Korin Yrittäjien juhla- ja tapahtumapalvelut

Hankkeen nimi
Korin Yrittäjien juhla- ja tapahtumapalvelut
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Toteutusaikataulu
1.3.2018 - 1.7.2020
Diaarinumero
67723
Budjetti
35 920 €
Hankkeen kuvaus
Tavoitteena on luoda hankkeessa mukana olevien yritysten yhteinen palvelukonsepti monipuolistamaan yritysten ja alueen palvelutarjoamaa juhla- ja tapahtumapalvelu sektorilla. Hankkeessa
toteutettavien toimenpiteiden avulla saadaan luotua alueelle kokonaisvaltainen, moderni palvelukokonaisuus, jonka avulla keskittymän ja alueen yritysten palvelujen kysyntä saadaan kasvuun ja keskittymän koko potentiaali käyttöön. Samalla lisätään myös alueen mielenkiintoisuutta matkailun näkökulmasta. Tarkoituksena on lisäksi päivittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin- ja markkinoinnin osaaminen digiaikaan, saada käyttöön uusia markkinointikanavia ja työkaluja, sekä lisätä yrittäjien osaamista liiketoimintaan liittyvillä osa-alueilla, sekä lisätä yhteistyötä, keskinäistä verkostoitumista ja sparrausta mikroyrittäjien välillä.
Rahoitusviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Yhteyshenkilö
Krista Mäkelä
krista.makela@ladec.fi
+358 50 5718 885