Smart & Clean -kokonaisuuden käynnistäminen

Hankkeen nimi
Smart & Clean -kokonaisuuden käynnistäminen
Rahoitusohjelma
Maakunnan Kehittämisraha
Toteutusaikataulu
1.9.2016 - 31.12.2017
Budjetti
100680
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on valmistella keskeiset Lahden Smart & Clean -säätiölle esittämät kehittämiskohteet toteuttaviksi ja rahoitettaviksi toimenpiteiksi. Hanke määrittää valittujen kohteiden tarpeet ja pk-yritysten referenssitarpeet Smart & Clean -kokonaisuudessa.

Keskiössä on mm. Hennalan alueen uusi sähköisen liikenteen malli, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa, uusia palveluiden kehittämismalleja Lahti Aqvan avointa dataa hyödyntäen, vt 12 uudistamiseen liittyviä uusia cleantech-ratkaisuja ja kiertotaloutta edistäviä sisältöjä ja alueen pk-yritysten mukaanpääsy entistä laajemmin pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hankkeiden toteutukseen.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Yhteyshenkilö
Johanna Kilpi-Koski
johanna.kilpi-koski@ladec.fi
+358 50 400 0793