Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Kansainvälistyminen on liiketoiminnan muutosprosessi, jonka tavoitteena on uusille markkinoille laajentuminen


Toimivalle yritykselle Kansainvälistyminen Pienyritykselle 25.4.2023

LADECin Kansainvälistymisen kasvupolku -hankkeen työpajassa Lahden Sibeliustalolla 18.4.2023 yrityksiä autettiin tunnistamaan liiketoiminnan osa-alueita, jotka tulisi olla huomioituna ja tunnistettuna ennen konkreettisiin laajentumistoimenpiteisiin ryhtymistä. Päivän aikana yrityksiä heräteltiin pohtimaan laajentuvaan liiketoimintaan liittyviä tarpeita, tavoitteita, osaamista ja muuttujia. 

Kansainvälinen kasvupolku -hanke auttaa yrityksiä vauhdittamaan kansainvälistä kasvua  

Viime vuosina pandemia ja nopeasti muuttunut geopoliittinen tilanne Euroopassa vei ymmärrettävästi monen yrityksen kansainvälistymissuunnitelmilta pohjan alta. Pienelle osalle se taas on avannut uusia markkinamahdollisuuksia. LADECin koordinoima, Kansainvälistymisen kasvupolku -hanke on puolitoistavuotinen, Lahden seudulla alueellista vientitoimintaa aktivoiva hanke, jossa opetellaan lukemaan vientimarkkinoiden signaaleja.  

- Tämä on hyvin konkreettinen, yritysten innovoima hanke. Taustalla on myös Lahden seudun julkisten toimijoiden vuosikymmenten kokemus siitä, mitä haasteita päijäthämäläisillä yrityksillä tulee vastaan, kun tavoitteena on globaali kasvu. Yritykset kaipaavat verkostovoimaa vientinsä tueksi ja tämän tyyppinen työpaja on hyvä tapa kohtauttaa toimijoita, joilla on sama suunta, kertoo LADECin liiketoimintakehittäjä Mikko Kyle.  

Kansainvälistymisen edellytykset  

Yrityksillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä kansainvälistyminen käytännössä on. Yhdelle se on uusi tukijalka toiminnalle, toiselle riskitekijä. Kansainvälistyminen on muutosprosessi, jonka tavoitteena on uusille markkinoille laajentuminen. Onnistunut kansainvälistyminen on pysyvä osa strategiaa, ja sen voi käynnistää niin proaktiiviset (työntävät) tai reaktiiviset (vetävät) syyt, tai jokin näiden yhdistelmä. Kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä kansainvälistymisen käynnistää hyvin usein sisäinen kasvunhalu, ja vielä tarkemmin sanottuna johdon halu laajentua markkinoilta tulevien signaalien siivittämänä, jotka vetävät liiketoimintaa uuteen suuntaan.   

Päijät-Hämeessä toivotaan kansainvälistymisen ohjaavan rohkeammin toimintaa 

Päivässä mukana ollut LADECin liiketoimintakehittäjä Pentti Meriläinen on tutustunut hankkeen myötä eri maissa toimivien yritysten eroihin siinä kuinka paljon mahdollisuus kansainvälistymiseen ohjaa yrityksen päätöksentekoa, ja myös kotimaassa eroja on nähtävillä: ”Ei tarvitse mennä kuin pääkaupunkiseudulle, jossa kansainvälistymisikkuna on auki selvästi useammin ja aiemmin kuin päijäthämäläisillä yrityksillä. Myös nuoremmilla yrittäjillä on usein luonnostaan kansainvälisyyteen nojaava ajattelutapa, joka ohjaa yrityksen toimintaa”, Meriläinen kertoo.

Tätä rohkeutta ja ajattelutapaa tarvittaisiin enemmän myös Päijät-Hämeeseen, sillä alueella on paljon osaamista ja tuotteita, joille löytyy kysyntää uusilta markkinoilta. Vientipotentiaalin tunnistaminen saattaa olla vaikeaa toimintaa sisältäpäin tarkasteltaessa ja siihen voi auttaa ulkopuolinen näkökulma ja uusiin verkostoihin astuminen, joiden avulla yritys voi saada tarvittavan kasvuponnistuksen.

Kansainvälistyminen on riskien hallintaa 

Kannattava liiketoimintaa vaatii yrityksissä yhä enemmän uutta osaamista, tuotannon tehostamista ja ennustettavuutta. Ennustettavuuteen vaikuttaa oman toiminnan ohjaaminen, mittaaminen ja tiedon hyödyntäminen. Toimintaympäristömme ennustettavuus on yhä hankalampaa, jolloin sopeuttaminen ja nopea reagointi nousee keskiöön.  
 
LADECin liiketoimintakehittäjä Krista Mäkelä kertaa kolme päätason muuttujaa, jotka tulee tunnistaa, ja jotka edistävät kansainvälistymiseen liittyvien riskien hallintaa: ”Strategiset muuttujat, liiketoiminnan muuttujat ja toimintaympäristön muuttujat. Mikäli jokin näistä puuttuu, jätetään toiminnassa liian moni asia sattumanvaraan”.   
  
Työpajayrityset konkretisoivat työpajassa tuttuja asioita ja haasteita, joissa LADECin asiantuntijat auttavat neuvontaan tulevia yrityksiä. ”Kansainvälistyminen koetaan elefantiksi, jonka haluttaisiin puskevan voimalla uusille apajille.  Autamme eri kokoisia yrityksiä hahmottamaan kansainvälisyys kokonaisuutena ja purkamaan oma polku yksittäisiksi askeliksi, jotta kaikki oleellinen tulee huomioitua. Tarkastelemme myös yrityksen koko toimintaketjua ja miten sen jokainen lenkki vastaa uusien markkinoiden vaatimuksiin. Mietimme yrityksen kokonaisosaamista aina brändiä myöten kohdemarkkinoiden näkökulmasta”, LADECin liiketoimintakehittäjät summaavat.    

Kansainvälistymispotentiaalin tunnistaminen   

Päivän aikana työpajaa ohjannut LADECin Krista innoitti yritykset työstämään mm. seuraavia kysymyksiä, joiden avulla kansainvälistymisvalmiuden arviointi lähtee sujuvasti käyntiin:  

  • mihin perustuu oma kilpailuetumme uusilla markkinoilla?  
  • tunnemmeko markkinat, toimintatavat ja luvat, joita laajentumiseen tarvitaan?   
  • paljonko kansainvälistyminen meille maksaa?     

”Niin, ja jotta voi olla uskottava uudessa ympäristössä, tulisi referenssit olla kunnossa”, huikkaa loppuun Pentti Meriläinen.  

LADEC auttaa, kun kasvu ja kansainvälistyminen kutkuttaa. Autamme kirkastamaan toimintanne vision ja tunnistamaan riskit. Ota yhteyttä ja kutsu neuvojamme käymään – maksuttomasti tietenkin! 


Lisätietoa:
Mikko Kyle 
Pentti Meriläinen 
Krista Mäkelä
---
Teksti: Anri Vuori, LADEC
---
Kansainvälistymisen kasvupolku -hanke on LADECin koordinoima hanke, jota rahoitetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE). 

vellamo.jpg