Yli pahimmasta - Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu

Hankkeen nimi
Yli pahimmasta - Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu
Rahoitusohjelma
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)
Toteutusaikataulu
1.5.2020 - 30.9.2020
Budjetti
28 528 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on tarjota Lahden seudun (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila ja Padasjoki) pk-yrityksille riittävä neuvonta- ja ohjauspalvelu koronakriisin akuuttiin vaiheeseen. Hankkeen avulla pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni pk-yritys saa tarvitsemansa neuvonnan. Päämääränä on tarjota yrityksille paremmat edellytykset säilyä hengissä kriittisimmästä vaiheesta, jossa liiketoiminta on pysähtynyt tai radikaalisti vähentynyt.
Hankkeen avulla suunnitellaan ja toteutetaan tehostettu, kriisiapuun kohdistettu neuvontapalveluprosessi, joka vastaa moninkertaistuneeseen palvelutarpeeseen.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Ville Uimonen
ville.uimonen@ladec.fi
+358 50 574 3222