Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY"

Hankkeen nimi
Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY"
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.9.2018 - 31.12.2020
Diaarinumero
A74183
Budjetti
475 885 €
Hankkeen kuvaus
Maakuntastrategian yhdeksi älykkään erikoistumisen teemaksi on valittu kiertotalous painottuen materiaalikiertoihin, biotalouteen ja edelläkävijyyteen. Tämä hanke tukee vahvasti tätä teemaa ja sen painotuksia. Hankkeessa jatkojalostetaan pääasiassa kompostia ja tuhkaa uudeksi orgaaniseksi kierrätyslannoitteeksi hyödyntäen alueen massavirtoja. Orgaanista kierrätysmetsälannoitetta ei ole vielä markkinoilla. Epäorgaanisia metsälannoitteita kyllä löytyy. Yhdyskuntalieteperäisen kompostin käytölle pitää löytää uusia käyttötarkoituksia. Mm. viljojen loppukäyttäjät eivät halua ostaa tuotteita, joihin on käytetty mm. viljaa, jonka maaperää on parannettu yhdyskuntalietekompostista peräisin olevalla maanparannusaineella. Kuluttajat ja markkinoita säätelevät tahot ovat nostaneet esille yhdyskuntalietteessä olevat lääkeaineet ja hormonit.

Päijät-Hämeen visiona on olla ympäristöosaamisen maailmanluokan kumppani, jota tämä hanke tukee. Hanke edistää kiertotalous-ekosysteemiä Lahden alueella lisäämällä alueellisten materiaalivirtojen; kompostoidun yhdyskuntalietteen ja metsä- ja energiateoll. tuhkien, hyötykäyttöä niiden jalostusarvoa nostamalla. Hankkeessa todennetaan org. kierrätyslannoitteen tuotantoprosessi tehdasmittakaavassa, tuotteistetaan kierrätyslannoite sekä selvitetään kierrätyslannoitteen käytön reunaehdot (lainsäädäntö, lannoitus-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset). Tätä ei ole vielä Suomessa tehty.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Aalto-korkeakoulusäätiö
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Luonnonvarakeskus LUKE
Yhteyshenkilö
Johanna Kilpi-Koski
johanna.kilpi-koski@ladec.fi
+358 50 400 0793