LADEC auttaa kansainvälisille markkinoille

Kansainväliset markkinat houkuttelevat yrityksiä, mutta niille pääseminen voi olla monen mutkan takana. LADECissa liiketoimintakehittäjänä työskentelevä Isto Vanhamäki kertoo, että vientiverkostojen avulla useat Lahden seudulla toimivat yritykset ovat saaneet jalansijaa ulkomailta.

LADEC auttaa kansainvälistymistä suunnittelevia yrityksiä markkina-alueesta riippumatta muun muassa kansainvälistymisstrategian määrittelyssä, toimintasuunnitelman tekemisessä, markkina- ja asiakastiedon hankinnassa, verkottumisessa sekä kumppaneiden etsinnässä. 

-    Kaikki alkaa yrityksen tuotteesta tai palvelusta ja sen markkinapotentiaalin kartoittamisesta. Jos vientipotentiaalia on, pohdimme yritykselle sopivia tapoja päästä kohdemaan markkinoille. LADECin vahvuus on verkostoituminen. Olemme fasilitaattori, joka auttaa tarvittavan rahoituksen järjestämisessä, yhdistää seudulla toimivia pk-yrityksiä ja rakentaa niistä verkostoja, jotka lähestyvät yhdessä kohdemarkkinaa, Vanhamäki kertoo.

Parhaillaan käynnissä oleva Kiinan talviurheilun vientiprojekti on hyvä esimerkki verkostoitumisen tuomista mahdollisuuksista Lahden ja Suomen mittakaavassa. Projekti yhdistää toista kymmentä maakunnassa toimivaa yritystä, joiden portfoliossa painottuvat väline- ja teknologia- sekä tapahtuma-, matkailu- ja valmennusosaaminen sekä niiden kautta myös talviurheilukulttuurin jalkautus Kiinaan. Lahden kaupunki on osallisena myös Business Finlandin Sports Cluster -ohjelmassa, jonka kautta Lahden Seudun toimijoilla on pääsy osalliseksi valtiotason yrityskonsortioihin. 

Aihe on ajankohtainen, sillä Peking järjestää vuoden 2022 talviolympialaiset. Tämän vuoksi Kiinassa on käynnistetty laaja-alainen valtiollinen ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa talviurheiluun liittyvää infrastruktuuria ja tutustuttaa 300 miljoonaa kiinalaista lumilajien maailmaan. 

-    Jos paikallinen toimija rakennuttaa vaikkapa jäähallin, hän haluaa sen todennäköisesti avaimet käteen -ratkaisuna. Jäähallin lisäksi hän tarvitsee jääurheiluvälineitä sekä valmentajia, jotka opettavat paikalliset ihmiset luistelemaan ja pelaamaan jääkiekkoa. Yksittäinen toimija ei tällaisessa kilpailutuksessa pärjää, sillä vain yrityskonsortio pystyy tarjoamaan tilaajalle riittävän kattavan kokonaisratkaisun, Vanhamäki selventää.

Kansainvälistymisessä ei kannata tavoitella pikavoittoja

Isto Vanhamäen mukaan vientimarkkinoille tähtäävien yritysten on tärkeä ymmärtää, että pikavoittoja ei ole saatavissa. Esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa ja monissa arabimaissa yritystasoiseen yhteistyöhön pääseminen voi viedä huomattavan kauan. EU:n sisämarkkinoilla vastaavaa byrokratiaa ei ole ja toiminta on huomattavasti suoraviivaisempaa. 

-    Kiinassa ja Venäjällä kansainvälistymiseen tarvitaan monitasoista yhteistyötä, sillä yritysten välinen yhteistyö ei käynnisty ennen kuin valtioiden ja kaupunkien taholta on lyöty kättä päälle. Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen ja yhteistyöhön pääseminen vaativat pitkäjänteisyyttä, kulttuurin tuntemusta, arvovaltaisia neuvottelijoita sekä hyviä suhteita, Vanhamäki toteaa.

Vientimarkkinoita pohtivien yritysten kannattaa Vanhamäen mukaan selvittää etukäteen vientiponnistelujen vaatima euromäärä sekä arvioida investoinnin kannattavuutta. Apua pohdintaan saa LADECista ja Business Finlandista, jotka auttavat tarvittaessa myös rahoituksen järjestämisessä.

Vanhamäki muistuttaa lopuksi, että ”Kiinan lisäksi Japanin markkina on muuttumassa suomalaisille toimijoille mielenkiintoiseksi EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksen myötä. Uudenlaisia yhteistyömuotoja isojen japanilaisyritysten kanssa on mahdollista rakentaa Japanin lisäksi myös muualla Aasiassa ja globaalilla markkinalla."

Sivun pääkuvassa LADECin liiketoimintakehittäjä Isto Vanhamäki ja BUKK Inspirationin perustajakolmikkoon kuuluva Matti Sihvonen.

Lue myös -> BUKK tähtää kansainvälisille kiekkomarkkinoille 

Tutustu palveluihimme -> Uusille markkinoille

Tilaa LADECin uutiskirje

Seuraa LADECia somessa: Facebook | Instagram | LinkedIn