Seudun pk-yritysten tunnelmat: uutta myyntiä tarvitaan kipeästi, mahdollinen toinen aalto monelle ratkaiseva


17.8.2020

Tiedote 17.8.2020
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Seudun pk-yritysten tunnelmat: uutta myyntiä tarvitaan kipeästi, mahdollinen toinen aalto monelle ratkaiseva

Päijät-Hämeen yritysten näkymiä koronan keskellä arvioitiin LADECin, Suomen Yrittäjien ja Päijät-Hämeen Yrittäjien mediainfossa 17.8.2020 Lahden Tiedepuistossa. Päijät-Hämeen Yrittäjien tuoreen yrityskyselyn tuloksissa korostuivat toisaalta akuutti kassavirran ja uuden myynnin puute, toisaalta jännittynyt odotus tautitilanteen suhteen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ovat kevään aikana kehittäneet neuvontapalveluitaan osana kansallista Korona-apuneuvontaa, jotta alueen yrityksillä ja yrittäjillä on ollut mahdollisimman paljon tukea saatavilla koronakriisissä. Avulle oli keväällä valtava tarve: esimerkiksi LADECin neuvontapalvelujen asiakasmäärät moninkertaistuivat maalis-kesäkuussa verrattuna normaaliin tilanteeseen, ja yritysneuvontatapahtumia toteutettiin vajaat kaksituhatta kappaletta.

”Poikkeustilanne alkoi näkyä viikolla 11, kun myyntinsä tyrehtymisestä huolestuneiden pienyrittäjien yhteydenotot lisääntyivät rajusti. Kesäkuun loppuun mennessä sekä asiakas- että tapaamisten määrät olivat jo ylittäneet koko vuoden tavoitteemme”, kuvaa tilannetta LADECin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. ”Erityisen suuri tarve oli rahoitukseen ja yrityksen taloustilanteeseen liittyvälle neuvonnalle, mutta autoimme myös esimerkiksi yt-asioissa, joista pienellä yrityksellä ei välttämättä ole kokemusta”.

”Yrittäjien tuen tarve on myös muuttunut kevään kriisitilanteesta kehityspainotteisemmaksi - uusia myyntikanavia ja uusia asiakassegmenttejä haetaan entistä enemmän. Olkaa yhteydessä meihin myös kaikissa yrityksen kehittämiseen liittyvissä asioissa”, kannustaa LADECin neuvonta- ja kehittämispalveluista vastaava johtaja Päivi Leppänen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toteutti 4.-12.8.2020 kyselyn jäsenyrityksilleen selvittääkseen alueen pk-yritysten tämänhetkisiä näkymiä sekä yrityksissä esille tulleita koronan vaikutuksia ja tuen tarvetta. Kyselyyn vastasi 247 yrittäjää, joista 42% oli yksinyrittäjiä, 48% edusti 2-10 hengen yrityksiä ja loput näitä suurempia yrityksiä. Toimialoista olivat edustettuina erityisesti palvelutoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen sekä teollisuus.

”Suuressa osassa kyselyvastauksia esille nousi akuuttina rahan, myynnin ja kassavirran tarve kun yrityksen peruskulut painavat armotta päälle. Toisaalta huomattavan moni ilmoitti, ettei ole erityistä tuen tarvetta – ellei mahdollinen taudin toinen aalto muuta tilannetta. Koronan vaikutukset yrityksiin eivät siis ole yksiselitteisiä tai helposti yleistettäviä”, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Vastaajista 22% ilmoitti kevään koronakriisin vähentäneen liiketoimintaa 10-25%, 24%:lla vastaajista vähennys oli 25-50% ja 19%:lla yli 50%. Liiketoiminta on siis kärsinyt merkittävästi. Liiketoiminta loppui kokonaan 8%:lla ja vilkastui vain 4%:lla. Toisaalta 23% totesi, ettei kriisillä ollut vaikutusta liiketoimintaan. Pk-yritysten välillä on siis eroja toimintaolosuhteissa ja selviytymismahdollisuuksissa. Tilanne on myös jonkin verran helpottanut keväästä: silloin vastaavassa kyselyssä jopa 30% vastasi liiketoiminnan vähentyneen yli 50% normaalista.

”Yritystoiminnan turvaamisen kanssa kamppailevat yrittäjät tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa tietoa nopeasti, ja sitä olemme jakaneet eri kanavissamme sekä meille tulleiden lukuisten yhteydenottojen kautta”, jatkaa Vihervirta-Vuontelo.

Valtakunnallisesti pystyimme yhteistyössä toteuttamaan koronaan liittyviä yritysneuvontatapahtumia 30 000 kappaletta. Kevään kokemusten perusteella sekä LADEC että Päijät-Hämeen Yrittäjät ovat yhteistyössä kehittäneet neuvontapalvelujaan alueen yrittäjien tarpeiden mukaisesti. Suomen Yrittäjien Anssi Kujala kannustaakin alueen yrittäjiä ottamaan yhteyttä kaikissa yrityksen liiketoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. ”Tukea on alueellisesti hyvin saatavilla ja kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä”, toteaa Kujala.

Lisätietoja:

Heta Vihervirta-Vuontelo
Toimitusjohtaja | Päijät-Hämeen Yrittäjät
0400 854 995

Anssi Kujala
Varatoimitusjohtaja | Suomen Yrittäjät
0400 567 925

Jukka Rantanen
Toimitusjohtaja | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
044 749 9288