisuuskuvia,” Poussa totesi. Hänen mukaansa toimintaympäristöämme muuttaa verkostomaisen vallan voimistuminen samalla kun talous hakee suuntaa.  

Päijät-Hämeen tarinaa pohdittiin yhdessä Päijät-Hämeen liiton projektipäällikkö Harri Kuuselan johdolla. Ja taidettiinpa tilaisuudessa myös innostua luonnostelemaan elinkeinoelämän menestymisen edellytyksistä kertova maakuntakuvaus uusiksi.

– Päijät-Häme kasvaa ja kehittyy kun sille antaa edellytykset, totesi Kuusela. Saavutettava maakunta ja koulutustarjonnaltaan yritysten tulevaisuuden kasvuntarpeisiin vastaava työvoiman, uudistuva infra ja päivitetty palvelutarjonta pitävät kasvukeskittymän kilpailukykyisenä. Kehittämis- ja EU-hankerahoituksesta löytyy eri toimijoiden kanavista paljon tietoa, mutta siinä viidakossa selviytyminen on tohtorintutkinnon arvoinen suoritus. – Onneksi LADECin kaltainen toimija auttaa yritystä kuin yritystä löytämään oikeat tukirahoituskanavat, totesi Kuusela puheenvuoronsa lopuksi.   

Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii myös uutta osaamista

Koulutuskeskus Salpauksen puheenvuorossa lehtori Pekka Jalava kertoi monipuolisista yritys- ja työelämäpalveluista, joita myös maakunnan ulkopuoliset voivat vapaasti hyödyntää. Salpauksen koulutustarjonta on laajentunut perinteisistä nuorten koulutuspalveluista yhä vahvemmin liike-elämän räätälöityihin koulutus- ja kehityspalveluihin.    

15 yritystä jatkaa kehitykseen ja kasvuun tähtäävässä valmennuksessa  

Seminaaripäivän jatkeena järjestetyssä valmennusohjelman Iltapäivän osiossa 15 yritystä pääsi aloittamaan oman kehitykseen ja kasvuun tähtäävän sparrausohjelmansa.

Valmennusohjelma huipentuu tammikuussa 2023 ns. leijonan luolaan, jolloin yritykset pääsevät esittämään uudistuneet kasvupolkunsa ja kertomaan tarkemminkin valmennuksen tuloksista ja kasvutarinoista.     

Turbulentteina aikoina on tärkeää kyseenalaistaa olevaa...

... analysoida vaikutuksia ja tehdä johtopäätöksiä siitä, että mikä auttaa yritystä rakentamaan rohkeasti tulevaisuutta. Me LADECissa autamme alueemme yrityksiä näkemään muutoksissa piilevät mahdollisuudet ja tulkitsemaan myös heikkoja signaaleja, jotka voivat olla merkitseviä tulevaisuuden päätösten teon kannalta. Ota yhteyttä!

Lue lisää -> Uudista tuotteita ja palveluita

 
Teksti: Anri Vuori 

--- 

Tiekartta tulevaisuuteen -seminaari sekä Kartta ja kompassi -valmennusohjelma lähivalmennuspäivineen on osa LADECin hallinnoimaa "Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun" - hanketta (diaarinro A77470), jota LADEC toteuttaa yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa Päijät-Hämeen liiton myöntämällä REACT-EU:n EAKR 2014-2020 -ohjelman rahoituksella, osana Euroopan unionin COVID19-pandemian johdosta toteutettavia toimia. 

P-HLiitto_Vipuvoimaa2014-2020_EAKR.png