Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin

Hankkeen nimi
Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.5.2017 - 30.4.2019
Diaarinumero
A73079
Budjetti
640 000 €
Hankkeen kuvaus
Suomen talvikaupungit Lahti, Rovaniemi ja Helsinki ovat muodostamassa talviosaamisen verkostoa, jossa kaupunkien matkailun ja elinkeinoelämän toimijat (alueorganisaatiot, tapahtumatoimijat, matkailuyritykset, urheiluopistot, muut
matkailu- ja tapahtumasidonnaiset toimijat) saadaan entistä aktiivisemmin toimimaan kansainvälisillä markkinoilla keskenään yhteistyössä ja kehittämään kohdemarkkinoille (Aasia: Kiina, Etelä-Korea) sopivia talvimatkailutuotteita tai
vastaavasti saamaan nykyisille jo olemassa oleville tasokkaille tuotteille ja palveluille uusia markkinoita. Talvikaupunkien verkosto on uusi toimintamalli, jonka avulla haetaan yli maakuntarajojen uutta osaamista (yhteistyötoimintamallin kehittäminen). Tavoitteena on kehittää talviosaamisesta kiinnostuneille Kiinan ja Etelä-Korean markkinoille asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita yhdistämällä eri tahojen osaamista. Hankkeessa keskitytään myös viennin edistämiseen: talviurheilu- ja talvitapahtumaosaamisen vientiin, hyvinvointi-, liikunta- ja urheiluteknologiaan sekä urheiluun ja liikuntaan liittyviin tuotteisiin.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seutu - Lahti Region Oy
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Isto Vanhamäki
isto.vanhamaki@ladec.fi
+358 40 727 6376