Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen nimi
Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.3.2016 - 31.8.2018
Diaarinumero
A72067
Budjetti
995449
Hankkeen kuvaus
Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Kiertotalouden mahdollisuudet on tunnistettu niin EU:n kiertotalouspaketissa, kansallisesti
hallitusohjelmassa kuin Päijät-Hämeessäkin.

Kiertoliike-projektissa luotavan Päijät-Hämeen kiertotalousmallin ja kiertotalouteen siirtymisen road mapin päätavoitteena on edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa maakunnan kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena
on tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta kiertotalouden suuntaan, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa
kiertotalouteen liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yksi tavoite on toiminnan kansainvälistäminen.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden Työn Paikka Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Muovipoli Oy
Yhteyshenkilö
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi
+358 40 521 6071