Yrittäjyyden ekosysteemi

Hankkeen nimi
Yrittäjyyden ekosysteemi
Rahoitusohjelma
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus
Toteutusaikataulu
1.1.2017 - 31.12.2018
Diaarinumero
125/00.01.05.05/2016
Budjetti
287 142 e
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lahden seudulle yrittäjyyden ekosysteemi ja kehittää siihen liittyvää toimintaympäristöä ja työskentelytapoja, jotka lisäävät seudun houkuttelevuutta yrittäjyysympäristönä ja houkuttelevat puoleensa yrittäjyydestä kiinnostuneita osaajia.

Yrittäjyyden ekosysteemi -hankkeessa keskitytään vauhdittamaan erityisesti Lahden kaupunkiseudun uusyritysperustantaa ja uusien kasvuyritysten syntyä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla saadaan kasvatettua yrittäjyyden innostusta Lahden seudulla, etsitään ja löydetään yrittäjyysideoita ka -aihioita, kehitetään yrittäjien ja yritysverkostojen osaamista sekä saadaan tätä kautta synnytettyä alueelle uusia yrityksiä ja kasvatettua alueen osaamispohjaa.

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan keinoja, joilla saadaan aiempaa vahvemmin alueen toisen asteen, ammattikorkeakoulun sekä yliopistojen opiskelijoita innostumaan uusien tuote- ja palveluideoiden kehittämistyöstä ja sitä kautta yrittäjyydestä erilaisin tekemistä rohkaisevin keinoin. Tavoitteena on myös kehittää korkeakoulujen ja kehitysorganisaatioiden yhteinen palvelutarjotin, palvelupolku ja siihen liittyvät sähköiset palvelumallit yrittäjäasiakkaille. Konkreettisena yhteistyön pilottina lanseerataan lajissaan ensimmäinen korkeakoulujen, alueella toimivien yritysten ja kehitysorganisaatioiden tuottama Lahti Venture Program yrittäjyyttä harkitseville henkilöille ja startup-yrityksille.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
HY/toiminnanohjaus/Lahden yliopistokampus (Helsingin yliopisto), Lappeenrannan Teknillinen yliopisto (LUT Lahti), Lahden Ammattikorkeakoulu Oy (LAMK), Nordic Innovation Accelerator Oy (NIA)
Yhteyshenkilö
Krista Mäkelä
krista.makela@ladec.fi
+358 50 5718 885