Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Intian nollapäästötavoitteet avaavat Lahden seudun ympäristö- ja energiaosaamiselle uusia markkinamahdollisuuksia


Toimivalle yritykselle Kiertotalous Kansainvälistyminen Pienyritykselle 14.9.2022

Suomen Intian ja Bangladeshin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde ja ulkoministeriön erityisasiantuntija Kimmo Siira tutustuivat lahtelaisen sähköautojen pikalatausratkaisuja tuottavan Kempowerin uuteen teollisuushalliin ja toimitiloihin. Kuvassa vasemmalta oikealle markkinointikoordinaattori Anri Vuori, vt. johtaja Isto Vanhamäki sekä liiketoimintakehittäjä Pekka Komu LADECista, suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde, Kempowerin markkinointijohtaja Mikko Malinen, erityisasiantuntija Kimmo Siira sekä LADECin liiketoimintakehittäjä Pentti Meriläinen.

”Intiassa rakennetaan kaikkea mahdollista ja paljon” - Intian nollapäästötavoitteet avaavat Lahden seudun ympäristö- ja energiaosaamiselle uusia markkinamahdollisuuksia 

Suomen Intian ja Bangladeshin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde ja ulkoministeriön Team Finland energiaerityisasiantuntija Kimmo Siira vierailivat 31.8.2022 Lahdessa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n järjestämällä kierroksella tutustumassa alueen ympäristöteknologia- ja energiaosaamiseen. 

Suomalaiset vihreää siirtymää edistävät ratkaisut ovat jo pitkään kiinnostaneet maailmalla ja niiden vientimahdollisuudet kasvavat kansainvälisesti kiristyvien ilmastotavoitteiden myötä. Intian markkinamahdollisuudet ovat jääneet muiden tutumpien vientimarkkinoiden – Pohjoismaiden, Saksan, Kiinan ja Pohjois-Amerikan – varjoon, mutta vallitsevan maailmantilanteen myötä Intian markkinoilta nousee uusia vetovoimatekijöitä. 

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Intia maailman kolmanneksi eniten kasvihuonepäästöjä tuottavana maana sykähdytti viime vuonna ilmoittamalla, että se sitoutuu nollapäästötavoitteisiin vuoteen 2070 mennessä. Intian keskushallinnon ilmoituksen jälkeen mm. Maharashtran osavaltio ilmoitti aikaistavansa oman hiilineutralisuustavoitteensa EU:n kanssa yhteneväksi vuoteen 2050 mennessä ja muiden osavaltioiden odotetaan ilmoittavan omista tiukemmista tavoitteistaan lähitulevaisuudessa. Näin ollen Suomen 2035 hiilineutraalisuus ja siihen liittyvät teollisuuden vähähiilisyystiekartat ovat keskeinen osa Suomen ja Intian välistä kestävyysyhteistyötä, josta on sovittu myös pääministeri Marinin ja pääministeri Modin välisissä keskusteluissa.


Intian kasvava väestö ja teollisuus tarvitsee yhä enemmän energiaa, mutta niiden tuottaminen ympäristön ehdoilla vaatii Suomen kaltaisilta osaajilta esimerkkejä ja yhteistyökumppanuuksia. Intia tekee nyt työtä hartiavoimin muuttaakseen koko energiasektorinsa taatakseen puhtaamman ja varmemman energiatuotannon, jossa uusiutuvan energia tavoite on asetettu 50 prosenttia sähköntuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Suurlähettiläsvierailun tarkoituksena olikin tutustua näihin kärkiratkaisuihin paikan päällä, joka pohjustaa mahdollista myöhemmin järjestettävää Lahden seudulle suuntautuvaa Intian energiasektorin delegaatiovierailua.  

Lahden seudun osaamiselle olisi tarvetta intialaisissa tuotanto- ja arvoketjuissa

”Intia ja Bangladesh kasvavat noin 7 prosenttia vuodessa, eikä tätä tilaisuutta kannata nyt hukata. Intian kasvustrategia on nyt suunnilleen sama kuin Kiinan 1990-2000 luvuilla, eli rakennetaan kaikkea mahdollista ja paljon. Tämän vuoksi kaikelle mahdolliselle on kysyntää: kestäviä pakkausmateriaaleja, koulutusta, biopolttoaineita ja ilmanlaatuongelmia ratkovia ratkaisuja sekä muita energiaratkaisuja unohtamatta”, totesi ulkoministeriön erityisasiantuntija Kimmo Siira päivän ensimmäisessä vierailukohteessa Haltonilla.

Suomen Intian ja Bangladeshin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde ja Ulkoministeriön erityisasiantuntija Kimmo Siira tutustuivat elokuun lopussa 2022 Haltonin Lahden tehtaan toimintoihin ja kokoonpanoon Haltonin toimitusjohtaja Kai Konolan ja johtaja Anu Nymanin johdolla. Kuvassa myös LADECin liiketoimintakehittäjä Pentti Meriläinen ja vt. johtaja Isto Vanhamäki sekä Lahden kaupungin kehityspäällikkö Denis Mustonen.

Suomen Intian ja Bangladeshin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde ja Ulkoministeriön erityisasiantuntija Kimmo Siira tutustuivat elokuun lopussa 2022 Haltonin Lahden tehtaan toimintoihin ja kokoonpanoon Haltonin toimitusjohtaja Kai Konolan ja johtaja Anu Nymanin johdolla. Kuvassa myös LADECin liiketoimintakehittäjä Pentti Meriläinen ja vt. johtaja Isto Vanhamäki sekä Lahden kaupungin kehityspäällikkö Denis Mustonen. 

 

Sisäilmaratkaisuihin erikoistuneella Haltonilla kuultiin yrityksen viime vuosien kasvusta Aasian markkinoilla, ja tutustuttiin Haltonin Intian hotelli-, risteilijä- ja työpaikkaruokailuympäristöjen vaativiin kokonaistoimituksiin. Näiden toimintaympäristöjen laatuvaatimusten kasvun myötä kotimaisella Haltonin tyyppisille sisäilmastoratkaisuille on nousevaa tarvetta.

Intian ja Kiinan markkinoiden välinen vertailu nousi esille myös päivän keskusteluissa, mikä on ymmärrettävää, sillä Kiina on kotimaisille teollisuusyrityksille tutumpi kauppakumppani kuin Intia. Suurlähettiläsvierailun aikana selvisikin, miten erilaisista markkinoista on kyse niin hierarkian kuin toimintakulttuurinsa osalta, jotka Intian osalta ovat lähempänä suomalaista toimintakulttuuria, eikä Intiaa näin tulisikaan verrata Kiinaan. Intia onkin enemmän kuin EU, jossa on keskushallinto antaa suuntaviivat, mutta itsenäiset osavaltiot päättävät omista operaatioistaan ja kuinka he kehittävät omaa infraansa.

" Jos katsomme tämän päivän geopoliittista tilannetta, niin Intia on erittäin potentiaalinen markkina suomalaisille yrityksille. Kyseessä on kasvava ja mielenkiintoinen markkinatalous, jossa toimii monikansallisia, globaaleilla säännöillä toimivia yhtiöitä. Intia voi kieltämättä olla haastava markkina, varsinkin jos sitä verrataan eurooppalaisiin markkinoihin, mutta jokaisessa markkinassa on omat lainalaisuutensa. Suomen ja Intian välisen vuosittaisen kaupan arvo on valitettavan vähäistä, noin kahden miljardin arvoista. Tosin tuo kaksi miljardia on harhaanjohtava, koska Suomen ja Intian välisessä kaupassa suomalaisia tuotteita tuodaan Intiaan muualtakin ja osa valmistetaan myös paikallisesti, joten tullin kauppaluvut eivät kerro koko totuutta. Silti kauppaan on panostettava enemmän koska Intian osuus on alipainottunut muihin vastaaviin verrokkimaihin verrattuna", totesi suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde.

" Yrityksiä tavatessa on käynyt selväksi, ettei Intian markkinamahdollisuuksia tunneta tarpeeksi, mielikuva on vajavainen ja markkinoita pidetään kokonaisuudessaan kaukaisina. Ei siis yksinkertaisesti tunneta markkinoiden todellisuutta tai miten sinne kannattaisi jalkautua. Kuitenkin Intian vahva ja perusteltu kasvustrategia tarjoaa kotimaiselle osaamiselle kauppakumppanimahdollisuuksia, joita suomalaisten yritysten ei kannattaisi ohittaa.  Esimerkiksi Intia on vielä täysin riippuvainen fossiilisesta energiasta, josta iso osa tuodaan ulkomailta, mutta nykyinen energiakriisi on herättänyt Intian viranomaiset ja energiasektorin tajuamaan energiariippuvuuden haitat, joiden purkuun on lähdetty panostamaan. Toisaalta suomalaisilla yrityksillä on teknologioita ja osaamista auttaa Intiaa pienentämää riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta, näin ollen suomalisten yritysten pitäisi pystyä nostamaan markkinaosuuksiaan myös tällä sektorilla", kertoi Koukku-Ronde Oilonin vierailulla ja lisäsi viestinä yrityksille: " Teemme myös työtä realistisen Suomi-maakuvan luomisen eteen ja pyrimme edistämään intialaisen työvoiman saamista Suomeen, joka voisi osaltaan vastata Suomessakin tunnistettuun osaajapulaan”. 

Lahtelaiselle lämpöpumpputeollisuuteen ja puhtaaseen polttotekniikkaan keskittyvälle Oilonille kansainvälisesti iskenyt energianiukkuus ja uusien energiamuotojen tarve on luonut yhä enemmän tilaa kansainväliselle kasvulle. Oilon on jo vuosia toimittanut Intiaan polttimia teollisuuden höyrykattiloihin ja voimalaitoksiin.  

Orimattilalainen Ferroplan on aiemmin tunnettu kuljetinratkaisuistaan, mutta tällä kertaa lähettiläsvierailun keskiöön nousi modulaarinen Ferropower-energialaitos, joka toimii hyötyjakeen alkulähteillä.

Intian erittäin puutteellinen jätehuolto luo terveys- ja ympäristöhaittoja ihmisille ja ympäristölle, joten tämän tyyppisillä paikallisilla ratkaisuilla olisi Intiassa tarvetta. Erityisasiantuntija Kimmo Siira muistutti myös iltapäivän keskusteluissa, että Intia tulee olemaan huomattava vedyn tuottaja ja tätä kehitystä kannattaa seurata tarkkaan, kun eurooppalaista vetystrategiaa työstetään.

Lahtelainen, sähköajoneuvojen pikalatauslaitteita ja -ratkaisuja valmistava Kempower esitteli päivän viimeisessä vierailukohteessa nopeasti kasvanutta ja kansainvälistynyttä toimintaansa Okeroisten uudella tehtaalla. Intiassa liikenne sähköistyy hitaalla tahdilla, alkaen busseista ja sähkörikshoista. Intian ilmastotavoitteet tulevat ajamaan myös muun liikenteen sähköistymistä, joka toisi kipeästi kaivattua parannusta Intian erittäin huonoon ilmanlaatuun.

Suurlähettiläs Koukku-Ronde painotti, että Team Finland -verkostot ovat olemassa nimenomaan yrityksiä varten, ja että Lahden seudulla yrityksiä oikeiden verkostojen ja kansainvälistymispalveluiden piiriin auttaa myös LADEC.

Lisätietoja ja apua kansainvälistymiseen saat LADECista Isto Vanhamäeltä tai Pentti Meriläiseltä!

---
Teksti: Anri Vuori | LADEC