Jaa sivu

Yhteisesiintymiset messuilla houkuttavat pk-yritystä


Kesto- ja erikoismuoveista altaita, säiliöitä, prosessilaitteistoja ja -putkistoja valmistava hollolalainen Ekomuovi markkinoi tuotteitaan sekä kotimaahan että lähialueille. Yritys keskittyy myös ympäristöteknologiaan liittyviin tuotteisiin ja valmistaa muun muassa erilaisia ilmanpuhdistuslaitteistoja.

Ekomuovin tuotteita käytetään puhtaanveden- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa, pintakäsittelylaitoksissa, kemianteollisuudessa ja laboratorioissa. Yksi merkittävistä asiakkaista on Pietarissa sijaitseva Vodokanalin jätevesilaitos, jonne Ekomuovi on toimittanut useita fosforin poistoon käytettäviä kemikaalisäiliöitä ja annostelulaitteistoja.

LADECin järjestämät useamman yrityksen yhteiset messumatkat ovat tarjonneet vientiin panostavalle pk-yritykselle vaivattoman ja myös kustannustehokkaan keinon löytää potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kotimaan lisäksi erityisesti Venäjällä ja Saksassa.

Yrityksen hallinnosta ja markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja Esa Pykälä on vuosien kuluessa tehnyt yhteistyötä useamman LADECin kansainväliseen liiketoimintaan erikoistuneen asiantuntijan kanssa. Hän sanoo olevansa hyvin tyytyväinen saamaansa palveluun. Yksin messuille lähteminen olisi työlästä ja kallista.

”Ilman LADECin tarjoamaa mahdollisuutta osallistua yhteisille messuosastoille emme olisi yhtä aktiivisesti kyenneet suuntaamaan vientimarkkinoille. Varsinkin Venäjällä LADECin kielitaitoiset ja paikallisia markkinoita tuntevat asiantuntijat ovat suureksi avuksi.”

Ekomuovi Oy
Toimitusjohtaja Esa Pykälä