Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Elintarvikealan yritys, hyödynnä Päijät-Hämeen FoodHub -hankkeen mahdollisuudet  


20.6.2023

Elintarvikealan hankkeet tarjoavat Päijät-Hämeessä nyt uusia kehittymismahdollisuuksia yrityksille. Vastaa Päijät-Hämeen FoodHub -hankkeen kyselyyn – pääset vaikuttamaan alan kehittämiseen. 

Tämän vuoden alussa käynnistynyt Päijät-Hämeen FoodHub -hankkeessa selvitetään muun muassa elintarvikkeiden vientiin, elintarvikeyritysten digitalisaatioon sekä tuotekehitykseen liittyviä tarpeita ja kehitetään niihin liittyviä palveluja. 

Hankkeessa Päijät-Hämeen elintarviketoimijoiden verkostoa laajennetaan myös muihin kuin viljaa jalostaviin yrityksiin. Yhtenä tavoitteena on myös selvittää ja tukea näiden yritysten alueellisten sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia. Hanketta toteuttavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen aikana kehitetään  

 • vientiväylä, jota pilotoidaan mukaan lähtevien yritysten kanssa.  
 • aineisto, esimerkiksi opas, joka tarjoaa tietoa yritysten digitalisaation kehitystarpeisiin.   
 • 2–3 elintarvikealan tuotekehityspalvelua.  

Hanke edistää maakuntastrategian älykkään erikoistumisen kärkeä (ruoka ja juoma) ja jalkauttaa koko Hämeen ruokastrategiaa. Hanke antaa pohjaa tulevalle tutkimus- ja kehitystyölle niin, että se tukee kestävän, kannattavan ja kansainvälistyvän ruokasektorin menestystä. Alueellisen ja alueiden välisen yhteistyön kautta jalkautetaan ruokasektorin strategiaa. Hanke aloittaa ylimaakunnallisen yhteistyön. 

Vastaa tästä klikkaamalla FoodHub-hankkeen kyselyyn ja vaikuta! 
 

---
Kysely on osa Päijät-Hämeen FoodHub -hanketta, joka toteutetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelman (EAKR) rahoituksella. 

Päijät-Hämeen FoodHub -hanke:

 • Toteutusaika 1.1.2023 - 30.4.2025 
 • Hanketta hallinnoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
 • Muut toteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu Oy 

Hankkeen viisi päätavoitetta ovat:

 1. Päijät-Hämeen ruoka- ja juomateollisuuden sivuvirtojen alueellisten hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen 
 2. Digitaalisten kehitysmahdollisuuksien ja kehityshankkeiden tunnistaminen 
 3. Pk-sektorin kansainvälistymisväylän kehittäminen ja testaaminen 
 4. Elintarvikekeskittymän kehittäminen 
 5. Elintarvikekeskittymän tunnettuuden parantaminen 
EU-osarahoittama_2021-2027_varillinen_FI_100x100px.jpg vellamo.jpg