NANORAUTA

Hankkeen nimi
NANORAUTA
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.9.2019 - 31.3.2022
Diaarinumero
A75234
Budjetti
424 700 €
Hankkeen kuvaus
NANORAUTA-hanke vastaa hankkeen taustalla vaikuttavassa TANIA -projektissa (Interreg Europe) ja sen päijäthämäläisessä PIMA -puhdistuksen parissa toimivista yrityksistä ja viranomaisista koostuvassa sidosryhmässä kartoitettuihin tarpeisiin edistää paikan päällä kohteessa tehtävää pilaantuneiden alueiden (PIMA) puhdistusta, kehittää PIMA -sektorin liiketoimintaa ja helpottaa PIMA -hallinnon käytäntöjä. NANORAUTA-hankkeessa Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu tiivistävät päijäthämäläisistä korkeakouluista, yrityksistä ja viranomaisista muodostuvaa PIMA -puhdistussektorin osaamiskeskittymää ja tuovat alueelle kansainvälistä osaamista. Kartoittamalla ja käymällä viranomaisten kanssa vuoropuhelua PIMA -
puhdistukseen liittyvistä hallinnollisista haasteista, sekä ottamalla käyttöön ja tekemällä liiketaloudellisesti kannattavaa uudesta PIMA -puhdistusmenetelmästä (nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaatio) hanke lisää Päijät-Hämeen PIMA -kunnostuksen tietotaitoa ja edistää PIMA -puhdistuksen parissa toimivien yritysten liiketoimintaa. Hankkeen myötä Päijät-Hämeen alueella PIMA -sektorin kansainvälinen yhteistyö, liiketoiminta ja osaaminen monipuolistuvat, PIMA - puhdistukseen liittyvät hallinnollisia käytännöt helpottuvat ja uusia tehokkaita puhdistusmenetelmiä käytetään
monipuolisesti hyödyntäen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. 

NANORAUTA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset tukevat Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaa ja -strategiaa (2018 – 2021). NANORAUTA-hankkeessa esitelty uusi puhdistusmenetelmä on nopeampi, kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin perinteisemmät PIMA -puhdistusmenetelmät. Tämän uuden menetelmän käyttöön oton myötä NANORAUTA-hanke mahdollistaa haitallisten yhdisteiden poistamisen maaperästä ja pohjavedestä tehokkaasti, mikä edistää ympäristön hyvää tilaa ja estää haitallisten yhdisteiden leviämisen ja mahdollisuuden
vahingoittaa kasvillisuutta ja eliöitä. Hankkeessa esitelty puhdistusmenetelmä vähentää myös liikkumisen, logistiikan ja maan ylös kaivamisen tarvetta PIMA -kohteissa, mikä hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää luonnonvorojen kestävää käyttöä. Hankkeessa korkeakoulujen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä jalkautettu uusi ja innovatiivinen PIMA -puhdistusmenetelmä lisää maakunnan PIMA -sektorin yritysten kilpailukykyä ja avaa ovet kansainväliselle yhteistyölle ja osaamisen vaihdolle ja lisää alueen vetovoimaisuuta yritysten ja tulevien opiskelijoiden keskuudessa. Näin hanke kasvattaa ja kehittää alueen jalostusarvoa kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää t&k&i -yhteistyön muodostumista yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten välillä sekä mahdollistaa uusien sukupuolineutraalien PIMA -sektorin työpaikkojen muodostumisen. NANORAUTA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset edistävät Päijät-Hämeen alueen taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden tavoitteita.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Helsingin yliopisto
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, LAB ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö
Tomi Tura
tomi.tura@ladec.fi
+358 50 323 1050