Rakokiven monitoimitalon -rakennushankkeen seminaarissa kartutettiin tietämystä betonin kuivumisesta ja hallinnasta


30.5.2017

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, Betoniteollisuus ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n ja Lahden Tilakeskuksen kesken on valmisteltu Rakokiven monitoimitalon -rakennusprojektin yhteyteen kehityshanketta, jonka työnimi on ”Terve betonirakenteinen koulu”.  Kehityshankkeen alkumetreillä järjestettiin eilen Lahdessa seminaari, joka keräsi yli 100 rakennusalan ammattilaista kuulemaan betonin kosteuden mittaamiseen ja hallintaan liittyvistä ratkaisuista ja toimintatavoista.

Rakokiven monitoimitalon -rakennusprojektissa keskitytään erityisesti korkealaatuiseen sisäilmaan ja siihen liittyviä ongelmia pyritään estämään hyödyntämällä alan viimeisimpiä tutkimuksia materiaalien sekä työ- ja toimintatapojen valinnassa. Toinen tärkeä tavoite on koko rakennusprojektin ajan välittää rakennusalan ammattihenkilöille betonirakentamisen uusinta tietoa ja viimeisimpiä kehitysnäkymiä.

”Monitoimitalon rakentaminen on normaali rakennusprojekti, mutta tavoitteena on saada aikaiseksi parempia rakentamisen käytäntöjä. Käytännössä lisäämme resursseja esimerkiksi tiedon kulun varmistamiseen projektin aikana”, kertoo Lahden tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä. ”Betonirakentaminen on vaativaa ammattityötä ja tiedon jakaminen eri osapuolien kesken on mielestäni erittäin tärkeätä. Seminaarissa nostettiin esille käytännön oppeja ja mielenkiintoisia asiantuntijanäkökulmia sekä esiteltiin uusia mittausteknologioita, mikä teki tilaisuudesta todella mielenkiintoisen kokonaisuuden.”

Betoniteollisuus Ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila on erittäin tyytyväinen seminaarin laajaan osallistujakaartiin ja puhujiin.

”Haluamme olla mukana pitkäjänteisesti kehittämässä betonirakentamisen laatua ja tuoda esille parhaimpia rakentamisen käytäntöjä. Seminaarin osallistujamäärä kertoo siitä, että tällaiselle tiedotustyölle on kysyntää ”, toteaa Jussi Mattila ja jatkaa: ”Paikalla oli osallistujia erityisesti useista eri rakennusalan organisaatioista ja meille onkin tärkeätä kasvattaa sekä yhteisymmärrystä että yhteistyötä alan toimijoiden kesken.”

Lisätiedot:

Lahden Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 658 61, s-posti: leena.pirttila@lahti.fi

Betoniteollisuus Ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila, p. 0400 637 224, s-posti: jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi