Uuttoprosessin hyödyntäminen energiantuotannon arvoketjussa

Hankkeen nimi
Uuttoprosessin hyödyntäminen energiantuotannon arvoketjussa
Rahoitusohjelma
Maakunnan kehittämisraha
Toteutusaikataulu
1.10.2018 - 30.9.2019
Diaarinumero
150/00.01.05.21/2018
Budjetti
70 840 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on kehittää uuttoprosessia, jossa saadaan arvojakeet kannoista kiertoon. Hankkeessa jatketaan uuden kasvualan kehittämistä ja siihen liittyvän alan osaamisen lisäämistä. Hankkeessa pyritään vähähiilisiin ratkaisuihin edistämällä metsän ravinnekiertoa. Hanke lisää alueen metsien monipuolista hyötykäyttöä jalostamalla hyödyntämättömiä puupohjaisia jakeita erikoistuotteiksi. Uuttamisen jälkeen jäljelle jäänyt biomateriaali poltetaan biovoimalaitoksessa, jonka tuhka edelleen hyödynnetään metsälannoitteiden valmistuksessa. Lopuksi ravinteet levitetään metsään lannoitteena. Kokonaisuudessaan tässä muodostetaan metsän paikallinen ravinnekiertoarvoketju.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi
+358 40 521 6071