Lahden seudun osaaminen esillä Alihankinta-messuilla jo yli kymmenettä kertaa peräkkäin - tänä vuonna 15 yrityksen vahvuudella


19.9.2019

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (ja sen edeltäjä LAKES) on järjestänyt jo yli kymmenenä vuonna peräkkäin Lahden seudun yrityksille mahdollisuuden esitellä osaamistaan yhteisosastolla Alihankinta-messuilla. Lahden seudun yhteisosasto on ollut messuilla mukana vuosittain aivan varmasti ainakin vuodesta 2007 alkaen, järjestelyissä mukana olleiden henkilöiden muistikuvien mukaan ilmeisesti jopa jo vuodesta 2004 alkaen. Mikäli näin on, tämä kerta on jo viidestoista peräkkäinen. 

Tänä vuonna Lahti Business Regionin "Huippuosaamista Lahden seudulta" -osastolla on mukana 15 yritystä. Messujen pääteema on kestävä valmistus. Alihankinta2019-messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 24.-26.9.2019.

Lahti Business Region -yhteisosastolla D132 ovat mukana seuraavat yritykset:

Afpro Filters Oy
Korkealaatuisten ilmansuodattimien valmistaja sekä myyjä, yli 40 vuoden kokemuksella.

Arcos Hydraulik Oy
Hydraulisylinterien suunnittelu, valmistus ja huoltopalvelut. Asiakasräätälöidyt ja vakiosylinterit.

CCustom Oy
Mekaniikkasuunnittelu

Jarmeta Oy
Alihankinta- ja sopimusvalmistusta, räätälöitynä asiakkaan toivomusten mukaan.

Jousivesa Oy
Valmistamme kierrejousia teollisuuden tarpeisiin: puristus-, veto- ja vääntöjousia sekä lankaosia.

Koulutuskeskus Salpaus
Ratkaisut organisaation osaamisen varmistamiseen ja tukea muutoksen hallintaan. Räätälöidyt ratkaisut liiketoiminnan, johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä laajan valikoiman ammatillisia tutkintoja, eri ammateissa tarvittavia lupakortteja, pätevyyskokeita ja sertifikaatteja.

LSK Technology Oy
Automaatiokomponentti- ja projektiliiketoimintaa. Kattava varasto ja oma tuotanto - nopeat toimitukset.

Makron Oy
Makron on teollisuuden kokonaistoimittaja. Valmistamme koneita ja laitteita teknologiatoimittajien sopimusvalmistajana ja tarjoamme omia teknologioita puurakentamiseen. Ydinosaamistamme on vaativa koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelu, valmistus sekä teollisuuden automaatioratkaisut, kaikki yhdeltä toimittajalta.

Mediseam Oy
Ultraääni- ja suurjaksosaumaus, PVC-kangastuotteet, teollisuuden suojaverhot ja äänieristysratkaisut.

Orima-Tuote Oy
Orima®-kattoturva- ja sadevesituotteet, Solar-tuotteet sekä sopimusvalmistus ohutlevystä.

Peltisepänliike Pääkkönen Oy
Päätuotteemme ovat mittatilauksena valmistettavat peltilistat rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin.

Production Software Oy
Toimitamme teollisuusyrityksille ohjelmistoja, päätuotteena smartmes valmistuksenohjausjärjestelmä.

Slamex - Econet Group Oy 
Meistä jokainen ansaitsee puhtaan veden lähteen. Econet Group on vesi- ja ympäristötekniikan palvelukonserni ja laitevalmistaja. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Econet Oy, Dewaco Oy, Oy Slamex Ab.

Stalatube Oy
Valmistamme ruostumattomasta teräksestä rakenneputkia,  I-palkkeja, profiileja, lattoja ja komponentteja.

TK-Työkalutiimi Oy
Teknisten ruiskuvalutuotteiden kokonaistoimittaja. Tuotesuunnittelun tuki, muottisuunnittelu, ruiskuvalumuotit, ruiskuvalu, muottihuolto, muottien välitys. Erikoiskoneistukset: suurnopeus- ja 5-akselinen jyrsintä, lankasahaus, laserhitsaus ja cnc-sorvaus.

Lahden seutu on kestävän kehityksen edelläkävijä

Kestäviä valintoja yrityksissä

Lahti Business Region -yhteisosastolla (D132) Alihankinta2019-messuilla mukana olevissa 15 yrityksissä kestävän kehityksen asioita on mietitty useista eri näkökulmista. Ympäristöasioiden huomioiminen toiminnassa ei ole pelkästään kuluerä, vaan yrityksissä on huomattu, että toiminnassa voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä tarkastelemalla toimintaa ympäristönäkökulmasta.

-Tuotantoprosessissa kestävä valmistaminen merkitsee meille materiaalihukan minimoimista ja mahdollisimman pientä ympäristökuormitusta.  Seuraamme energian- ja vedenkulutusta jatkuvasti ja teemme toimenpiteitä niiden minimoimiseksi; Vedenkulutusta on onnistuttu vähentämään merkittävästi uusien suodatinlaitteistojen avulla. Lisäksi jäähdytyskiertomme ovat suljettuja. Puhdistamme käytettyjä prosessivesiä tehtaalla sijaitsevalla evaporaattorilla. Energiankulutusta minimoidaan paitsi laitteistovalinnoissa, myös älykkäässä valaistuksessa ja tuottamalla ylläpitosähkö itse aurinkopaneelien avulla. Ympäristökuormitusta seuraamme vuosittaisten tarkkailujen avulla. Kestävä valmistus huomioidaan myös pakkausmateriaalien valinnassa. Kemikaalien määrää tuotannossa olemme onnistuneet vähentämään yli puolella muutaman vuoden aikana, kerrotaan Stalatube Oy:stä.

Paitsi valmistuksessa, myös tuotteiden koko elinkaaren vaikutuksista on yrityksissä tehty suunnitelmia. 

- Valmistamme ja suunnittelemme koneita ja laitteita teollisuuteen pitkäaikaista käyttöä varten. Kun tuotteiden elinkaari on lopussa, niiden materiaali voidaan uusiokäyttää, koska tuotteet valmistetaan pääosin teräksestä, Johanna Hautakoski Makron Oy:stä kertoo.

Myös muissa yrityksissä asia on huomioitu, ja tuotantoprosesseja on suunniteltu kestävän valmistuksen näkökulmasta mahdolliset ylijäämät minimoiden ja valmistuksen sivuvirrat jatkohyödyntäen. Kaikki kierrätettävissä oleva jäte lajitellaan ja kierrätetään. Lisäksi kaikkien osastolla esillä olevien yritysten valmistamat tuotteet ovat kierrätettävissä. 

- Kehitämme huolto- ja peruskunnostusliiketoimintaamme, missä ajatuksena on valmistamiemme tuotteiden elinkaaren pidentäminen ennakoivan huollon ja uudelleenvalmistuksen keinoin, Antti Kerppilä Arcos Hydraulik Oy:stä avaa tulevaisuuden suunnitelmia.

Yritysten toimet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi sisältävät paitsi kokonaisia laajoja ympäristöohjeita ja -suunnitelmia ja standardoituja toimintoja myös yhteistyökumppaneiden tarkkaa valintaa.
- Toimittaja-auditoinneilla varmistamme, että yhteistyökumppanimme huomioivat toiminnassaan myös ympäristöasiat, kertoo Makron Oy:n konepajan tuotantopäällikkö Olli Heinikainen.

Uusia innovaatioita ympäristön suojelemiseksi

TK-Työkalutiimi Oy lanseeraa uuden ympäristöystävällisen vaihtoehdon ruiskuvalamalla valmistettavien tuotteiden raaka-aineeksi.  Sulapac-materiaali on täysin uudentyyppinen raaka-aine mm. kosmetiikkapakkausten valmistamiseen. Se on biopohjainen, täysin biohajoava ja mikromuoviton vaihtoehto, joka korvaa perinteiset fossiilisista lähtöaineista valmistetut muovit ja jonka valmistuksessa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja.  Koska Sulapac-materiaali on täysin biohajoava, siitä valmistetut tuotteet voidaan käytön jälkeen hävittää biojätteenä. Hollolassa sijaitseva TK-Työkalutiimi Oy on Sulapac Ltd:n pääyhteistyökumppani ruiskuvalamalla valmistettavien tuotteidensa tuotannossa. 

TK-Työkalutiimi tarjoaa nyt asiakkailleen uutena vaihtoehtona mahdollisuuden valmistuttaa omia tuotteitaan Sulapac-materiaalista TK-Työkalutiimin muovituotannossa. Myös tarvittavien muottien suunnittelu ja valmistus hoituvat TK-Työkalutiimin omassa muottituotannossa.

Ympäristöasiat on huomioitu myös TK-Työkalutiimin omassa tuotannossa, jossa toimitaan sertifioitujen ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.  Energiatehokkuutta on parannettu mm. lämmön talteenottojärjestelmällä ja uusimmalla jäähdytysjärjestelmän lauhdutinyksikkö, mikä vähentää kesäaikaan jäähdyttämisen tarvetta. Pakkausmateriaalien valinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohdat.   

TK-Työkalutiimi haluaa myös muistuttaa siitä, että perinteisetkään muovimateriaalit eivät sinänsä tarkoita uhkaa ympäristölle ja kestävälle kehitykselle. Kysymys on siitä, kuinka vastuullisesti me kuluttajat muovituotteita käytämme, kierrätämme ja hävitämme.  

Koko Lahden seutu yhdessä ympäristötekoihin

Lahden seudulla toimet kestävän kehityksen huomioimiseksi näkyvät paitsi maakunnan ilmastotavoitteissa, myös Lahden kaupungin omissa konkreettisissa toimissa. Lahti valittiin ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuodeksi 2021. Lahden ympäristövahvuuksina ovat pitkäaikainen panostus vesiensuojeluun, jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen. Lahdessa syntyy runsaasti ympäristöinnovaatioita yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, opiskelijoiden ja asukkaiden kanssa.

Lahti onkin Suomen johtavana ympäristökaupunkina suunnannäyttäjä myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kaupunkikonsernin konkreettiset toimenpiteet, viimeisimpänä kivihiilestä luopuminen huhtikuussa 2019, vähentävät alueen ilmastopäästöjä ennakoitua nopeammin. Lahden on laskennallisesti mahdollista saavuttaa hiilineutraalius jo vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on Suomen suurista kaupungeista kunnianhimoisin ja vastaa kaupungin tavoitteita ilmastotyön edelläkävijänä. 

Lahden seudun hiilineutraaliutta kohti vie Lahti Energian panostukset uusiutuvien polttoaineiden käyttöön energiatuotannossa. Keväällä 2019 käyttöönotettu Kymijärvi III -biolaitos korvasi 1970-luvulla käyttöönotetun kivihiililaitoksen (Kymijärvi I). Uuden lämpölaitoksen käyttöönotto vähensi Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 60 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä. Lahden isot voimalaitokset toimivat ensi talven ensimmäisen kerran bio- ja kierrätyspolttoaineella, jolloin kukaan sen energiankäyttäjistä ei käytä fossiilisella polttoaineella tuotettua energiaa.

Lahti on tiettävästi myös maailman ensimmäinen kaupunki, joka alkaa selvittämään myös asukkaiden henkilökohtaisia liikennepäästöjä. Keväällä 2019 alkanut, Lahden vetämä kestävän liikkumisen CitiCAP-hanke on saanut 4,7 miljoonan euron EU-rahoituksen. Kehitteillä on korkeakoulujen kanssa yhteistyössä mobiilisovellus, joka kerää dataa automaattisesti käyttäjänsä liikkumisesta. Syksyn 2019 aikana käyttöönotettavalle sovellukselle on tavoitteena saada ainakin 1 300 käyttäjää.

Lahden seudulla 97 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana. Tämä luku on huippuluokkaa, mutta silti meneillään on erilaisia kehityshankkeita, joilla mm. kierrätyksen ja lajittelun tehokkuutta, jätehuollon hyödyntämistä energiantuotannossa sekä uusia jätteen kierrätystapoja kehitetään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä päästöjen vähentämiseksi, tavoitteiden saavuttamiseksi ja uusien innovaatioiden löytämiseksi on laajaa.

Pohjavesialueella sijaitseva Lahden seutu on tehnyt pitkäaikaista vesien suojelutyötä varmistaakseen tämän luonnonvaramme säilymisen. Salpausselän harju toimii luonnonmukaisena suodatusjärjestelmänä, ja Lahden seudulla onkin poikkeuksellisen laadukasta pohjavettä. Lahdessa jätevesipuhdistamoissa poistetaan 98 % orgaanisesta aineesta ja fosforista sekä yli 70 % typestä. Lisäksi hygienisointi poistaa bakteerit jätevedestä lähes sataprosenttisesti. Jäljelle jäävä orgaaninen aines hajoaa jätevedenpuhdistamoiden mädättämöissä suurimmaksi osaksi biokaasuksi, josta riittää energiaa puhdistamoiden lämmittämisen jälkeen reilu siivu kaukolämpöverkkoonkin.

Teksti: Hanna Rättö