Jaa sivu

Lahtelaisen Stalan komposiittiallas CEG51-57B

Erotu muotoilulla!

Muotoilun keinoin voidaan lisätä paitsi tuotteiden haluttavuutta, myös tuotannon kannattavuutta.

Muotoilu on muutakin kuin kauniin ulkomuodon luomista.

Käyttäjälähtöisen muotoilun, teknologia-, materiaali- ja markkinointiosaamisen yhdistäminen ovat avaimia menestykseen.

Muotoilulla luodaan Lahden seudulle uutta bisnestä, entistä toimivampia julkisia palveluita ja viihtyisämpiä ympäristöjä olla ja elää!

Lue lisää lahtelaisesta muotoilusta - siitä mitä kaikkea se on ja mitä se tarjoaa yrityksille, kaupungille, muotoilijoille, asukkaille: palveluita, työkaluja, tietoa...

www.designlahti.fi

LADEC auttaa Lahden seudun yrityksiä ja kuntia kehittämään kilpailukykyisiä uusia tuotteita ja palveluita - käyttäjien, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet, toiveet ja mielipiteet huomioivalla, kestävällä tavalla!

 

LADECin palvelut muotoilun
hyödyntämiseksi liiketoiminnassa

 • Muotoilutarvekartoitus – Tästä aloitetaan: Mikä ovat juuri Sinun yrityksesi tilanne, suunnitelmat ja tarpeet?
 • Muotoilustrategia ja strategian jalkauttaminen: Neuvoja ja käytännön tukea kaikissa vaiheissa, myös toteuttamisen aikana.
 • Ulkopuolisten muotoilu-, tuotekehitys- sekä markkinointipalvelujen hankinnan sparraus: LADECin kokoama ja ylläpitämä muotoilijarekisteri ja -hakupalvelu Design Lahti FIND. Löydä sivustolta sopivat tekijät. Halutessasi me LADECissa autamme sinua yrityksesi tilanteeseen ja tarpeisiin sopivimman osaajan valinnassa, toimeksiannon laadinnassa ja tarjousten arvioinnissa.
 • Co-Design -muotoiluworkshopit tuote- ja palvelukehityksen tueksi: Kootaan eri alojen osaajat pohtimaan yhdessä yrityksesi casea. Ideointiin ja yhteistyöhön innostava Lahti Design Center -tila.
 • Lahen D -tuotekehityspaneeli: Kaupunkilaisraadin käyttäjäkokemusten ja mielipiteiden kartoittaminen jo tuote- tai palvelukehitysvaiheessa.
 • ProtoLAHTI: Tuote- ja palvelukehityksen toiminta-alusta, johon kuuluvat tilat, laitteet ja prosessit auttavat kehittämään pk-yritysten tuotteita ja palveluita.


Ota yhteyttä, niin neuvomme kuinka muotoilusta tehdään juuri Sinun yrityksesi kilpailutekijä!

Lappalainen Isko

Liiketoimintakehittäjä
Yritysympäristön kehittäminen
+358 44 017 2781
Muotoilun hyödyntäminen liiketoiminnassa
Autan Lahden alueen yrityksiä menestymään muotoilun avulla. Vahvuuteni on ymmärtää liiketoimintaa muotoilun näkökulmasta. Hallitsen koko muotoiluprosessin asiakasanalyysistä tuotteiden, tilojen ja palveluiden muotoiluun. Ennen LADECiin tuloani työskentelin perustamassani muotoilutoimistossa ja sain useita kansallisia ja kansainvälisiä muotoilupalkintoja. Opetan tällä hetkellä vapaa-ajallani Lahden ammattikorkeakoulussa muotoilua.
 

 

Löydä yrityksesi avuksi paikalliset osaajat!

 
 • 3D-mallintajat ja -tulostajat
 • Brändinhallinnan ammattilaiset
 • Digitaalisen median ratkaisujen taitajat
 • Graafiset suunnittelijat ja kuvittajat
 • Huonekalu- ja sisustussuunnittelijat
 • Korusuunnittelijat
 • Koodarit
 • Käytettävyys- käyttäjä- ja käyttöliittymätutkimusten tekijät
 • Mainostoimistot
 • Materiaalin tutkimus - ja testauspalveluiden tarjoajat
 • Multimedia- video- ja äänituotantopalvelut
 • Pakkaus- ja tuotesuunnittelijat
 • Prototypoijat
 • Sisustus- ja tilasuunnittelijat
 • Teolliset muotoilijat
 • Tekstiili- ja vaatetussuunnittelijat
 • Valaisin- ja valaistussuunnittelijat
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelijat
 • Web- ja verkkokauppasivustojen tekijät
 • Workshopien fasilitoijat

Uusi Design Lahti FIND -palveluhakusivusto