Jaa sivu

Tiivistä yhteistyötä puukerrostalon arkkitehtisuunnittelussa


Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy on toimistona edelläkävijä puukerrostalojen suunnittelussa. Yhteistyötä LADECin kanssa toimisto on tehnyt muun muassa As Oy Heinolan PuuMeran suunnitteluvaiheessa ja tämän jälkeen Vantaan asuntomessuille vuonna 2015 valmistuneen 186 asuntoa käsittäneen puukerrostalokorttelin osalta.

LADECin järjestämiin puukerrostalojen rakentamista käsitteleviin seminaareihin osallistunut toimitusjohtaja Heikki Vuorelma näkee puukerrostalojen suunnittelun mielenkiintoisena tulevaisuuden vaihtoehtona, joka kiinnostaa myös Lahden alueen rakennuttajia. Puu otetaan yhä useammin tarkasteluun eri hankkeita suunniteltaessa.

Vuorelma kertoo, että yhdessä Lahden tilakeskuksen ja LADECin kanssa tutkitun mahdollisuuksia valmistaa puuelementeistä ns. konttikouluja ja -päiväkoteja. Niiden liikuteltavuus mahdollistaisi sen, että kouluja voitaisiin helposti perustaa uusille asuntoalueille, mistä ne sitten olisi mahdollista taas siirtää toiseen kohteeseen, esimerkiksi jonkun alueen väestörakenteen muuttuessa.

”LADECilla on ollut tärkeä välittäjän rooli suunnittelijoiden ja tilaajien välillä puukerrostalojen rakentamisessa. Saimme Ladecilta pyynnön ehdottaa Lahden Karistonportin asemakaavaan soveltuvia kerrostaloja, joiden esikuvana toimi suunnittelemamme Suomen ensimmäinen viisikerroksinen puukerrostalo Vierumäellä. Ehdotuksemme on herättänyt positiivista innostusta kaupungin edustajissa, jotka ovat sen jälkeen pyytäneet vielä täydentämään mallikuvia.”

Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy
Osakas, arkkitehti Mika Ukkonen

”Puukerrostalorakentamista käsittelevät seminaarisarjat ovat olleet sisällöltään erittäin hyviä. Asioita on käsitelty monipuolisesti eri kantilta. Asiantuntijoiden puheenvuorot ovat tarjonneet paljon uutta tietoa puukerrostalojen hankesuunnittelun lähtökohdista.”

Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy
Toimitusjohtaja Heikki Vuorelma

---
Vuorelma toteutti Lahden Kariston puukerrostaloalueen mallikuvat Lahden kaupungille keväällä 2014.