Tomi Tura: All inclusive -palvelua yrityksille


9.12.2021

LADEC-Tura-Tommi-2021_3547_PanuRissanen_400px.jpgLahden seudulla on aitoja vetovoimatekijöitä, jotka kiinnostavat uutta kotipaikkaa etsiviä yrityksiä. LADECin sijoittumispalvelu toimii kuntien ja yrittäjien yhdistäjänä ja hovimestarin tavoin varmistaa, että asiakkaan tarpeet on huomioitu.

LADEC tarjoaa sijoittumispalveluita kaikille Lahden seudusta kiinnostuneille yrityksille kokoon tai toimialaan katsomatta. Osa sijoittumispalveluita käyttävistä yrityksistä tulee alueelle oman myyntityön kautta, osa ottaa itse yhteyttä ja osa ohjataan LADECiin kansallisen Invest in Finland -organisaation kautta. 

– Näiden kansainvälisten kyselyiden määrä on viime aikoina ollut kasvussa, aloittaa LADECin Yritysympäristön kehittämisyksikön johtaja Tomi Tura.

Potentiaalisten yritysten kontaktointi on markkinointi- ja myyntityötä, jonka puitteissa Lahden seutua esitellään yritysten toimintaympäristönä. 

– Kohdennamme kontakteja erityisesti sellaisille aloille, joille Lahden seudulla on eniten annettavaa ja joille pystymme alueelta löytyvien sijainti- ja kustannusetujen lisäksi osoittamaan myös synergiahyötyjä esimerkiksi aktiivisista yritysverkostoista ja korkeakouluyhteistyöstä, selventää Tura.

Yrityksille tarjotaan kokonaispalvelua, jonka puitteissa LADECin asiantuntijat auttavat kaikissa sijoittumisprosessiin liittyvissä vaiheissa aina tonttien ja toimitilojen kartoittamisesta yhteistyökumppanien ja verkostojen etsintään. 

– Meidän tehtävämme on olla eräänlainen tiedustelija ja raivaaja. Parhaimmillaan menemme vähän etukenossa ja teemme yrityksille reittiä valmiiksi. 

Useita vetovoimatekijöitä

Korona-aika on ehkä hieman yllättäenkin kasvattanut tiedustelujen määrää. Turan mukaan tämä on selvä merkki siitä, että viesti on alkanut purra ja seutu on noussut yritysten harkintalistalle. Hän kertoo yliopiston nostaneen seudun profiilia osaamiskeskittymänä ja ympäristöpääkaupunki-vuoden lisänneen kiinnostusta aluetta kohtaan.

– Jopa kolmannes tämän vuoden yhteydenotoista on liittynyt ympäristökaupunkiin. Teemme selvästi oikeita asioita ja pitkäjänteinen työ alkaa nyt kantaa hedelmää. Luulen, että kunnissakin uskotaan vähitellen, että tällä uralla kannattaa jatkaa. 

Lahden seudulla on selkeitä vetovoimatekijöitä, joista Tura mainitsee alueen aktiiviset ja kehittyvät yritysklusterit kuten vilja-, meri- ja sähköisen liikenteen klusterin sekä toimitilojen pääkaupunkiseutua matalamman hintatason, työvoiman pysyvyyden ja sijainnin. 

– Henkilöliikenne kulkee junalla kolmessa vartissa Lahdesta Helsinkiin, Suomen pääsatamat Vuosaari ja Kotka-Hamina ovat reilun tunnin ajoetäisyyden päässä, jakelu Lahdesta muualle Suomeen ja toisin päin on tehokasta.

Yrityksiä kiinnostaa myös se, mitä seudulla on tarjottavana työntekijöille. Kansainväliset koulut, luonto, alueen kehitysnäkymät ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kiinnostavat yhtä lailla työnantajia kuin työntekijöitäkin. Tältä osin Lahden seutu pärjää hyvin.

Yhteistyö on avain

LADEC tekee tiivistä yhteistyötä ja käy jatkuvaa vuoropuhelua kuntien kanssa esimerkiksi kaavoitukseen tai alueen suuriin investointihankkeisiin liittyen. Vaikka suunta onkin nyt oikea, tarvitaan vielä lisää erottuvuustekijöitä sekä ketteryyttä, jotta Lahden seutu nousee rinnalle ja ohi kilpailevista alueista. Myös ratkaisukeskeisyys on tärkeää – se, että sitkeästi pyritään löytämään yrityksen tarpeita vastaava kokonaisuus.

– Monesti etenkin ulkomailta tuleviin tiedusteluihin on kyettävä reagoimaan erittäin nopeasti. Poliittisilta päätöksentekijöiltä tarvitaan tukea, jotta virkamiehillä on valtuudet tehdä priorisointeja ja tarvittaessa nopeitakin päätöksiä.

Tura muistuttaa, ettei aluetta kehitetä tai työpaikkoja luoda kuntien välisellä kilpailulla, vaan yhteistyöllä. Työpaikat yhdessä kunnassa tuovat naapurikuntiin asukkaita, palveluyrityksiä, matkailua, kesäasukkaita ja palveluiden käyttäjiä. 

– Päättäjien on hyvä muistaa myös oman tekemisen merkitys. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa mielikuviin ja viedä viestiä vetovoimatekijöistä. Näitä asioita on tärkeää ja helppo nostaa keskusteluissa esiin, kun jälleen pääsemme tapaamaan toisiamme.

---
Teksti: Johanna Autio
Kuva: ISOKuva Panu Rissanen