Ympäristöön, muotoiluun ja digitalisaatioon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvä huippuosaaminen nyt verkosta!


8.11.2017

LADEC julkaisi kolme kätevää uutta sivustoa

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on koonnut Lahden kaupunkiseudun strategisten teemojen osaamisen ja tarjonnan omiksi sivustoikseen nettiin: Designlahti.fi, smartlahti.fi ja welltechlahti.fi -sivustoilla esitellään kompaktisti, mitä kaikkea älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, muotoiluun ja digitaalisuuteen sekä liikuntaan, hyvinvointiin ja elämyksiin liittyvää osaamista ja palveluita Lahden kaupunkiseudulta löytyy. Sivustojen FIND-hakuosioista on helppo hakea ja löytää yhteistyökumppaneita, alihankkijoita, investointikohteiden toteuttajia tai tuote- ja palvelutoimittajia. Näistä kolmesta eri FINDista löytyy yhteensä jo noin 120 yrityksen esittelyt ja tiedot.

Designlahti- ja Welltechlahti-sivustot on jo julkaistu. Kiertotaloutta ja älykkäitä ratkaisuja esittelevän Smartlahti-sivuston LADEC julkaisee ja esittelee Lahden Tiedepäivässä torstaina 9.11.

Suomenkielinen Design Lahti -sivusto

on suunniteltu lähinnä paikalliseen käyttöön ja kotimarkkinoille. Sivustolta löytyy muotoilijoiden ja suunnittelijoiden asiakkaita, suunnittelijoita itseään ja alueen asukkaitakin kiinnostavaa tietoa muotoilun hyödyistä, palveluista, rahoituksesta, tapahtumista.

Design Lahti -sivuston FIND-osiosta löytyvät suunnittelun, muotoilun ja markkinoinnin eri osa-alueiden ammattilaiset kätevillä palveluhakusuodatuksilla.

Smart ja Welltech Lahti -sivustot

on tehty kansainvälisestä näkökulmasta ja ovat tästä syystä englanninkielisiä.

Smart Lahti nostaa esiin Lahden seudulla jo toteutettuja sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia avaavia älykkäitä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, esimerkiksi kierrätykseen, liikkumiseen ja rakentamiseen liittyen.

Welltech Lahti esittelee kansainvälisille markkinoille tähtääviä hyvinvointi- ja liikunta-alan sekä terveysteknologian yrityksiä ja osaamisalueita. Welltech-sivusto on suunnattu ennen kaikkea kansainvälisiin esittelytarkoituksiin, ja myös yritykset voivat hyödyntää sitä omissa vientiprojekteissaan.

Welltech-sivustosta on julkaistu jo myös kiinankielinen versio, ja venäjän- ja japaninkieliset versiot ovat tulossa. Smart-sivustolle julkaistaan myöhemmin myös venäjän-, kiinan- ja japaninkielistä sisältöä.

- Olemme huomanneet, että kaupunkiseutumme osaamista esittelevälle, ajantasaiselle aineistolle sekä eri osaamista tarjoavien paikallisten yritysten hakuesittelysivustoille on ollut todella tarvetta. Nyt meillä – ja kenellä tahansa tarvitsevalla - on aina tarpeen tullen käytettävissä oleva verkkoaineisto, jota voi käyttää vaikka vienninedistämismatkoilla, tai esiteltäessä Lahden seutua yritysten sijoittumiskohteena, kertoo yritysympäristön kehittämisestä vastaava LADECin johtaja Tomi Tura.

Kunkin kolmen sivuston sisältämistä FIND-osioista löytyvät helposti esimerkiksi Lahden kaupunkiseudun uusiin kehityskohteisiin paikalliset toteuttajat tai kumppanit. - Tai sopivimmat paikalliset ammattilaiset avuksi tuotekehitysprojekteihin, liiketoiminnan digitalisointiin, brändin rakentamiseen ja viestintään.

Sivustojen logot ja ilmeen on suunnitellut lahtelainen Jalo Toivio. Teknisen toteutuksen on tehnyt lahtelainen Aikadesign Oy. LADEC vastaa sivustojen ylläpidosta, päivityksistä ja kehittämisestä myös jatkossa.

Näkyvyys sivustoilla on maksutonta. Mukaan pääsevät LADECin omistaja-rahoittajakunnissa (Hollola, Lahti ja Orimattila) toimivat yritykset.

Lisätietoa:

Design Lahti
www.designlahti.fi ja www.designlahti.fi/find
Päivi Tirkkola | paivi.tirkkola(at)ladec.fi | 0400 232 224

Smart & Clean Lahti
www.smartlahti.fi ja www.smartlahti.fi/find
Johanna Kilpi-Koski | johanna.kilpi-koski(at)ladec.fi | 050 400 0793

Wellbeing & Healthtech Lahti
www.welltechlahti.fi ja www.welltechlahti.fi/find
Isto Vanhamäki | isto.vanhamaki(at)ladec.fi | 040 727 6376

---
Design Lahti -teemasivusto on toteutettu osana LADECin 1.1.2015 - 30.11.2016 hallinnoimaa, Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan Aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta rahoittamaa Co-Design Bay -hanketta. Sivuston FIND-hakuosio on toteutettu osana LADECin 1.6.2016 - 31.12.2017 toteuttamaa Lahti Design Centre – Muotoilulla kasvua -yhteishanketta, jota hallinnoi Suomen Muotoilusäätiö. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta”.  www.designlahti.fi | www.designlahti.fi/find

Smart & Clean Lahti (Smart Lahti) -teemasivusto on osa vuosina 2016-2017 kolmen maakunnan (Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan) yhteistoiminta-alueella, Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella toteutettavaa ”Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa” (nk. ELLI) -hanketta. Sivuston FIND-hakuosio on toteutettu osana LADECin 1.7.-2016-30.6.2017 toteuttamaa ”Kohti älykästä resurssitehokkuutta - Lahden kaupunkiseudun innovaatioklusteri” -hanketta, jota rahoitti Tekes osana ”INKA Innovatiiviset kaupungit -rahoitusohjelmaa”.  www.smartlahti.fi | www.smartlahti.fi/find

Wellbeing & Healthtech Lahti (Welltech Lahti) -sivustot ovat osa LADECin 1.8.2016 - 31.12.2017 toteuttamaa ”Kokeillen kasvuun - Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille” (KOKKA) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta”.  www.welltechlahti.fi | www.welltechlahti.fi/find