Jaa sivu

Yritysverkostot

Kehitämme ja palvelemme Lahden seudun yritysten yhteistyöverkostoja. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä hyödyntämään yhteistyökumppanuuksia mahdollisimman tehokkaasti oman liiketoimintansa kehittämisessä.

Palvelujamme yritysverkostoille ja –klustereille ovat muun muassa:

 • keskinäinen verkostoituminen ja vertaisoppiminen
 • yritysten yhteismarkkinointi (mm. yhteiset messuosastot ja –osallistumiset)
 • LADECin yrityskehityspalvelujen (kansainvälistyminen, tuotekehitys, liiketoiminnan kehityspalvelut) kanavointi verkostoyritysten hyödyksi
 • yhteisten koulutusten ja valmennusten organisointi
 • yhteistyö työvoima-asioissa (rekrytointi, työvoiman keskinäinen hyödyntäminen)
 • tiedontuotanto yrityksille tärkeistä teemoista
 • verkoston osaamisen ja menestystarinoiden viestintä ja markkinointi ulospäin

Yhteistyöverkostot, joissa olemme mukana, perustuvat aina yritysten omiin tarpeisiin ja liiketoimintatavoitteisiin. Olemme edistäneet muun muassa seuraavien yritysverkostojen toimintaa:

 • muotoilupalveluyritykset
 • vesialan vientiverkosto
 • jätteestä energiaa -vientiverkosto
 • hyvinvointialan vientiverkosto
 • terveysliikuntayritykset

LADEC koordinoi kahta jäsenyysperustaista yritysverkostoa, toteuttaen niissä verkostoyhteistyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteismarkkinointiin liittyviä toimia jäsenyritysten tarpeiden mukaan:


Lahti Mechatronics Network

Mekatroniikka-alan muodostavat kone-, metalli-, ja elektroniikka-alan yritykset. Mekatroniikassa yhdistetään perinteinen metalli- ja koneteollisuus moderniin ICT- ja elektroniikkaosaamiseen; valmistetaan "älykästä rautaa". Mekatroniikkaklusteri on Lahden alueen merkittävin teollinen klusteri, jossa on yrityksiä tällä hetkellä noin 700, liikevaihto noin 1,3 miljardia € ja henkilöstömäärä noin 7 100.

Lahti Mechatronics Network (LMN) on mekatroniikkaklusterin aktiivisista jäsenyrityksistä koostuva ydinjoukko, jonka yhteisenä tavoitteena on verkostoyritysten kilpailukyvyn parantaminen, liiketoiminnan edellytysten kehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen verkostoyhteistyötä vahvistamalla.

Tutustu tarkemmin: www.lahtimechatronics.fi

Päijät-Hämeen Viljaklusteri

Päijät-Hämeessä on Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Viljanjalostus on perinteikäs ja samalla moderni elintarviketeollisuuden haara, joka panostaa merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Viljaklusteri työllistää Päijät-Hämeessä noin 2200 henkeä.

Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen vilja-alan yritysten yhteistyöverkosto, jossa on edustettuna päijäthämäläisen viljanjalostuksen arvoketju alkutuotannosta teollisuuteen ja vähittäiskauppaan.

Vuodesta 2003 toimineen Viljaklusterin tavoitteena on edistää yritystensä alueellista verkottumista, tukea viljaa jalostavien yritysten yhteistyötä ja kohottaa elintarvikealan profiilia.

Tutustu tarkemmin: www.viljaklusteri.fi

 Paloklusteri

Paloturvallisuutta monipuolisesti kokoavaan klusterityöryhmään on kutsuttu mukaan paloalan asiantuntijoita tuotteita ja palveluita tarjoavista yrityksistä, tutkimusorganisaatioista ja julkisen sektorin toimijoista.

Paloklusteritoiminnassa järjestämme yhteisiä keskustelu- ja verkottumistilaisuuksia, joissa esitellään alaan liittyviä innovaatioita, ratkaisuja, sekä tietoa paloturvallisuuden edistämisessä.Paloklusterin tavoitteena on koota paloalan yritykset ja asiantuntijat yhteen, verkottaa kumppaneita keskenään ja mahdollisesti synnyttää tapaamisten ja tiedon siirron kautta uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ratkaisuja klusteritoimijoiden välille.

Tilaisuuksissa käsitellään paloalaan liittyviä toimintoja, ratkaisuja, tutkimusta ja kehitystä eri toimijoiden näkökulmista.

Tutustu tarkemmin paloklusteriin