Lahden seutu yhteistyöhön Japanin Saitaman prefektuurin jätehuoltoyhtiön kanssa


17.2.2017

Lahden seutu on solminut yhteistyösopimuksen Japanin Saitaman prefektuurin jätehuoltoyhtiö Ishizakan kanssa. Sopimuksen mukaisesti osapuolet lähtevät pitkäjänteisesti kehittämään alueiden välistä yhteistyötä koulutuksen, teknologian ja yhteiskunnallisen suunnittelun alueilla. Lisäksi tavoitteena on viedä yhteistä cleantech-osaamista japanilaisten kanssa muihin Itä- ja Kaakkois-Aasian maihin.

Japanilaisia kiinnostaa erityisesti Lahden seudun asiantuntemus jätehallintaan, mikä avaa Ladecin liiketoimintakehittäjä Isto Vanhamäki mukaan myös yhteistyömahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja oppilaitoksille.

”Japanin jätehuoltosektorin edelläkävijä Ishizaka on käynnistänyt oman niin sanotun Lahti-projektin, jonka puitteissa on tarkoitus kehittää yhtiön toimintaa kohti Lahden kiertotalousmallia. Yhteistyösopimus on merkittävä mahdollisuus myös niille Lahden alueen yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Kauko-Idän cleantech-markkinoista”, kertoo Ladecin Isto Vanhamäki.  

Japanilaiset tekevät keväällä kaksi erillistä tutustumismatkaa Lahteen. Ensimmäinen delegaatio saapuu toukokuussa Lahteen ja seuraava delegaatio saapuu Ishizaka-yhtiön johtaja Noriko Ishizaka johdolla elokuussa. ”Japanilaiset ovat kiinnostuneita Lahden seudun cleantech-ekosysteemistä ja erityisesti alueemme kiertotalousratkaisuista ja -malleista”, toteaa Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen.

EK:n mukaan japanilaisten yritysten investoinnit Suomeen ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja hyvät kokemukset poikivat todennäköisesti lisää kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön myös kolmansien maiden markkinoilla.

Ladec on ollut toteuttamassa Lahden seudun hyvinvointiyritysten vientiponnisteluja Japaniin viimeisen vuoden aikana ja tällä viikolla yritykset ovat näkyvästi osallistuneet Japanin suurimpaan hyvinvointialan messuihin. Nyt solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa tarkoitus on tarjota mahdollisuuksia suomalais- ja japanilaisyritysten intressien yhdistämiseen cleantech-sektorilla, missä Ladec tulee toimimaan aktiivisesti sillanrakentajana.

Lisätiedot:

Isto Vanhamäki

+358 40 727 6376

isto.vanhamaki@ladec.fi