Jaa sivu

Yhteistyön avulla uutta liiketoimintaa


Pienvoimalaitosten sähköntarpeisiin laitteistoja toimittava lahtelainen Nocart tähtää omassa segmentissään alan johtavaksi ratkaisu- ja palvelutoimittajaksi. Yhtiö keskittyy alle 1 MW -voimaloihin, joista monet perinteiset toimijat eivät ole kiinnostuneita tai heillä ei löydy niille soveltuvia tuotteita.

Nocartin kehittämällä sähköntuotantoyksiköllä saadaan tuotettua sähköä kannattavasti lähes mistä tahansa uusiutuvan energian lähteestä kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta. Ratkaisua voidaan soveltaa myös erilaisiin biomassoja hyödyntäviin voimakoneisiin. Yksiköt voivat toimia yleisen sähköverkon rinnalla tai muodostaa itsenäisen saarekeverkon.

Yhteistyö LADECin kanssa on toimitusjohtaja Vesa Korhosen mukaan auttanut yhtiötä saamaan uusia kontakteja, jotka puolestaan ovat tuottaneet kaupantekomahdollisuuksia ja projektiaihioita. Yritysvierailujen ja niiden myötä käytyjen jatkokeskustelujen uskotaankin tuottavan liiketoimintaa, joka ilman yhteistyötä olisi jäänyt saavuttamatta.

”Olemme yhteistyössä Ferroplanin kanssa koettaneet löytää ratkaisua heidän kokoluokan tarpeeseen sopivalle CHP-laitokselle, joka kelpuuttaisi polttoaineeksi myös vaikeampia raaka-aineita kuten hevosenlantaa tai olkea. Laitoksen tehtävänä olisi tuottaa lämpöä ja sähköä teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. LADEC on toiminut hankkeessa koordinaattorina ja samalla linkkinä yritystemme välillä. Hän on myös aktiivisesti pyrkinyt löytämään puuttuvia teknologiapalasia, joiden avulla laitoksesta saataisiin toimiva.”

”LADECin asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut ovat synnyttäneet uudenlaisia ajatuksia ja ideoita myös kotimaan liiketoiminnan kehittämiseen sen rinnalla, että tavoittelemme lisää kasvua kehittyvistä maista.”

Nocart Oy
Toimitusjohtaja Vesa Korhonen