Viljaklusterin tiekartta kohti vuotta 2030

Hankkeen nimi
Viljaklusterin tiekartta kohti vuotta 2030
Rahoitusohjelma
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)
Toteutusaikataulu
1.2.2021 - 30.9.2021
Budjetti
19 968
Hankkeen kuvaus
Tavoitteena on löytää hankkeen aikana sellaisia aihioita ja yhteistyömalleja, jotka mahdollistavat merkittävien uusien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisen ja käyttöönoton pidemmällä aikavälillä. Hankkeessa tunnistettavia kehitysaihioita ja -teemoja edistetään hankkeen päätyttyä joko yritysryhmien omina kehityshankkeina tai laajempina, yritysten ja korkeakoulujen yhteisinä kehityshankkeina eri rahoituslähteitä hyödyntäen.

Tulokset: 
1. Selvitystyö viljaklusterin yritysten kehittämistarpeista sekä tarvittavista resursseista.
2. Alustava suunnitelma elintarvikealan kehitysympäristön toteuttamiseksi.
3. Viljaklusterin strategia vuoteen 2030.
Pitkällä tähtäimellä hankkeessa käynnistettävät toimenpiteet tuovat alueelle uusia investointeja sekä synnyttävät kehitysympäristön mikä mahdollistaa yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön sekä alan jatkuvan uudistumisen. Hankkeen toimenpiteet nostavat alan jalostusarvoa ja auttavat löytämään uusia liiketoiminta-alueita.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Jari Eskola
jari.eskola@ladec.fi
+358 40 821 6403