KiertoKuja

Hankkeen nimi
KiertoKuja
Rahoitusohjelma
REACT-EU:n EAKR 2014-2020
Toteutusaikataulu
1.8.2021 - 31.5.2023
Diaarinumero
A77983
Budjetti
368 957€
Hankkeen kuvaus
Tämän hankkeen päämääränä on laajentaa Kujalan bioraaka-ainetehtaan raaka-ainepohjaa ja tuotevalikoimaa taloudellisesti kannattavan ja kestävän liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Hankkeessa keskitytään kierrätyslannoitteen tuotekehityksen ja liiketoiminnan pilotoimiseen. Näitä toimintamalleja voidaan jatkossa hyödyntää muiden Kujalan bioraaka-ainetehtaan tuotteiden tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa. Vahvistamme Kujalan kierto- ja biotalousekosysteemiä yhdistämällä sivu- ja raaka-ainevirtoja kiertotalouslannoitteeseen isommaksi kokonaisuudeksi, josta saataneen taloudellisesti kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa, joka kehittää kokonaiskestävyyttä ja systeemistä muutosta. Päivitämme myös uuden tilanteen mukaisesti lannoitetehtaan investointilaskelmat ja olemme aktiivisesti luomassa sekä vahvistamassa kierrätyslannoitteiden markkinoita.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tdl, Lahden toimipiste
Yhteyshenkilö
Piia Sydänmaa
piia.sydanmaa@ladec.fi
+358 50 386 3919