Jaa sivu

Uusiutuvan energian tutkimuskeskus oli tervetullut investointi


Energia- ja ympäristöteknologian yritys Oilonin tuotteet ja osaaminen perustuvat vahvaan tuotekehitykseen. Tästä syystä uusiutuvan energian tutkimus- ja kehityskeskus Energonin rakentaminen onkin lahtelaisen perheyhtiön näkökulmasta merkinnyt kenties tärkeintä hankekauden aikana saavutettua konkreettista tulosta.

LADECin omistama Energon mahdollistaa siellä vuokralaisena toimivalle Oilonille nyt entistä laajamittaisemman tutkimus- ja tuotekehityksen. Yhtiö kehittää ja testaa keskuksen tiloissa muun muassa lämpöpumppuja, aurinkokeräimiä sekä uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille tarkoitettuja polttimia tai näiden laitteiden hybridiratkaisuja.

Oilonin johto on osallistunut vuosien ajan LADECin järjestämiin Cleantech Venture Day -investointitapahtumiin ja toiminut vastavuoroisesti isäntänä lukuisilla lehdistö- ja asiakasvierailuilla Lahdessa ja Oilonilla. Kiinan Wuxissa järjestetty Cleantech-seminaari toi puolestaan lisää näkyvyyttä yhtiölle tärkeillä Kiinan markkinoilla.

”LADECin koordinoimat suomalaisyritysten yhteishankkeet, kuten jätteenpolttokonsepti Venäjällä, ovat tarjonneet meille arvokkaita liiketoimintamahdollisuuksia. Vastaavia kontakteja ei olisi ollut yhtä helppoa luoda puhtaasti omin voimin. Myös Energonin kaltainen investointi olisi tässä laajuudessa saattanut jäädä toteutumatta ilman osaamiskeskuksen panosta.”

Oilon Oy
Toimitusjohtaja Eero Pekkola