Uusyrityskeskusten asiakastiedot ovat täysin turvassa – liiketoimintasuunnitelma.com ei ole kytköksissä asiakastietojärjestelmään


9.4.2018

Lahden Seudun Kehitys LADECin perustamisneuvonta kuuluu valtakunnalliseen Uusyrityskeskus-verkostoon, jolla on toimintaa 29 paikkakunnalla. Helsingin Uusyrityskeskuksen ylläpitämä Liiketoimintasuunnitelma.com-palvelu on joutunut tietomurron kohteeksi. Uusyrityskeskuksissa asiakkaina olleiden henkilöiden asiakastiedot ovat kuitenkin eri järjestelmässä ja täysin turvassa.

Liiketoimintasuunnitelma.com on virallisista asiakasrekistereistä irrallinen järjestelmä, jossa voi laatia liiketoimintasuunnitelman. Sitä on käytetty työkaluna uusyrityskeskusten yritysneuvonnassa ja harjoittelualustana esimerkiksi oppilaitoksissa. Se ei ole kuitenkaan millään tavalla kytköksissä niihin asiakasrekistereihin, joihin kirjataan uusyrityskeskukseen asiakkaaksi tulevan henkilön henkilötiedot ja perustettavan yrityksen tiedot.

Suomessa on 29 uusyrityskeskusta, jotka palvelevat ympäri Suomen alkavia yrittäjiä. Verkostossa on käytössä sertifioitu laatujärjestelmä, jossa luottamuksellisuus on yksi laatukriteereistä. Asiakastietojen käsittelyyn ja salassapitoon suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.