Kiertotaloudella kasvua viljaklusterille

Hankkeen nimi
Kiertotaloudella kasvua viljaklusterille
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.8.2016 - 30.6.2018
Diaarinumero
A71930
Budjetti
170000
Hankkeen kuvaus
Hankkeen kuvaus EU-komissio on nostanut kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi prioriteetiksi, jolla vauhditetaan Euroopan kestävää talouskasvua, lisätään kilpailukykyä ja työpaikkoja. Myös Lahden kaupunkiseudun ja valtion väliseen kasvusopimukseen on esitetty, että Lahden seutu toimii edelläkävijänä kiertotalouden kehittämisessä. Kiertotalouden kehittämisympäristöinä toimivat mm. yksityisen sektorin, kuten elintarvikeklusterin biotuote- ja energiahankkeet (biotalous). Maakuntaohjelman keskeisin tavoite on löytää biotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Päijät-Hämeessä on Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Suurin osa alan toimijoista kuuluu Viljaklusteriin, jonka vahvuutena on mittava alkutuotanto sekä tiivis yhteistyö ja kumppanuus koko jalostusketjussa. Viljaklusterin tavoitteena on vahvistaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja tätä kautta nostaa alan jalostusarvoa ja löytää uusia liiketoiminta-alueita. Bio- ja kiertotalousteemat tarjoavat tärkeitä työkaluja klusterin yritysten energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämisessä sekä uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää seuraavat asiat:

1.   Biosivuvirtojen muodostuminen ja niiden hyödyntäminen
2.   Lämmöntalteenottokohteet ja syntyvän lämpöenergian hyödyntäminen
3.   Hiilidioksidin talteenotto käymisprosesseista
4.   Leseiden hyödyntäminen ligniinin tuotannossa 

Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi
358405216071