LADECin asiakaspalautteen kerääminen tehostuu


20.9.2017

LADEC aloittaa jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen niin sanottujen pulssikyselyiden avulla. Lähetämme asiakastapaamisten jälkeen lyhyen palautekyselyn asiakkaalle, jotta voimme reagoida kohdennetusti asiakaskokemuksen parantamiseen ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Palautekyselyä kerätään säännöllisesti kaikista LADECin asiakastapaamisista. Aikaisemmin asiakaspalautekyselymme lähetettiin asiakasyrityksillemme kerran vuodessa.

Tämä käytäntö ei ole LADECissa kokonaan uusi vaan esimerkiksi yritysten perustamisneuvonnassamme on lähetetty jo pitkään tapaamisten jälkeen lyhyt asiakaspalautekysely toiminnan laadun ja tuloksellisuuden seuraamiseksi. Uudessa tilanteessa systemaattinen ja aktiivinen asiakaspalautehallinta ulottuu käytännössä kaikkiin LADECin palveluihin.

”Asiakaspalvelumme arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen tarvitsemme tietoa asiakkailtamme. Tämä tieto on hyvä kerätä juuri asiakastapaamisten jälkeen, jolloin palvelu ja siihen liittyvät asiat ovat tuoreessa muistissa. Meille kaikki palaute on tärkeätä”, kertoo Ladecin johtaja Riina Kivekäs.

Asiakaspalaute on suunniteltu siten, että sen antaminen ei vie kuin hetken aikaa. Kysely antaa mahdollisuuden asiakkaalle antaa myös kirjallista palautetta ja kehitysehdotuksia, jotka käsitellään LADECissa sisäisesti joka kuukausi.

Lisätiedot:

Riina Kivekäs

+358 40 588 8417

riina.kivekas@ladec.fi