Yrityspalveluseteli Lahti 2020

Yrityspalveluseteli Lahti 2020

Lahden kaupunki on luonut elvytyspaketin lievittämään yrityksille koronavirustilanteesta aiheutuvia vaikeuksia. Yksi elvytyspakettiin kuuluvista tukimuodoista on Yrityspalveluseteli.

Kaksi eri suuruista Yrityspalveluseteliä - molempien hakuaika päättyy 14.4. klo 23.59

 • 5000 euron suuruinen Yrityspalveluseteli | Mikro- ja pienyrityksille | Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen | Hakuaika 30.3.-14.4.2020 | Lisätietoa ja hakulinkki alla
 • 2500 euron suuruinen Yrityspalveluseteli | Vain mikroyrityksille | Liiketoiminnan kehittämiseen | Hakuaika 6.4.-14.4.2020 | Lisätietoa alla + hakulinkki julkaistaan viimeistään 6.4.
 • Mikroyritykset voivat hakea molempia seteleitä, mutta ehdot täyttävälle hakijalle voidaan myöntää vain jompi kumpi, eli vain yksi seteli.

Yrityspalveluseteleiden saajat arvotaan 17.4.

Hakuajan päätyttyä Lahden kaupungin ja LADECin edustajat tekevät esikarsinnan, eli käyvät saapuneet hakemukset läpi ja tarkistavat, että myöntämisen ehdot täyttyvät.

Seteleiden saajat arvotaan kaikkien määräaikaan mennessä hakemuksensa toimittaneiden, ehdot täyttävien yritysten kesken 17.4.2020. Arvonta suoritetaan siten, että ensiksi arvotaan 5000 euron setelin saajat ja sen jälkeen 2500 euron määräisen setelin saajat. 5000 euron määräisen setelin arvonnassa "voittaneita" ei oteta huomioon 2500 euron setelin arvonnassa. 

Yrityspalveluseteleiden palveluntarjoajat julkaistaan tällä sivustolla

 • Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tarkoitettujen 5000 euron Yrityspalveluseteleiden palveluntuottajien haku päättyi 23.3.2020. Haku oli avoin kaikille myynnin ja markkinoinnin palveluita tuottaville yrityksille.  Hyväksytyt palveluntarjoajat palvelupaketteineen julkaistaan tällä sivustolla maanantaina 6.4.
 • Liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettujen 2500 euron Yrityspalveluseteleiden palveluntuottajien hakuaika on 6.4.-14.4.2020.  Lisätietoa tämän "setelin" palveluntarjoajahausta julkaisemme tälle sivulle lähiaikoina. Lisäksi tiedotamme haun alkamisesta uutiskirjeessämme sekä somekanavissamme.

Lisätietoa:

Päivi Leppänen
Johtaja | LADEC
050 568 7446 | paivi.leppanen@ladec.fi

 

YPS2020_560x292_teksti_seteli.jpg

5000 EURON YRITYSPALVELUSETELI lahti 2020

Lahden kaupunki myöntää Myynnin ja markkinoinnin Yrityspalveluseteleitä yhteensä 50:lle lahtelaiselle alle 50 henkeä työllistävälle mikro- tai pienyritykselle yhteensä 200 000 euroa. Tämän myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tarkoitetun "setelin" suuruus on 5 000 euroa, omavastuu 1 000 euroa ja hakuaika on 30.3.– 14.4.2020.  Hakemuslomake tulee olla lähetetty 14.4. viimeistään klo 23.59. 

Myöntämisen ehdot ja kriteerit

 • Hakija on mikro- tai pienyritys (työntekijämäärä 1-49 henkilöä).
 • Hakijayrityksen kotipaikka JA kiinteä toimipiste on Lahden kaupungissa.
 • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
 • Hakijayrityksellä on oltava halukkuutta uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
 • Yrityspalvelusetelillä hankittavilla toimenpiteillä tai palveluilla tulee olla nähtävissä huomattavaa merkitystä yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä, koska seteliä ei ole tarkoitettu ainoastaan mainonnan rahoittamiseen.
 • Hakijayrityksellä on oltava tilaajavastuun mukaiset velvoitteet kunnossa. Tilaajavastuuvelvoitteiden tila tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.

Yrityspalveluseteliä ei voida myöntää hakijalle,

 • joka toimii samaan aikaan Yrityspalvelusetelin palveluntuottajana;
 • jonka toimialalla on esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle;
 • jolle on myönnetty Lahden kaupungin Yrityspalveluseteli syksyn 2019 haussa.

5000 euron Yrityspalvelusetelin hakuaika on nyt! (30.3.-14.4.) - Linkki hakemuslomakkeeseen tässä:

https://link.webropolsurveys.com/S/980F3F9C136A06DD


Vinkki hakemuslomakkeen täyttöön: Tutustu lomakkeen sisältöön ajoissa ja valmistele lomakkeessa kysyttävät sekä myöntämisehdoissa mainitut tiedot ja tekstisisällöt ennakkoon. Täytä ja lähetä lomake ajoissa ennen hakuajan päättymistä, jottei esim. nettiyhteyksien tökkiessä hakemuksesi myöhästy. Hakemuksen on oltava lähetettynä 14.4.2020 klo 23.59 mennessä.

---

LADEC ottaa yhteyttä kaikkiin 5000 euron setelin saaneisiin yrityksiin, tekee tarvekartoituksen ja auttaa palvelupakettivaihtoehtojen vertailussa

LADECin liiketoimintakehittäjät ottavat arvonnan jälkeen kaikkiin myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tarkoitetun 5000 euron  setelin saajiin yhteyttä, kartoittavat kunkin yrityksen tilanteen ja tarpeet sekä auttavat yrityksiä tavoitteita ja kehittämistarpeita vastaavien palveluntarjoajien ja palvelupakettien vertailemisessa. Valintapäätöksen palveluntarjoajasta ja -paketista tekee kukin setelin saanut yritys itse.

 

lahti_mikroyrityspalveluseteli_2500_560x292.jpg

2500 euron Yrityspalveluseteli Lahti 2020

Liiketoiminnan kehittämisen Yrityspalveluseteleitä Lahden kaupunki myöntää yhteensä 25:lle lahtelaiselle alle 10 henkeä työllistävälle nk. mikroyritykselle yhteensä 50 000 euron lisämäärärahasta. Tämän "setelin" suuruus on 2500 euroa, saajan omavastuu 500 euroa ja hakuaika 6.4.-14.4.2020. Seteli tulee käyttää liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi digitalisaatioon tai palvelumuotoiluun. 

Myöntämisen ehdot ja kriteerit

 • Hakija on mikroyritys (työntekijämäärä alle 10 henkilöä).
 • Hakijayrityksen kotipaikka JA kiinteä toimipiste on Lahden kaupungissa.
 • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
 • Hakijayrityksellä on oltava halukkuutta uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
 • Yrityspalvelusetelillä hankittavilla toimenpiteillä tai palveluilla tulee olla selvä vaikutus yrityksen liiketoiminnan uudistumiselle.
 • Hakijayrityksellä on oltava tilaajavastuun mukaiset velvoitteet kunnossa. Tilaajavastuuvelvoitteiden tila tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.

Yrityspalveluseteliä ei voida myöntää hakijalle,

 • joka toimii samaan aikaan Yrityspalvelusetelin palveluntuottajana;
 • jonka toimialalla on esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle;
 • jolle on myönnetty Lahden kaupungin Yrityspalveluseteli syksyn 2019 haussa tai joka on 17.4.2020 arvonnassa saanut myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tarkoitetun 5000 euron suuruisen Yrityspalvelusetelin.

Tämän "setelin" palveluntarjoajien hakulinkki SEKÄ setelihakemuksen linkki julkaistaan tällä sivulla 6.4.2020.