Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Energiakriisivinkkejä

Autamme ja neuvomme toiminta-alueemme yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa, myös erilaisten haasteiden selättämisessä. 

Mikäli energiakriisi tai joku muu yrityksesi asia huolettaa tai mietityttää, ota yhteyttä LADECiin!

Neuvontamme on maksutonta ja luottamuksellista.

Energiansäästövinkkejä kiinteistöille

Lue case -> Scania Suomi - Kiinteistöjen energiansäästössä Suomi näyttää mallia

Lämpötilan laskeminen

 • Lämpötilan lasku yhdellä Celciusasteella säästää energiaa noin 5 prosenttia ja voi jopa lisätä työviihtyvyyttä.
 • Lämpötilaa voi ja kannattaa laskea enemmän tiloissa, joissa ei jatkuvasti oleskella, esimerkiksi varastoissa.
 • Lisäksi lämpötilaa voi säätää matalammaksi niin aikoina, jolloin tiloissa ei työskennellä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kosteissa tiloissa tulee pitää yllä riittävää lämmitystä, jottei aiheuteta homehtumisvaaraa.

Lämmöntalteenottolaitteistojen huoltaminen ja säätäminen

Ilmanvaihdon tarkastaminen, säätäminen ja ajastus

 • Huomioi, ettei rakennusta lämmitetä ja jäähdytetä samanaikaisesti - ettei esimerkiksi lämmöntalteenotto ole jäänyt ”kesäasentoon”.

Ovien ja ikkunoiden tiivistyksen tarkastaminen ja sälekaihtimien sulkeminen

 Lue lisää -> Motiva.fi / Sälekaihdin

Käyttöveden lämpötilan laskeminen

 • Varaajassa veden lämpötila ei saa jäädä kuitenkaan alle +55 asteeseen.
 • Erityisesti tämä on syytä huomioida, jos käytössä on kostuttavia ilmanvaihtokoneita.

Lue lisää -> Energiaa.pks.fi / Pitääkö vesivaraajan lämpötila käydä kerran viikossa 70 asteessa 

Valaistus

 • Valojen ajastaminen ja sammuttaminen sekä ulkona että sisällä
 • Liiketunnistimien hyödyntäminen
 • Valaistuksen ohjaus, esimerkiksi tilojen käytön mukaan
 • Valaisimien energiatehokkuus ja soveltuvuus kohteeseen
 • Valaistustavan ja valaistensijoittelun tarkastus, esim. parempi kohdentaminen työpisteisiin
 • Käyttäjien opastus
 • Polttimoiden vaihtaminen energiaa säästäviin, esimerkiksi ledeihin

Lue lisää -> Motiva.fi / Valaistustieto

Avotilojen eristyksen lisäys, esimerkiksi välikattoon

Lue lisää -> Motiva.fi / Teollisuuden tekninen eristys & energiatehokkuus

Halliovien aukiolon säätö ja minimointi

Kylmäsiltojen kartoitus ja eristäminen, esimerkiksi rakenteet ja putkien läpiviennit

Lämmönsiirtoputkistojen eristyksen tarkastus

Henkilökunnan opastaminen laitteiden ja järjestelmien energiatehokkaaseen käyttöön

Kaikkien vesiputkistojen (käyttö-, prosessi- ja palovesien) jäätymisriskin selvittäminen

 

ENERGIANSÄÄSTÖVinkkejä teollisuusyrityksille

Samat energiansäästövinkit kuin kiinteistöillä (katso yllä)!

Teollisuusyrityksiin pätevät myös seuraavat energiansäästövinkit:

 • Ilmanlaatu on usein tärkeintä energiatehokkuuden kannalta: Pölyinen ilma likaa lämmönsiirtopintoja, joten lämmöntalteenottolaitteiden puhdistaminen ja säätö ovat tärkeitä asioita.
 • Lämpimien putkivesilinjojen ja jäätymiselle herkkien kohteiden eristysten tarkastus ja lisäeristys tarvittaessa.
 • Luodaan toimintaohjeet jäätymiselle tai pilaantumiselle herkille kohteille jo etukäteen, esimerkiksi tuotesäiliöt. 
 • Laitteiden optimoitu käyttö: Käytetään esimerkiksi yöaikaan, jolloin sähkön käyttö on vähäisempää. Kiinnitetään huomiota tuotannonsuunnitteluun.
 • Jos tuotantoa ei ole, ei pidetä laitteita ns. valmiustilassa.
 • Paineilmalaitteiden ja verkoston tarkastus. Putkilinjojen vuotaessa saattaa olla yksi suurimmista energian hukkalähteistä.

Lue lisää -> Motiva.fi / Energiatehokas teollisuuskiinteistö (pdf)

Lue lisää -> Motiva.fi / Energiakatselmoijan käsikirja (pdf)

Lue lisää -> Motiva.fi / Energiatehokas paineilmajärjestelmä, osa 2 (pdf)

Sähkökatkoihin varautuminen etukäteen

 • Tarkastetaan ja testataan varavoimalähteiden toimivuus, esimerkiksi aggregaattien toimivuus ja varataan niitä varten riittävästi polttoainetta.
 • Varmistetaan kriittiset kohteet esimerkiksi aggregaateilla
 • Tarkastetaan varaulosopasteiden ja -valojen toimivuus
 • Varataan tarvittava määrä varavalolähteitä, esimerkiksi taskulamppuja
 • Varmistetaan sähköovien ja hissien toiminta
 • Varmistetaan koneiden ja laitteiden turvallinen pysähtyminen