Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Yritysten rahoittamiseen on monta polkua

Yritystoiminnan yksi keskeisistä kulmakivistä on rahoitussuunnittelu, jonka tulisi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista liiketoimintasuunnittelua. Huolella laaditut suunnitelmat tarvitaan erityisesti silloin, kun haetaan pankkilainaa, tukirahoitusta tai esimerkiksi pääomasijoittajien kiinnostusta. 

-  Riittävän suuri tulorahoitus on yrityksen peruspilari. Mikäli se on kunnossa, on helpompi saada ulkopuolista rahoitusta uusiin investointeihin, painottaa liiketoimintakehittäjä Jari Eskola Lahden Seudun Kehitys LADECista. Hän avustaa yrityksiä ulkopuolisen rahan hankkimisessa yritysten kehittämishankkeisiin.

- Yritystoiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen tarvittavan rahoituksen määrä tietenkin vaihtelee, mutta toiminnan jatkuvuuden ja kasvukyvyn kannalta on tärkeää, että tulevaisuutta suunnitellaan myös rahoituksen osalta. Tässä LADEC toimii usein paikallisten yritysten rahoitusasiantuntijana, kertoo Eskola.

- Emme voi tehdä yritysten puolesta kulloinkin tarvittavia suunnitelmia, mutta niiden laatimisessa voimme olla avuksi. Tiedämme, mitä asioita kukin rahoittaja haluaa tietää rahoitushakemuksissa ja tarvittaessa opastamme yrityksiä niiden tekemisessä, tiivistää Eskola.

Pk-yrittäjän kannattaa tutkia eri rahoitusvaihtoehdot

Tavallisimmin kehityshankkeet liittyvät kansainvälistymisen edistämiseen sekä tuote- ja palvelukehitysprojekteihin. Yritystuet ovat mahdollisia useissa kehityshankkeissa ja LADECin asiantuntijat tuntevat tämän kentän erittäin hyvin. Erityisesti pk-yritysten kannattaa kehityshankkeissaan selvittää yritystukien mahdollisuutta, koska niillä voidaan jakaa hankkeisiin liittyviä riskejä.

Erilaisia tukirahoituksia myöntävät muun muassa ELY-keskus, Business Finland sekä maaseudulla toimivien pienyritysten tapauksessa maaseudun kehittämisyhdistys. Yritystukia kanavoidaan tänä päivänä sellaiseen yritystoimintaan ja sellaisiin hankkeisiin, jotka tähtäävät kasvavaan vientiin, työllisyyden paranemiseen ja verotulojen lisäämiseen. 

Yritysten maksuttomassa rahoitusneuvonnassa LADEC kertoo eri vaihtoehdoista ja kulkee tarvittaessa yrityksen rinnalla muun muassa saattamalla yrityksiä ja eri rahoittajia saman pöydän äärelle.

Yritystukien myöntämiskriteerit ja tukilinjaukset muuttuvat ajan myötä. 
- Me LADECissa olemme niistä ajan tasalla. Erityisesti pienyritysten on jo niukkojen resurssien vuoksi vaikea pysytellä tietoisina niiden muutoksista. LADEC osaa auttaa yrityksiä tukirahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä ja opastaa hakemusten tekemisessä. 

Tärkeää muistaa, että yritystuilla ei kuitenkaan rahoiteta kokonaan mitään investointia, vaan suurin osa rahoituksesta tulee muualta. Eskola toteaa, että esimerkiksi joukkorahoitus eri muodoissaan on selvästi kasvava yritysrahoitusmuoto, kun taas pankkien osuus yritysten rahoittajana on hienoisesti pienenemässä.

Jari Eskola kehottaa yrityksiä ottamaan LADECiin yhteyttä mahdollisimman alkuvaiheessa, kun yritystä perustetaan tai uusia investointeja on suunnitelmissa. 
- Meidän ykköstehtävämme on luoda yrityksille edellytyksiä uudistaa liiketoimintaansa, minkä vuoksi yritysten rahoitusratkaisut ovat usein meidän toimintamme keskiössä. Yritystukien viidakko on monimutkainen ja mitä varhaisemmassa vaiheessa olemme yrittäjän kanssa asialla, sitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla. Yrittäjän kanssa yhdessä pohtien eri vaihtoehtoja ratkaisu yleensä syntyy ja yrittäjältä säästyy paljon aikaa ja vaivaa. Hyvä suunnitelma on rahoituksen myöntämisessä kaiken A ja O, Jari Eskola painottaa.

Tutustu palveluihimme -> Rahoitus ja talous kuntoon

Lue yritystarina -> Dinox Sport Oy:ltä uusi tuotesarja Euroopan markkinoille

Sivun pääkuvassa vasemmalla LADECin liiketoimintakehittäjä Jari Eskola ja oikealla Dinox Sport Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Finne. 

Olemme sinua ja yritystäsi varten – ota yhteyttä!