Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle

Hankkeen nimi
Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.6.2018 - 31.12.2020
Diaarinumero
A74007
Budjetti
160 980
Hankkeen kuvaus
Hanke muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta, jossa selvitetään viljasivuvirtojen käyttöä pussipaperin ja pakkauskartongin valmistuksessa (osa 1) sekä lisätään alueen kansainvälistä tunnettuutta kartoittamalla yritysten halukkuus ottaa käyttöönsä esim. EU Quality- tai Wellamo logo ja tehdään animaatio Päijät-Hämeen Viljaklusterista kv-viestintää tukemaan (osa 2). Molemmat hankkeen osat tukevat Maakuntastrategian ja -ohjelman teemoja. Päijät-Hämeen maakuntastrategiassa ja -ohjelmassa panostetaan jatkossakin kiertotalouteen, sivuvirtojen jatkojalostamiseen ja alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Yhteyshenkilö
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi
+358 40 521 6071