Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Yritystuet mahdollistavat uusien tuotantolaitteiden hankkimisia, ulkomaan messuosallistumisia ja vaikka asiantuntijan osaksi tiimiä


30.5.2023

LADECin, Hämeen Yrityspalveluiden ja Business Finlandin järjestämässä rahoitusaamussa 23.5.2023 Lahden Tiedepuistolla tutustuttiin yrityksille suunnattuihin rahoitusmahdollisuuksiin ja kuultiin katsaus rahoitusohjelmien ajankohtaisiin muutoksiin. Tilaisuuden jälkeen rahoitusklinikoissa pohdittiin yrityksen tarpeisiin sopivaa rahoituspolkua ELYn, Business Finlandin ja LADECin asiantuntijoiden kanssa.  

 

Tukirahoitus tarjoaa yrityksille lisäresursseja ja mahdollistaa kehitys- ja kasvuhankkeiden toteuttamisen, joita yritys ei muuten pystyisi rahoittamaan kokonaan omilla varoillaan. Tukirahoitus auttaa yritystä selviytymään myös alkuvaiheen haasteista, kun niillä voidaan tukea kasvua ja laajentumista sekä edistää innovaatioita ja tutkimusta, jotka vahvistavat kilpailukykyä. Laajemmin tarkasteltuna tukirahoitus kannattaa käsittää rahoitusmuotojen lisäksi neuvontana, verkostoina, osaamisena ja muina resursseja. Tukirahoitus onkin ottanut hyvän harppauksen vanhan mallin apurahasta tukia yhdistäväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan yritystoiminnan kasvua ja kehitystä kotimaassa ja uusilla markkinoilla. 
  
Lahden Seudun Kehitys LADECin rahoitusasiantuntija Ville Uimonen kuvaa LADECin tukirahoitusneuvontaa matkana, joka etenee rahoitettavan toiminnon alkuanalyysistä sopivan rahoituspalvelun valintaan ja siitä rahoitushakemuksen esivalmisteluvaiheen kautta varsinaiseen hankevalmisteluun.

”Autamme yrityksiä tulkitsemaan rahoittajien vaatimuksia ja ohjeita sekä mietimme yhdessä yrittäjien kanssa mitä näihin hakemuksiin tulisi kirjata, jonka jälkeen yritys voi hyvillä mielin lähestyä rahoitusta myöntävää tahoa, Ville totesi rahoitusaamussa.” 

ELYn kehittämispalveluilla ja -avustuksilla vienti käyntiin 

Hämeen ELY-keskuksen Team Finland -koordinaattori Matti Nykänen tarjoili tiiviin katsauksen yrityksen tavanomaisiin kehittämispalveluihin ja -avustuksiin, joilla yritysten toimintaan saadaan uutta puhtia.  

ELYn yritysten kehittämispalvelut ovat toimialarajoituksettomia konsultointi- ja sparrauspäiviä, jolloin yrityksen valitsema konsultti jalkautuu yritykseen tukemaan yrityksen kehitystä. Kehittämispalvelut jakautuvat analyysin, konsultoinnin ja koulutuksen teemoihin. Kevyimmässä, niin sanotuissa analyysivaihtoehdossa, konsultti on yrityksen apuna yhdestä kahteen päivään. 

ELYn kehittämisavustus sopii puolestaan hyvin muun muassa kone- ja laiteinvestointien tukemiseen sekä laajemmissa kehityshankkeissa myös ostopalveluihin, ja vaikkapa kansainvälisten messuosallistumisten tukemiseen. Rahallisen avustuksen saaminen edellyttää aina yritykseltä tukihankehakemuksen tekemistä etukäteen, jossa yrityksen on kuvattava hankkeensa tavoitteet, suunnitelmat, taloudellinen tarve ja vaikutukset. Rahoitettavat kehittämisprojektit valitaan avustuksen piiriin pisteytysmallin avulla.  

Kansainvälistymistä tukevista rahoituksista mainittavia ovat tammikuussa auennut Brexit-rahoitus, joka on auki elokuun loppuun 2023. Kesällä 2023 käynnistyy myös uusi maaseuturahoituksen kausi. 

Mikäli kansainvälistyminen kiinnostaa, yksin ei tarvitse toimia. ”Team Finlandin edustusverkosto palvelee yritykselle maailman laajuisena tukiverkostona”, muistutti Nykänen tilaisuudessa yrityksiä. 

Business Finlandin vipuvoimaa vientimarkkinoille 

Business Finlandin Lahden yksiköstä Marko Ylikorpi kertoi Business Finlandin keskeisimmistä rahoituspalveluista.

”Business Finlandille on kasvanut laaja kotimainen ja kansainvälinen verkosto, joka auttaa yrityksiä esimerkiksi uusille markkinoille. Viime aikoina etenkin Pohjoismaiden ja USAn markkinoihin on kohdistunut uudenlaista kiinnostusta, jonne erilaisten palvelujen ja rahoituksen yhdistelmillä olemme auttaneet yrityksiä lupaavasti jalkautumaan”, Ylikorpi toteaa. 
  
Business Finland tarjoaakin rahoitusta kasvun ja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Näistä innovaatiosetelillä, Tempo- ja Talent-rahoituksella voidaan testata ja kehittää alkuvaiheen kansainvälistymispalveluita. Tutkimus-, kehitys- ja pilotointirahoitus sopii pidemmälle vietyjen tuotteiden ja palveluiden kehitykseen ja pilotointiin. Exhibition- ja Explorer-tuotteisiin voi kannattaa tutustua, mikäli kansainvälisen markkinatutkimuksen teettäminen kiinnostaa.   

Tukikelpoisuus ja rahoituksen saamisen kompastuskivet 

Mikä sitten on tukikelpoinen yritys ja minkälaiseen toimintaan rahoitusta saa?

”Lähtökohtaisesti tuettavalla yrityksellä pitää olla suomalainen y-tunnus, todellista liiketoimintaa ja riittävät omat taloudelliset ja osaamisen resurssit. Yrityksellä pitää olla myös nähtävissä kilpailuetua uusilla markkinoilla ja ylipäätään halua kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Erottuvuuteen kiinnitämme huomiota. Yrityksen tuotteessa, palvelussa tai vaikka liiketoimintamallissa pitää olla jokin mikä erottaa sen muista kohdemarkkinan kilpailijoista”, Marko Ylikorpi kertaa.         

Rahoituksen saamisen kompastuskiviksi Ylikorpi mainitsee muun muassa haettavan projektin ylimalkaisesti kuvatun sisällön, tai projektin, jossa keskitytään vain myyntiin, markkinointiin tai operatiiviseen toimintaan – tai sen, että yrityksellä ei ole tarvittavaa omarahoitusta. Myös vaikutusten osalta rahoitus voi jäädä haaveeksi, mikäli kehitettävällä idealla on uutuusarvoa vain yritykselle itselleen, mutta ratkaisu ei erotu kilpailijoista.   

LADEC on yrityksen maksuton sparrauskumppani jo ideavaiheessa 

LADECista saat käytännönläheistä tietoa yrityksen rahoitusvaihtoehtojen lisäksi myös muista liiketoiminnan kehitys- ja tukipalveluista. LADECiin kannattaakin ottaa yhteyttä heti uuden idean tai rahoitustarpeen ilmaannuttua, jolloin eri vaihtoehtoja voidaan sparrata kokeneiden asiantuntijoiden avulla – maksuttomasti tottakai!  

  

Lisätietoa:

Ville Uimonen
Kehityspäällikkö | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
ville.uimonen@ladec.fi 

Matti Nykänen
Team Finland-koordinaattori | Hämeen ELY-keskus  
matti.nykanen@ely-keskus.fi

Marko Ylikorpi
Business Coach | Business Finlandin rahoitusratkaisut 
marko.ylikorpi@businessfinland.fi 


---
Hämeen Yrityspalvelut  on Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Team Finland -toiminnan yrityspalvelusivusto Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Autamme löytämään sopivat ratkaisut yrityspalvelujen viidakosta ja olemme tukena yrityksesi elinkaaren eri vaiheissa. 
---
Business Finland on liike-elämän monipuolinen toimija, joka tarjoaa yrityksille erilaisia palveluita, rahoitusta ja asiantuntijatukea liiketoiminnan kehittämiseen.

---
Teksti: Anri Vuori, LADEC