Jaa sivu

Cleantechista kilpailukykyä

Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja toimintatapoja, joiden avulla käytetään mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa, hyödynnetään niitä tehokkaasti ja vähennetään ympäristölle syntyviä haittoja.

Energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut voivat tuoda yrityksille merkittäviä säästöjä raaka-aine- ja energiakustannuksissa.

Cleantech tarjoaa myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi energiatuotantoon, materiaalivirtojen hyödyntämiseen, monitorointiin sekä tuotteiden korvaamiseen tai täydentämiseen palveluilla.

LADEC auttaa alueen yrityksiä cleantechin hyödyntämisessä liiketoiminnassa, ja cleantech-alan kasvuyrityksiä saamaan rahoitusta ja kansainvälisiä kumppaneita

  • Tuemme Lahden kaupunkiseudun yrityksiä cleantechin hyödyntämisessä liiketoiminnassa.
  • Autamme cleantech-alan kasvuyrityksiä saamaan rahoitusta ja kansainvälisiä kumppaneita
  • Tarjoamme korkeatasoisia tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristöjä yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.
  • Tuemme myös asiakkaitamme kansainvälisissä vientiprojekteissa.

Tulevaisuudessa panostamme entistä enemmän kiertotalouteen liittyvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

LADECin palvelut alueen cleantech-yrityksille

  • Vientiverkostojen kokoaminen.
  • Yhteyksien luominen potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin kohdemarkkinoilla.
  • Tutkimus- ja tuotekehityskumppanien löytäminen ja t&k-rahoituksen hankinnassa avustaminen.
  • Markkinointiyhteistyö. 

LADECin kasvu- ja kehittämispalvelut
Lahden seudun cleantech-osaaminen ja -liiketoiminta
Lahden seudun cleantech-yritysten esittelyt ja hakupalvelu


Lisätietoja palveluista Lahden seudun cleantech-yrityksille:

 

LADECin osakkuusyhtiö
Nordic Innovation Accelerator Oy

tarjoaa cleantech-yrityksille seuraavia kanavia sijoittajien löytämiseen ja innovaatioiden kehittämiseen: